Statens jernbanetilsyn sterkt kritisk til Bane NORs håndtering av stans i Romeriksporten

Statens jernbanetilsyn (SJT) har ført tilsyn med Bane NOR etter at et passasjertog stod stille i Romeriksporten i fire timer. Under tilsynet ble det avdekket vesentlige mangler med risikoanalyser og beredskap hos Bane NOR. Bane NOR stiller seg uforstående til mange av konklusjonene.

Under tilsynet undersøkte SJT Bane NORs håndtering av hendelsen med tanke på sikkerhet og beredskap. SJT undersøkte også om Bane NORs beredskapsplaner ivaretar sikkerhet og beredskap på en tilfredsstillende måte med utgangspunkt i hendelsen, både med tanke på ulykkeshendelser og driftsavbrudd som kan ha betydning for sikkerheten.

SJT fant at Bane NOR:

 • Mangler kriterier for når et driftsavvik går over til å bli en nødsituasjon
 • Ikke har fulgt opp risikovurderinger og beredskapsanalyser med å vurdere behov for tiltak i forbindelse med langvarig stans i tunnel
 • I for liten grad tar et helhetlig ansvar for å koordinere beredskapsarbeidet mellom aktørene på jernbanen

Vesentlige mangler med risikoanalyser og beredskap

Direktør for Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, mener at Bane NOR ikke håndterte hendelsen til passasjerenes beste. Han mener fire timer er uakseptabelt lang tid å stå stille med et passasjertog, og at dette viser en svikt i Bane NORs beredskapsanalyser.

–Vi mener også at Bane NOR ikke har fulgt opp egne risikovurderinger der de har pekt på denne type hendelser. De har ikke vurdert behov for tiltak selv om de har avdekket en risiko for at en slik stans kunne skje.

–Eksempelvis vil nødstrømsystemet allerede etter 45 minutter kunne stenge ned nødbelysning, kommunikasjonssystemene mellom togfører og de reisende, samt akustisk alarm ved døråpning. Dette gjør at det er svekket kontroll med hva som skjer i toget og om passasjerer forlater toget. Alt dette har betydning for sikkerheten, sier Reiersøl-Johnsen. 

Også mangler hos Flytoget og Vy

SJT har også hatt tilsyn med Flytoget og Vy etter hendelsen i Romeriksporten. Her er ikke de endelige rapportene klare, men Reiersøl-Johnsen påpeker at det også hos disse virksomhetene ble avdekket mangler i beredskapsrutinene.

Bane NOR uenig i flere av tilsynets konklusjoner

Bane NORs uttalelse til varsel om vedtak bygger etter Bane NORS syn et på feilaktig faktagrunnlag, og har derfor følgende kommentarer.

 • Det inngår ikke i Bane NORs mandat å erklære nødssituasjon i et tog. Det er ansvarlig ombordpersonale som har dette mandatet. Det ligger dermed også utenfor Bane NOR mandat å utarbeide bestemmelser for hvilke situasjoner som skal kategoriseres som nødssituasjon. Slike kriterier må eventuelt utarbeides – og håndheves – av det enkelte jernbaneforetak som driver togene, ikke fastsettes av Bane NOR.
 • Hendelsen i Romeriksporten ble ikke på noe tidspunkt erklært som nødssituasjon av
  noen av de involverte lokførerne. Bane NOR vil fortsatt hevde at det aldri oppstod noen
  nødssituasjon i forbindelse med denne hendelsen. Det oppstod heller ikke på noe
  tidspunkt panikk eller akutte helseproblemer blant passasjerene om bord i disse togene.
 • Jernbaneforetakene skal kjenne – og hensynta – Bane NORs responstider, og de skal
  selv ha nødmat og nødvann om bord i toget.
 • Bane NOR vil påpeke at det er viktig å skille mellom faktisk sikkerhetsrisiko og opplevd
  kundeservice. Forsinkelser og forlenget opphold i tunnel er avvik fra det servicenivå vi
  planlegger å yte overfor togselskaper og brukere. Men slike avvik går ikke uten videre
  utover sikkerheten.

Du kan lese hele den omfattende rapporten her:

https://www.sjt.no/globalassets/02_jernbane/pdf-jernbane/tilsyn/tilsynsrapporter/23-140.pdf

Rapporten på 20 sider ble publisert den 8. mars.

Fakta

Hendelsen i Romeriksporten 12. desember 2022

12. desember 2022 ble to tog med til sammen omkring 550 passasjerer stående i Romeriksporten i cirka fire timer.

Årsaken var en skade på kjøreledning og bortfall av kjørestrøm.

Togene stod fast henholdsvis cirka 1500 meter og cirka 150 meter inn i tunnelen fra Oslo S-siden.

Togene tilhører virksomhetene Flytoget og Vy, mens Bane NOR har ansvar for infrastrukturen.

Statens jernbanetilsyn har fulgt opp hendelsen i tilsyn med Bane NOR, Flytoget og Vy. Den endelige rapporten fra tilsynet med Bane NOR er klar, mens Flytoget og Vy har mottatt utkastene til rapporter.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer