Driftsmeldinger

DRIFTSMELDINGER FRA BANE NORD

  • Frem til søndag 10. desember kl. 02:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Bergen og Dale. Strekningen er stengt for trafikk. Vy kjører tog mellom Voss og Dale. Se vy.no/ Vys app
  • Det er stengt mellom Lillehammer og Ringebu pga. skader på Randklev bru. Det vil ta tid å utbedre dette. Vi har foreløpig ingen prognose for når vi kan åpne strekningen for trafikk.
  • Vi arbeider med fornyelse av kontaktledningsanlegget på strekningen Kristiansand-Gjerstad frem til lørdag 9. desember 2023 kl. 22:31. Togtrafikken er stengt i perioden: mandag – fredag mellom kl. 03:10 og kl. 10:35, lørdager mellom kl. 03:10 og kl. 09:08 og natt til […]
  • Vi stenger tre spor på Drammen stasjon i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Dette medfører enkelte endringer i togtrafikken. Noen tog må snu i Asker, og de togene som kjører gjennom Drammen stasjon kan få noe […]
  • Frem til lørdag 9. desember 2023 kl. 21:10 utfører vi arbeid på sporet mellom Trondheim S og Stjørdal i forbindelse med elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Trafikken er stengt lørdager kl. 14:15 til kl. 20:55 og søndager kl.08:45 til kl.15:00.

Hva andre skriver om tygtrafikken: