Driftsmeldinger

DRIFTSMELDINGER FRA BANE NORD

  • Frem til fredag 31. mai utfører vi arbeid mellom Ski og Rakkestad i perioden 23:00-05:00. Strekningen blir stengt for trafikk. Vi kjører buss for tog.
  • Det er stengt mellom Gjerstad og Vegårshei etter en tidligere avsporing. Det kjøres buss for tog. Foreløpig prognose for åpning er søndag 02.06. Ny oppdatering fredag 31.05
  • Vi arbeider med fornyelse av kontaktledningsanlegget på strekningen Gjerstad-Kristiansand. Arbeidet pågår på ulike deler av strekningen 5 timer på morgenen mandag – lørdag samt natt mellom lørdag og søndag fra 22:35 til 10:20. Se togselskapet nettside for mer informasjon.
  • Frem til søndag 01.09. utfører vi arbeid på sporet mellom Lillestrøm og Kløfta hver natt fra kl. 00:10 til kl. 05:30. Togene kjører via Hovedbanen.
  • Vi utfører arbeid i ett løp av gangen i forbindelse med utskifting av strømledningene i Blixtunnelen. Frem til kl. 13. kjører togene fra Ski mot Oslo direkte via Blixtunnelen. Etter kl. 13 kjører togene fra Oslo til Ski direkte via Blixtunnelen. […]
  • Det er stengt for persontrafikk mellom Bjørnfjell og Vassijaure grense pga. en avsporing. Dette berører ikke godstrafikken. Prognose for åpning 18. juni.

Hva andre skriver om tygtrafikken: