Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i en kronikk i «Dagens Industri».

I følge de samme direktørene, Monica Lingegård i SJ AB og Henrik Dahlin i Green Cargo, så mener de rapporten tar tak i de mindre men mer effektive tiltakene som ikke har fått plass i Sveriges svar på Nasjonal Transportplan. Ifølge kronikkforfatterne så identifiserer rapporten hele 28 samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringen som er utelatt i den store nasjonale investeringsplanen. Kronikkforfatterne nevner spesielt sekspunkter som er viktig, og som vil få umiddelbare og stor virkning på både investeringer og driftsregularitet og raskt få den svenske jernbanen på rett spor, som de kaller det.

Monica Lingegård er konsernsjef i SJ AB og Henrik Dahlin i Geen Cargo ivrer for å gjøre større investeringer på konkrete utbedringer nå enn å vente på dyre etterslep. Hørt det før. Ikke ukjent for de som driver med norsk jernbanedrift.

Hvis man ser disse punktene gjennom norske briller, ja så er det mange krysningsspor og likheter på etterslepsiden. Det med en stadig voksende gjeldsgrad i fremtiden på grunn av utsettelser av vedlikehold blir jo også nevnt i høringsinnspillet fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet til Nasjonal Transportplan.

Dette er de viktigste punktene kronikkforfatterne trekker frem fra rapporten og som de er enige i bør prioriteres for å løfte svensk jernbane betraktelig de neste 10 årene.

• Øke investeringene kraftig, med mål om å redusere vedlikeholdsgjelden innen ti år.

• Gjennomføre de samfunnsøkonomisk motiverte mindre investeringene i økt kapasitet – med mulighet for rask gjennomføring – som har falt utenfor nasjonal plan eller som kan fremskyndes.

• Gjennomføre et omfattende program med trimmingstiltak.

• Effektivisere vedlikeholdet ved å bruke moderne, effektive maskiner og prioritere rask utførelse og lav trafikkbelastning ved gjennomføring av vedlikehold.

• Gjennomgå og effektivisere reguleringer, planlegging og administrasjon av prosjekter for å skape ekstra kapasitet.

• La næringslivets perspektiv få større gjennomslag i arbeidet med å øke jernbanens kapasitet og pålitelighet.

Det siste punktet går jo rett inn i diskusjonene som nå pågår mellom norske og svenske myndigheter om utviklingen av Oslo-Stockholm forbindelsen. Der er det mange som nå jobber iherdig for å få privat lokalt næringsliv og investeringsfond som har spesialisert seg på infrastrukturutvikling.

Kronikkforfatterne kommer også inn på konkrete eksempler på hvorfor de tror trafikkbelastningen bare øker. En ting er den stødige veksten i antallet passasjerer gjennom de siste 10-15 årene, men at etterspørselen etter togbilletter vil kunne øke ytterligere når danskene om fem år har en tunnel-forbindelse mellom Danmark og Tyskland klar. Men kanskje i enda større grad gjøre godstogtrafikken mer effektiv mellom Norden og Europa. Da går det vedlig mye raskere å komme seg fra både Norge og Sverige og ned til kontinentet, og jernbanen vil i større grad bli en konkurrent til fly og trailere.

Fakta:

«Omtag Svensk Järnväg» har som mål å aktualisere jernbanesaken i ordskiftet om fremtiden for svensk jernbane. De skal diskutere løsninger for et bedre fungerende jernbanesystem som bidrar til Sveriges vekst, næringslivets konkurranseevne og øke kompetansetilbudet innefor jernbanen som virksomhetsområde generelt. Det er SJ AB som er initiativtaker til «Omtag Svensk Järnväg».

Her kan du lese mer om «Omtag Svensk Järnväg»

Her kan du lese mer om ambisjonene i rapporten:

Svenske togselskaper ønsker mer innsats i de neste ti årene i sidete for å slite med dyre etterslep på vedlikehold i tiårene fremover.
Foto: Geen Cargo Pär Johan Wedell

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Europas vakreste togstrekning fyller 100 i år

I år kan norsk jernbane feire 170 år. Men det jubileet som kanskje blir mest lagt merke til skjer på en av verdens vakreste togstrekninger, Raumabanen. Der skal det pyntes med 100 lys på kaka, og festkomiteen lover en markering som er hundreåringen med mye gull på samvittigheten verdig. Selve dagen er 20. september i […]

Les mer

Rekordhøy miljøscore for jernbaneprosjektet i Drammen

Jernbaneutbyggingen i Drammen, som innbefatter blant annet nytt sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg og ny stasjon i Drammen, har fått den beste miljøpoengsummen noensinne for et anleggsprosjekt i Norge. Det bygges nye dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Når anlegget åpner høsten 2025, går det et sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Oslo. Det legger til […]

Les mer

«Snakkende tog» kan redusere viltpåkjørsler

I de tre siste årene har til sammen 3800 elg, hjort, rådyr og reinsdyr måttet bøte med livet i møte med tog. Dyrepåkjørsler er et økende problem for både lokførerne og Bane NOR. Frem til nå har løsningen vært å rydde skog og sette opp gjerder i områder med mye storvilt. Nå forskes det på […]

Les mer