Vil kjøre norske varer med tog til India. Norsk-svensk handelssamarbeid roper på opprusting av Ofotbanen/Malmbanan

Uhell har gjort at en av nordkalottens viktigste øst-vest forbindelse har vært ute av drift i flere måneder på slutten av fjoråret og inn i 2024. Siste avsporing skjedde så sent som i slutten av februar i år. Vi snakker om Malmbanen mellom Narvik og Luleå. Nå har Norrbottens Handelskammer, sammen med flertallet av næringsaktører og beslutningstakere, laget et felles brev til svenske og norske myndigheter om banens viktige funksjon, behov, men også tilstand. Til sammen har 65 personer signert brevet.

Når vi leser hvem som har undertegnet brevet, representerer disse selskaper med mange milliarder i omsetning. Ikke minst sjømatnæringen og engros-leddene for matvarer er tungt inne på listen av de som har undertegnet. Det er også mange representanter for turistnæringene på begge sider av grensen, for det mange ikke tenker på er at Ofotbanen/Malmbanan er et yndet turistmål i seg selv, men er også en tverrforbindelse for de som ønsker å se berømte fjellområder på begge sidene av grensen og Narvik som spilte en sentral rolle under krigen. Og sist men ikke minst så har lokalpolitikere og fylkespolitikere kastet seg inn i kampen om den unike tverrforbindelsen. Tidligere har det blitt skrevet om at denne banestrekningen kan bli porten mot hele den asiatiske verden, og Narvik Havn lanserte tverrforbindelsen som en mulighet til å transportere varer med tog helt til India. Her snakker man muligheter for bærekraftig transport rundt halve jorda.

Den kommer til å få mye oppmerksomhet tverrforbindelsen mellom Norge og Sveriges «kyster». Kart: Wikipedia

Brevet er oversatt, og kun redigert der ord kan ha forskjellig betydning på svensk og norsk.

Brev til svenske og norske myndigheter om tilstand og behov for Ofotbanen/Malmbanen.

Vi som skriver under på dette brevet er alle aktører som på ulike måter er avhengige av Ofotbanen/Malmbanan for våre respektive virksomheter. Vi tar dette initiativet fordi vi er dypt bekymret over banens dårlige tilstand og manglende kapasitet. Den dårlige tilstanden på banen allerede i dag har store negative konsekvenser for vår drift, for vår konkurranseevne, og for våre lands velferd og BNP. På sikt er også evnen til å vokse og utvikle seg truet, men også våre lands beredskap og forsvarsevne er i fare. Vi krever derfor at våre respektive regjeringer handler sammen og sørger for en utvidelse til dobbeltspor på banen.

Banen fører ikke bare omfattende transporter av jernmalm, men også fisk, mineraler, dagligvarer og post. I tillegg kommer innsatsvarer til industri, persontrafikk og en økende reiselivsnæring. Det finnes ingen alternative transportveier for tunggodset og dersom annen trafikk flyttes fra jernbane vil dette føre til økte utslipp, slitasje og overbelastning på veinettet. Enhver forstyrrelse på banen rammer derfor både våre bedrifter og våre kunder og truer på sikt både grunnleggende samfunnsfunksjoner, råstofftilgang og militær mobilitet, ikke bare for vår region, men også i alle forgreninger av banestrekningene.

Det er foreløpig ikke mulig å beregne den fulle kostnaden for den langvarige pågående stansen på banen etter avsporingen 17. desember i fjor, men den er i milliardklassen. Milliarder som i stedet kunne vært investert i å utvikle våre regioner, vår virksomhet og vår konkurranseevne.

Denne siste stansen er dessverre ikke et uhell engang. Tvert imot er forstyrrelser, fartsreduksjoner og stopp på banen en del av Ofotbanen/Malmbanans hverdag og noe alle aktører er tvunget til hele tiden å planlegge utenfra. Det er uholdbart. Vi trenger langsiktige stabile forhold for infrastruktur og da er økt pålitelighet på banen en nødvendighet.

Den planlagte innsatsen på banen vil ikke være nok. Snarere forventes kapasitetsmangelen å øke i årene som kommer. For å sikre linjens langsiktige kapasitet og pålitelighet og for å møte fremtidige transportbehov, er utbygging til dobbeltspor helt avgjørende. På enkelte strekninger vil utvidede møtespor utgjøre en betydelig forskjell. Dette ville ikke bare muliggjøre smidigere og raskere transport av varer og personer, men også gi økt robusthet ved forstyrrelser og utvidet mulighetene for vedlikehold.

Uten nødvendig opprustning og utvidelse er risikoen overhengende for at planlagte utvidelser ikke kan realiseres og dermed reduseres konkurranseevnen til våre land. I tillegg til dette har banen en avgjørende betydning for både svensk og norsk beredskaps- og forsvarsevne.

På denne bakgrunn vil vi oppfordre den svenske og norske regjeringen til å ta kraftfulle felles grep for å løse utfordringene på banen på både kort og lang sikt. Det er ikke lenger mulig å planlegge for individuell innsats, men det må tas en helhetlig tilnærming med innsats for dobbeltspor og møtespor langs banen både på norsk og svensk side.

For effektiv implementering må også alt arbeid med vedlikehold og investeringer være effektivt koordinert i hvert land så vel som mellom landene.

Vi er innstilt på å bidra på alle måter til konstruktive løsninger og ser frem til et dialogmøte med ansvarlige politikere på begge sider av grensen i nær fremtid.

Følgende 65 personer har undertegnet brevet som nylig ble offentliggjort.

Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare & Ordförande för Norrbottens Logistikråd
Jan Moström, VD LKAB
Henrik Henriksson, VD H2 Green Steel AB
Claes Nordmark, Ordförande Norrbottens Kommuner kommunalråd Bodens Kommun
Dag Lokrantz-Bernitz, VD Vy Tåg
Anders Dahl, VD Luleå Hamn
Viktor Strömblad, Senior Vice President Head of Land Transport, DB Schenker
Martin Lundstedt, VD AB Volvo
Göran Eriksson, VD Göteborgs Hamn
Christian Levin, VD Scania Group
Martin Lindqvist, VD SSAB
Jerry Lindestam, Head of DB Cargo Full Load Solutions, Nordics
Henrik Dahlin, VD Green Cargo
Mikael Staffas, VD Boliden
Klas Dagertun, VD Kaunis Iron
Jörgen Olsson, VD Copperstone AB
Peter Niemi, VD Kiruna Cargo
Tone Wille, Koncernchef Posten Bring AS
Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland Visitors Boards
Maria Ros Hjelm, Generalsekreterare och VD Svenska Turistföreningen
Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten
Carina Sammeli, Kommunalråd Luleå Kommun
Mats Taaveniku, Kommunalråd Kiruna kommun
Mattias Remahl, CEO Railcare Group AB
Fredrik Kangas, Managing director Kiruna Wagon AB
Børge Edvardsen Klingan, Havnedirektør / CEO Narvik Havn KF
Erik Sommerli, Daglig leder Ballangen Sjøfarm AS
Christian Granlund, Konserndirektør Tine forsyning
Ingvild Storås, Administrerende direktør CargoNet AS
Eirik Nikolaisen, Commercial director Nordlaks AS
Knut Roald Holmøy, CEO Holmøy Maritime AS
Lars Sigurd Eide, Adm. direktør Futurum
Reidar J. Schille, CEO HeatWork AS
Beate Storsul, Administrerende direktør Rema Distribusjon AS
Børre Simonsen, Daglig leder Norengros NB Engros AS
Philipp Engedal, Administrerende direktør Coop Norge AS
Bjørn Håland, Direktør Geminor AS
Grete Ovanger, Administrerende direktør Asko Nord AS
Kenneth Kuraas, Styreleder Kuraas AS
Per-Inge Voll, Trafikksjef Nord DB Schenker AS
Adrianne Ubeda, Daglig leder Holmshipping AS
Alexander Johnsen, Daglig leder Astafjord Slakteri AS
Vidar Hole, Chief Executive Officer WilNor Governmental Services AS
Tor Husjord, CEO North Maritime AS
Are Grathen, Regional Director – Norway – Sweden Samskip AS / Norlines AS
Geir Lundberg, Administrerende direktør Odd Lundberg AS
Snorre Kvammen, Managing director Norwell AS
Ken Rune Bekkeli, Daglig leder Salaks AS
Trond Davidsen, Viseadm. Direktør Sjømat Norge
Martin Schlander, Managing director DFDS Spedition Norge AS
Svein Erik Kristiansen, Direktør Narvikregionen Næringsforening
Eirik Johansen, Administrerende direktør HRS /Hålogaland Ressursselskap IKS 
Jan van der Burg, Adm. Direktør Servicegrossistene AS 
Henning Beltestad, CEO Lerøy Seafood Group ASA
Per Håkan Trøa, Transportansvarlig SalMar AS
Jørn Tore Fjellstad, Fabrikksjef SalMar Nord AS
June Berg-Sollund, Reiselivssjef Visit Narvik AS
Rune Edvardsen, Ordfører Narvik Kommune
Ketil Svennigdal, Adm. Direktør TM Togdrift AS
Tore Lundberg, Daglig leder Gratanglaks AS
Robert Holmøy  Eriksson, Adm. Direktør Sjømatbedriftene
Marianne Dobak Kvensjø, Fylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel Nordland Fylkeskommune
Tone Wille, Koncernchef Posten Bring AS
Geir-Henning Wintervoll, CEO Finnfjord AS
Kristina Torbergsen, Fylkesordfører Troms Fylkeskommune

Fra siste uhell på den viktige tverrforbindelsen mellom Luleå og Narvik 26. februar. Foto: Trafikverket (Sverige)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Dovrebanen – Det er klart for «det store løftet»

Mandag 29. april begynner gigantløftene for å få bruelementene på plass ved Randklev bru. Da åpnes duken på det kjempestore verkstedteltet som har gjort det mulig å reparere selve brukonstruksjonene like ved elvekanten. En operasjon som har spart Bane NOR og alle involverte entreprenører for mye tid og penger. –Det nærmer seg gjenåpning av Randklev […]

Les mer

SJ ansatte stiller med eventyrtog for kreftsyke barn

SJ-ansatte har laget en frivillig organisasjon som har til hensikt å drive veldedighet hvor toget spiller en viktig rolle. 1. juni går første tur med «Eventyrtoget» til Namsskogan familiepark i samarbeid med barnekreftforeningen i Trøndelag. Initiativtager er lokfører Martin Hunstad Hagen i SJ. Da vi ringte, stod bleieskiftarbeider og småbarnsfaren klar til en økt med […]

Les mer

De ansatte tar grep – prosjekt som skal forbedre Sørlandsbanen

Go-Ahead har lenge kjent på at avvikene langs Sørlandsbanen ble tøffe å takle. Da spurte ledelsen de ansatte som hver dag kjenner utfordringene på kroppen om innspill. Dette resulterte i en liste på 150 forslag til forbedringer. Nå etterlyser Go-Ahead større involvering fra Bane NOR som har fått listen oversendt. Flere av forslagene er også […]

Les mer