Togbransjen – Skal lære av egne feil

Med kunden som utgangspunkt, møttes flere av samarbeidspartnerne i tog-bransjen til arbeidsmøte hos SJ Norge i Trondheim i forrige uke. Hvordan styrke samhandlingen når kriser eller hendelser oppstår? Vinterens stopp på Dovrebanen ble brukt som læring under samlingen.

Saken som ble brukt for læring var hendelsen som skjedde på Dovrebanen i januar i år hvor både sør- og nordgående nattog ble stående i timevis. Det var et strømkutt ved Otta som forårsaket stoppen, noe de mange passasjerene etter hvert fikk merke. Sørgående nattog stod mellom Dovre og Dombås, og det skal ha vært 24 minusgrader. Det ble etter hvert ganske uutholdelig, men de ble etter hvert evakuert til Dombås. Passasjerene i nordgående tog ble etter hvert innlosjert på hotell på Otta. En skoleklasse på vei til treningsleir på Lanzarote mistet flyet, men de fikk etter hvert hjelp til å booke om billetter til sener fly.

–Det virker ikke som om de har gode rutiner for hva de skal gjøre når sånt skjer. Vi fikk ulike beskjeder, og det tok lang tid mellom hver oppdatering. Det virket uorganisert, sier Anne Granheim som var passasjer i det ene toget til VG dagen etter hendelsen.

Steinar Olsen sjef for operasjon og sikkerhet i SJ. Foto: SJ

Nå ønsker bransjen å lære av hendelsen

–Vi er allerede blitt enige om at det skal utarbeides egne «aksjonskort». Det betyr at skjer det en hendelse, har vi en plan for hvordan vi mer effektivt kan løse hendelsen. Alt skal skje med kunden i fokus. Frem til nå har vi vært for materiellorienterte. Hendelsen på Dovre avslørte mange mangler, som vi nå i samarbeid med alle aktørene skal løse raskere. Når toget står på Otta, fullt av folk midt på natten. Da skal vi reagere på vegne av kunden. Ikke vente å se. Hvor er det busser tilgjengelig? Hvor finnes det overnattingsplasser? Hvordan best fylle informasjonsbehov både eksternt og intern. Varsling skal iverksettes med en gang, og alle involverte aktører skal kjenne sine arbeidsoppgaver når noe skjer, sier Steinar Olsen, sjef for operasjon og sikkerhet i SJ.

Veldig glad for initiativet

NOBINA Norge var en av mange aktører som var med på møtet i Trondheim. Vi har et godt innblikk i togverden, og det er mange spesielt i vår avdeling som kommer fra togbransjen. Men, at de på tvers av bransjer kan møtes for lære av hverandre og ikke minst forstå hverandres utfordringer er viktig. Og sier de er glade for initiativet til dette forumet som SJ har tatt initiativ til.

–Ikke alle vet at det på mange strekninger i Norge ikke en gang er mulig å komme til med buss eller annen erstatningstrafikk og hjelp. Dette møtet var enormt verdifullt for oss. Våre busser skal erstatte toget, da er det viktig å være raskt på plass. Tror det har vært mye silotenking i sektoren frem til nå. Nå sitter vi med en mye bedre helhetsforståelse. Samhandling og roller er viktig. Det føler jeg var en rød tråd gjennom dette møtet. Jo tidligere vi får beskjed om en hendelse, jo tidligere kan vi komme i gang med forberedelser og mobilisering av folk og materiell. Det er jo alltid kunden som måler oss på endelig kvalitet, sier Marie Hvistendahl, operativ leder perasjonssentral i NOBINA Norge.

Marie Hvistendahl, operativ leder operasjonssentral i NOBINA Norge. Foto: Nobina

Skjerpet beredskap er viktig

–I forrige uke samlet vi alle aktørene, som må samarbeide godt når avvik oppstår på våre strekninger. Vi er ikke gode nok, kundene får ikke nok informasjon underveis. Med alle rundt bordet kom vi frem til felles forbedringspunkter og hvordan vi kan spille hverandre gode, sier Rikke Lind, Direktør i SJ Norge etter samlingen.

Det var hennes tog som ble stående i begge retninger, og nå ønsker hun at alle aktørene er med og samhandler, tar ansvar, kommer med innspill som forplikter, slik at beredskapen er slik kunden forventer at den skal være ved alvorlige hendelser. Rikke Lind har lang erfaring med å bygge beredskap og samhandling. Blant annet fra Redningsselskapet, hvor hun var generalsekretær de siste 10 årene før hun kom til SJ.  

Skal identifisere hverandres mangler

–Vi har identifisert en rekke tiltak under denne samlingen som nå er under arbeid. Det omhandler hurtigere varsling til alle interessenter når hendelser eller avvik oppstår. Vi skal nå utarbeide bedre prognoser. Det vil gjøre oss mer effektive i fremtidige oppgaveløsninger. Forutsigbarhet for kunden stikkord her, sier Steinar Olsen.

Et annet viktig tema som ble mye diskutert var hvor viktig det er å satse på et godt koordinert informasjons- og kommunikasjonsarbeid når noe slikt skjer. Media er raskt ute med sine saker. Mange pårørende kan bli usikre, de som sitter i toget skal bli oppdatert om hva som har skjedd, og hva som skal skje. Noe også jernbanedirektoratet påpekte i sin siste kundetilfredshetsundersøkelse, hvor de sa at det fortsatt er mye å hente på informasjon og opplevd punktlighet hos alle togoperatørene.

–Det kan være alt fra at Bane NOR leverer direkte informasjon om togenes posisjonering. Kanskje spesielt viktig for de pårørende, men også for oss internt. Vi må snakke bedre sammen underveis, og det skal bli et bedre system for debrief hvor alle aktørene deltar mens avvik eller hendelser er ferske. På den måten kan vi hente enda mer erfaring. For ting kan skje, det vet vi! Et stadig bedre kundetilbud med flere tog på sporene og enda mer ustabilt vær kan gi oss utfordringer også i fremtiden, sier Olsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Dovrebanen – Det er klart for «det store løftet»

Mandag 29. april begynner gigantløftene for å få bruelementene på plass ved Randklev bru. Da åpnes duken på det kjempestore verkstedteltet som har gjort det mulig å reparere selve brukonstruksjonene like ved elvekanten. En operasjon som har spart Bane NOR og alle involverte entreprenører for mye tid og penger. –Det nærmer seg gjenåpning av Randklev […]

Les mer

SJ ansatte stiller med eventyrtog for kreftsyke barn

SJ-ansatte har laget en frivillig organisasjon som har til hensikt å drive veldedighet hvor toget spiller en viktig rolle. 1. juni går første tur med «Eventyrtoget» til Namsskogan familiepark i samarbeid med barnekreftforeningen i Trøndelag. Initiativtager er lokfører Martin Hunstad Hagen i SJ. Da vi ringte, stod bleieskiftarbeider og småbarnsfaren klar til en økt med […]

Les mer

De ansatte tar grep – prosjekt som skal forbedre Sørlandsbanen

Go-Ahead har lenge kjent på at avvikene langs Sørlandsbanen ble tøffe å takle. Da spurte ledelsen de ansatte som hver dag kjenner utfordringene på kroppen om innspill. Dette resulterte i en liste på 150 forslag til forbedringer. Nå etterlyser Go-Ahead større involvering fra Bane NOR som har fått listen oversendt. Flere av forslagene er også […]

Les mer