Tog utkonkurrerer fly på mange ruter i Europa

En fersk EU-rapport konkluderer med at tog med høyere hastighet og bedre frekvens utkonkurrerer fly på mange strekninger. Og at kun mindre fartsøkninger får store konsekvenser på hva som går raskest mellom byer som er mindre enn 500 kilometer fra hverandre. Rapporten har valgt å fokusere på 297 ruter der det var reelt grunnlag for å sammenligne tog og fly. Samme grunnlag kan gjelde for mange strekninger mellom byer også her i Skandinavia.

Ifølge en forskningsrapport fra Europa-kommisjonen, tar det nå kortere tid å komme seg mellom mange av de store byene i Europa med tog enn med fly. Dette gjelder på strekninger mellom 300 og 500 kilometer, og der de reisende bruker lang tid på transport til og fra flyplasser. Forskerne fant også at årsaken til at tog tross alt taper i flere tilfeller enn vinner mot fly, så handler det om at togene ikke hadde direkteruter som kunne kjøre fort nok, og hvis man måtte krysse landegrenser så kunne dette påvirke tidsbruken. En av de mest trafikkerte «EU-rutene» er mellom Brussel og Paris, her vinner toget ganske klart, og bruker over en time kortere tid en flyet. (se vedlagte illustrasjon fra rapporten)

Rapporten har undersøkt hastigheten på hele 1356 forskjellige togruter mellom medium og større byer i Europa som er mindre enn 500 kilometer fra hverandre. De fant også ut at av alle disse rutene var det kun 3 prosent som gikk over 150 kilometer i timen. Likevel kunne forskerne bak rapporten konkludere med at på 68 av 297 ruter de valgte ut, så gikk det raskere med toget tross alt. Hvis man la til grunn at de samme rutene kunne holde en hastighet på 160 kilometer ville hele 103 ruter være raskere enn flyet. Og når vi er inne på høyhastighetssatsinger, så sier rapporten at om man kunne øke hastigheten til 175 kilometer i timen, så ville dette kunne utkonkurrere fly på de fleste av de 297 rutene. Billettpriser eller penger er ikke berørt i denne rapporten. Forutsetningen for direkte sammenligning var også at det fantes relaterbar flyplass og togstasjon i de byene som ble sasmnlignet.

Dette forteller jo med all mulig tydelighet årsaken til hvorfor det nå bygges og satses på høyhastighetstog og linjer i mange europeiske land. Tog24 har tidligere skrevet om flere lands ambisiøse mål med å satse på høyhastighetstog, og årstallene 2030 og 2050 skal bli de store milepelene for denne satsingen ifølge EU.

Naturlig å sammenligne lignende ruter i skandinavia

Setter vi dette inn i en norsk kontekst, som i dagens situasjon blir noe hypotetisk, men så er avstanden denne rapporten bruker som vurderingsgrunnlag relevant for strekningene Oslo-Stockholm, Oslo-Gøteborg, Oslo-Kristiansand, Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo Røros og Oslo-Stavanger. I randsonen ligger også forbindelsen Oslo-København og den 73 mil lange Nordlandsbanen.

Det essensielle spørsmål som stilles i denne rapporten som har undersøkt hastigheten på 1356 togturer i Europa.

Det er viktig å påpeke at tall som ligger til grunn for rapporten bygger på innsamlet materiale over år. Noe kan ha forandret seg, men det er likevel interessant å se dette i sammenheng med planene for de satsingene som nå gjøres på tog i Europa. Tog24 har også nylig skrevet om at får man opp hastigheten på strekninger i Norge vil dette kunne bety enormt mye for om folk velger tog fremfor fly.

Her er noen gode råd fra Rail Europe om hvorfor tog kan være bedre enn fly. På tross av at det foreløpig går i sneglefart mange steder, og så i Europa.

https://www.raileurope.com/en/blog/travel-trains-vs-planes

Og her er et eksempel på hvor vakker en togtur mellom to av våre største byer kan være. Visit Norways beskrivelse av turen fra Oslo til Stavanger via Kristiansand.

https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/transport/tog/sorlandsbanen/

Foto: SNCF og illustrasjoner fra rapporten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer