«Vi flyr, bare veldig lavt»

Kommentar av Frode Pedersen, ansvarlig redaktør for Tog24

Institusjonen Flytoget fylte nettopp 25 år. Med brask og bram! En herlig ungdom i norsk jernbanehistorie. Et transporttilbud så og si alle i Norge har et forhold til. For alle på besøk fra andre land, er Flytoget deres første møtet med Norge. Landets eneste ordentlige høyhastighetsbane. Med en frekvens som få, om ingen, andre transporttilbud kan matche. En sann suksesshistorie innenfor passasjertrafikken. Skal vi nevne en institusjon med samme gode omdømme, ja så får det vel bli Hurtigruten. Men det er jo en olding i sammenligning. Er det rart at alle de stolte medarbeiderne som har vært med å få denne ungdommen gjennom en kvisete ungdomstid, frem til en veltilpasset voksenrolle, nå synger høyt i kor om avmakt og skuffelse?

Smellen kom 3. mars 2023, da tildelte Jernbanedirektoratet togtrafikken på Østlandet de neste 10 årene til Vy. Tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn, Gardermoen, som i dag kjøres av Flytoget, inngår som en del av avtalen og forutsettes integrert i det ordinære togtilbudet senest fra 2028. Trafikkvekst og for liten kapasitet på det eksisterende nettverket er en av mange begrunnelser. Der mener man at Flytoget kan fylle hull, uten å tenke på hvor unikt dette tilbudet faktisk er som tilbringertjeneste.

Det er ingen som kritiserer VY og folkene som jobber der. De gjør en fantastisk jobb hver dag. De sørger for å få oss til Vestlandet og Bergen, og de kjører stadig mer offensive avganger ut mot naboland og Europa. Takk for det VY. Spørsmålet blir. Hvorfor ikke beholde de mindre enhetene. Voksesmerter kan raskt føre til sykmeldinger. Ikke bra!

Det er heldigvis ikke min oppgave å ta stilling, eller sitte med svaret på løsningen for de som i dag synger i moll om Flytogets videre skjebne. Men jeg føler det er viktig å gjøre oppmerksom på den støtten gjengen i Flytoget faktisk får rundt forbi. Og det må også være lov å stille spørsmål om avgjørelser er riktige fordi de er fattet i eventuell god tro. Det er tross alt noen år siden Jernbanedirektoratet første gang lanserte ideen om å legge Flytoget inn under VY. Økonomi kan ikke være avgjørende, der har alt for mange konsulentrapporter konkludert med et samfunnsøkonomisk tap.  Både i integreringsfasen og når toget fra 2028 ligger under paraplyen til VY. Ut fra et omdømmeperspektiv finnes det ikke nok goodwill i banken som kompenserer for den trass og irritasjon som følger avgjørelsen.  Jeg tenker da mest på de lojale og flinke folkene som tross alt har vært med å bygge suksessen Flytoget.

Misbruk av energi

La oss hente inn noen av disse stemmene. Vi kan begynne med Næringsforeningen i Drammensregionen. Sammen med NHO Viken, Bærum Næringsråd, Asker Næringsforening og Oslo Handelstandsforening, har de stilet et bortimot personlig brev til både statsminister, samferdselsminister og næringsminister. I det brevet ber de politikerne om nok en gang å vurdere egen avgjørelse før de legger ned Flytoget i sin nåværende selskapsform. Bare for å legge dette inn under togoperatøren VY.

–Som næringsforeninger langs Gardermobanen organiserer vi over 3000 bedrifter. Sammen med NHO Viken Oslo representerer vi om lag 8000 bedrifter fra Drammen til Oslo Lufthavn. Vi sliter med å forstå hvorfor regjeringen bruker energi på å legge ned landets beste togtilbud, Flytoget, skriver de i brevet.

Ingen liten kunde av Flytoget om vi legger befolkning og et stort og differensiert næringsliv til grunn altså. Ut fra et bærekraftperspektiv, så er det sikkert mange som kan mene at Flytoget fortreffelighet som transportør bare fører til at flere flyr. Ja, jo, men også der handler det om å være realistisk. Alternativet ville gjennom 25 år vært fossile tilbringertjenester som i hvert fall ikke har gitt oss en tøddel bedre samvittighet. Og så ville vi manglet en vesentlig faktor, de enorme erfaringene norsk jernbane faktisk har gjort gjennom jobben med Gardermobanen og høyhastighetstogene som hvert kvarter flyr miljøvennlig og lavt over Norges Po-slette. 

Gardermobanen/Flytoget har blitt en suksess. Ikke bare som tilbringertjeneste, men også som Norges eneste høyhastighetsbane med læring, erfaring og den teknikken som har fulgt utviklingen av banestrekningen. Foto: Flytogets presserom

–Våre bedrifter ønsker komforten, effektiviteten og påliteligheten som Flytoget tilbyr. Ved å ha et dedikert ekspresstogtilbud til Gardermoen, opplever vi å få et tilbud som er tilpasset våre bedrifters behov, med god plass til bagasje, tidlig innsjekking, høy grad av service og en reisegaranti vi kan stole på. Flytoget har bidratt med en sunn konkurranse på jernbanen, og vi frykter nå at tilbudet svekkes, heter det videre i brevet.

Samfunnsøkonomer er ofte de som får mest å si når slike avgjørelser skal tas. Jeg er ingen økonom og skal heller derfor ikke brife med tall. Men det foreligger en nyslått rapport som, på oppdrag fra Flytoget, konkluderer ganske ensbetydende med at det eksisterende grunnlagsarbeidet har store mangler og bygger på for gamle tall. Vista Analayse har på nytt vurdert den samfunnsøkonomiske nytten ved å legge ned Flytoget. Her er en av mange konklusjoner:

Jernbanedirektoratets utredning av «Integrering av tilbringertilbudet til Oslo Lufthavn med det øvrige togtilbudet» er et sentralt grunnlag for beslutningen om integrering av tilbringertjenesten. Beslutningen om å legge ned Flytoget er tatt på mangelfullt grunnlag, fordi relevante alternativer (blant annet differensierte billettpriser i regiontog) ikke er utredet, og fordi det ikke er tatt hensyn til at tilbringertrafikantene har en høyere betalingsvilje for å unngå trengsel.

Har politikerne hørt begrepet «aktiv lytting»

Det er vektige grunner for at politikerne bør lytte til «vanlige folk», de kan jo begynne med brevet og analysene de har fått. Dernest de cirka 350 som har sin arbeidsplass i selskapet. De har kjempet som løver siden mars. Eller egentlig i 25 år, fordi de har vært stolte hver dag de gikk og går på jobb. Flytoget er så ungt som selskap, så her har veldig mange vært med siden starten. Det bygger lagånd, lojalitet og kontinuitet. Faktorer som også er viktige å ta med seg inn i totalvurderingen. For en gang skyld skal jeg lene meg på en floskel, «Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får». Hvorfor legge ned en suksess, bare for å bruke unødvendige ressurser og penger på nye systemer og modeller? Norsk Jernbane sliter med et enormt etterslep på vedlikehold. Fokuser heller på dette, så kommer regulariteten og økt frekvens på regiontogene av seg selv.

Vi var mange som var skeptiske den gangen kjempen NSB skulle deles opp. Og jeg følger mange forum som fortsatt mener vi skal tilbake dit med den spinkle begrunnelsen at alt var så mye bedre før. Men Flytoget er kanskje det beste eksempelet på at det å skape noe nytt, som kan setter hverandre i stevne, faktisk er hemmeligheten bak suksessen. Hvorfor, fordi de som jobber der ikke bare går på jobben, men de går på jobb fordi de er stolt av jobben de gjør. De gleder seg, og er stolte fordi de står såpass nære hverandre, de forsvinner ikke i mengden, veien mellom topp og bunn er kortere. «De flyr, bare veldig lavt»!

De ansatte kjemper som løver for arbeidsplassen sin. Foto: Flytogets presserom

One thought on “«Vi flyr, bare veldig lavt»”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Seline – stolt lokfører med mye ansvar

Bli med oss på en togtur med lokfører Seline Andersen i SJ. 27-åringen fra Kongsberg har utsjekk på fem forskjellige lokomotivtyper, og innrømmer at hun har fått skjelven bare en gang, og det var når en kvinne stod mitt i sporet på innkjøringen til Hamar. Det ble en kraftig nødbrems, og en litt tankefull hjemtur […]

Les mer

Bane NOR ønsker 11 ferske milliarder for å opprettholde forventningene

Ny rapport fra Bane NOR avslører enorme økninger i behovet for langsiktig vedlikehold og fornyelse av jernbaneanlegg. Over en femtedel av anleggene trenger fornyelse gjennom de neste 12 årene. Kostnadene er beregnet til cirka 11 milliarder, skriver Bane NOR i pressemelding. –Dette er årsaken til at vi nå ber om mer penger til vedlikehold. Årets […]

Les mer

Når går toget?

Bane NOR tilbyr nå alle å sette opp sin egen informasjonsskjerm hvor du kan få opp togtider og driftsinformasjon i sanntid i det området skjermen står eller brukes. Bakgrunnen for at dette nå er blitt en realitet er at mange bedrifter har spurt om denne type service. Alt du behøver er en skjerm, og kunnskapen […]

Les mer