«Sporspringere» fører til store togforsinkelser

At personer krysser eller oppholder seg i nærheten av jernbanesporene fører til enorme forsinkelser for persontogene. Siden 2019 har Bane NOR loggført til sammen 1464 forsinkelsestimer på grunn av «sporspringere», og tallene øker år for år. I verste fall kan det føre til alvorlige ulykker.

Hittil i år har problemet ført til 114,6 forsinkelsestimer for togtrafikken. Dette utgjør et såpass stort problem for Bane NOR at de nå gjennomfører en rekke holdningsskapende tiltak for å informere om at det er ulovlig og farlig å oppholde seg i og ved jernbanespor.

–Ulovlig ferdsel i og ved jernbanespor er ikke nødvendigvis bare personer som krysser sporet ulovlig, men inkluderer alle tilfeller hvor personer oppholder seg ulovlig i nærheten av sporet, forteller presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane NOR.

Jobber med holdninger

–Vi jobber hele tiden for å unngå ulykker, og ber alle bruke godt merkede planoverganger. Men også der opplever vi dessverre at folk tar alt for mange sjanser. Å være oppmerksom, følge reglene, ikke ta unødvendige sjanser er viktige å kommunisere når vi er ute og snakker med folk om sikkerhet. Ikke minst at de voksne går foran som gode forbilder og at de snakker med barna sine om dette, sier Pål Buset, prosjektleder for holdningsskapende arbeid i Bane NOR til tog24.

At du som voksen er et godt forbilde kan bety at du tar deg tid til å gå igjennom opplæringsarenaen som Bane NOR har laget med tanke på barns holdninger til sikkerhet. ––

–Lek, læring og quiz gir ofte bedre forståelse for utfordringene enn pekefingre og kjeft. Vi har vært på over 1600 skolebesøk, og gjerne der skolen ligger i nærheten av jernbanen. Da blir man ganske overrasket over kunnskapsnivået om mulige farer ved å bo nærme toget, ifølge Buset.

https://banorama.banenor.no

Pål Buset er prosjektleder for holdningsskapende arbeid i Bane NOR. Han sier det er et meget sammensatt bilde av hvem som faktisk fører til at de påfører persontogene mange unødvendige forsinkelser gjennom et år. Men barna er overraskende flinke. det kan ha nope med at det drives mye holdningsskapende arbeid der skoler ligger tett på jernbanen. Foto: Bane NOR.

Værstingene, barn eller voksne?

–Det er de voksne som, jammen jeg skulle bare…., og som ikke forstår hva de gjør. Jeg kaller dem Albert Åberg-aktige unskyldninger. Under to prosent av rapportene vi har gjelder barn, ungdom er noe verre, men det som forventet fordi de hele tiden er i bevegelse. For dem har vi rettede kampanjeløp i sosiale medier – «Ikke gå der toget går». Vi har cirka 2000 innrapporterte hendelser per år. Oslo S skiller seg helt klart ut, men rundt Oslo er det jo enorm overvåkning. Ute i landet er det nok en mye større mørketalls-problematikk, sier Pål Buset.

Og han trekker frem en gruppe som kommer under kategorien «mørketall ute i landet», men som likevel er veldig synlig. Det er sportsfiskerne. De observeres av tog-personale på grunn av utstyret, og kan derfor bli rapportert spesifikt.

–Det få tenker på når de setter i gang en «hendelse» er at et stopp for toget kan få enorme følgekonsekvenser, sier Buset.

Statens Jernbanetilsyn vurderer rapportene

Et persontog i full fart beveger seg mellom 50 og 60 meter i sekundet. Det behøver cirka en kilometer på å stoppe, selv under nødbremsing.

Statens Jernbanetilsyn (SJT) mottar årlig mange hundre rapporter om farlige situasjoner som oppstår i og i nærheten av jernbanespor. De innrapporterte uønskede hendelsene viser et bredt spekter av potensielt farlige situasjoner på plattform og i sporet i følge Jernbanetilsynet.

Sykling og sparkesykling

Skating

Bruk av hodetelefoner som gjør at toget ikke høres

Beruselse

Dansing

Sitting på plattformkanten

Hopping ned i sporet, eller å late som.

I tillegg kan personer i psykisk ubalanse opptre uforutsigbart og skape farlige situasjoner. SJT advarer også publikum mot å kaste flasker ned i sporet. Enkelte lar seg friste til å gå ned i sporet for å hente flaskene. Ubetenksomhet som kan føre til enorme konsekvenser for togtrafikken ifølge tilsynet.

Tabellen under viser antallet forsinkelsestimer for norske persontog per år.

Svenske tilstander

Svenskene har de samme problemene men i langt større grad enn Norge. Der har de gjennom flere år jobbet med holdningsskapende arbeid, ikke minst blant skolebarn og knyttet både til skole og fritidsaktiviteter. Ikke ulikt det arbeidet Ban NOR har lagt ned i sine «Banorama-sider»

https://www.trafikverket.se/contentassets/0922821918764b54972aad57404d911c/sparspring-skolmaterial-trafikverket-obis24.pdf

Svenskene jobber veldig bevisst med sine kampanjer, og ut fra tall vi har klart å få frem kan det dreie seg om flere tusen timer med forsinkelser årlig i Sverige på grunn av forstyrrelser langssporene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer