Ny studie: Europa skal vinne klimakampen med høyhastighetstog

En fersk studie fra EU har sett på fordelene ved å bygge ut høyastigghetstog og linjer i Europa som et viktig og nødvendig spor for å oppnå best reduksjon av klimagasser frem mot 2050.

Smart and affordable rail services in the EU: a socio-economic and environmental study for High-Speed in 2030 and 2050 – Executive Report

Denne rapporten presenterer hovedfunnene som ligger til grunn for etableringen av et høyhastighetsnettverk for tog, som skal forbinde de viktigste europeiske byene og

regioner, ved å kombinere investeringer i å bygge opp/oppgradere nye høyastihetslinjer

og oppgradering av digitalisering og automatisering av eksisterende.

Studien som ble offentliggjort for to dager siden, viser at en investering i størrelsesorden 550 milliarder euro i et omfattende europeisk høyhastighetsnettverk vil gi en massiv reduksjon av det miljømessige fotavtrykketet til europeisk persontransport. Det betyr også en massiv flytting av folk fra luft og vei til tog mellom Europas hovedsteder.

Først og fremst er det den høye energieffektiviteten som gir et lavere karbonavtrykk til høyhastighetstog og linjer som gjør undersøkelsen svært interessant. En rask utbygging og elektrifisering av høyhastighetstog og linjer, er ifølge rapporten mange ganger mindre utslippsintensiv enn luftfart eller veitransport. For det andre har en slik satsing et større  potensial til å stimulere økonomisk utvikling ved å koble innbyggere og regionale virksomheter gjennom en rask og konkurransedyktig alternativ til luftfart og personbiler, i følge rapporten.

Enorme investeringer skal gi mye tilbake

Rapporten foreslår en hovedplan for nettverk som forbinder alle EUs hovedsteder og større byer og oppfordrer kommisjonen og medlemslandene for en koordinert gjennomføring med tilstrekkelig finansiering i neste tiår. En slik satsing på et omfattende nettverktilsvarer minst tredobling av eksisterende nettverk, og vil kreve høye investeringskostnader satt til cirka 550 milliarder euro, men til gjengjeld levere en netto positiv fordel i størrelsesorden 750 milliarder euro til samfunnet.

–Studien bekrefter de forventede resultatene av en investering i et høyhastighetsnettverk for å forbinde hovedstedene i Europa og større byer. Et høyhastighets jernbanenett, supplert med et effektivt og kostnadseffektivt regionalt nettverk, vil forbinde lokalsamfunn, daglige pendlere, inkludert reisende over landegrensene. Et høyhastighetsnettverk er ikke ønsketenkning, men sammen med alle de pågående investeringene, inkludert i EU-Rail, er satsingen på jernbane svaret på å nå målene for passasjermobilitet som kreves i EU`s strategi for smart og bærekraftig mobilitet. Mens andre transportformer vil bruke de neste to tiårene på å minske utslipp, vil jernbane fortsette å bygge og fremme fremtidig vekst og integrering av Europa, sier administrerende direktør ved EU-RAIL, Carlo M Borghini til Global Rail Review.

Høyhastighetstog blir ofte utpekt som nøkkelen til å få bukt med å få ned CO2 avtrykket til transportsektoren i EU. Noen av de vanlige grunnene til at passasjerer velger høyhastighetstog fremfor alternative transportformer inkluderer komfort, konkurransedyktig reisetid, varighet, komfort med mer benplass, relativt enkel ombordstigning og mulighet for by-til-by-forbindelser i forhold til flyreiser, heter det i rapporten.  Også muligheten til å ta med deg jobben om bord er trukket frem som en av konkurransefortrinnene sammenlignet med vei og lufttransport. Argumenter vi kjenner igjen fra de norske togaktørene.

Historiske data fra åpningen av nye linjer i EU og internasjonalt, viser at de kan føre til betydelige reduksjoner i etterspørselen etter flyreiser. 80 % i tilfellet med Paris-Strasbourg-linjen. En slik utvikling er et steg på veien til og kunne levere de transportalternativene som kreves nå EUs overordnede miljømessige reduksjonsmål skal innfris frem mot 2050 heter det i rapporten.

Fakta om studien:

Studien ble bestilt av Europe’s Rail Joint Undertaking (EU-RAIL) i samarbeid med Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), European Rail Supply Industry (UNIFE) og Alliance of Passenger Rail New Entrants in Europe (ALLRAIL) som analyserte virkningen av det europeiske høyhastighetsnettverket som forbinder Europas hovedsteder og de viktigste europeiske byene og regionene.

Studien vurderte markedspotensialet og virkningen av investeringer i høyhastighetsjernbane, undersøkte tre nettverksscenarier, så på samfunnsperspektivet, inkludert sosioøkonomiske og miljømessige fordeler, basert på resultater fra nyere akademiske studier.

Fakta høyhastighetstog:

I Norge er det kun «Flytoget» som regnes som et høyhastighetstog, og Gardermobanen regnes som vår eneste høyhastighetsbane. Flytoget kan oppnå en topphastighet på 210 kilometer i timen. Japan har tog som kan gjøre over 400 km på linjer, og over 500 kilometer med «svevetog». Kina har tog som går 350 kilometer i trafikk. Tyske DSB har tog som gjør 330 kilometer i timen.

Les mer her: https://www.unife.org/wp-content/uploads/2023/01/HSR_Executive_Report_2023.pdf
 

2 thoughts on “Ny studie: Europa skal vinne klimakampen med høyhastighetstog

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer