Sparer samfunnet for mange milliarder på tognær byutvikling

Har du hørt om «knutepunktutvikling»? Det kan for eksempel handle om smart boligbygging nært en togstasjon. På den måten sparer man miljøet for unødvendige bilkjøring, og det kan styrke bosetningen i distriktene. Trondheim, Stavanger, Drammen og flere av mjøsbyene er et slikt eksempel. Lokomotivet for moderne byutvikling blir rett og slett toget, tror man i Bane NOR eiendom. 

Tog og transformasjon, tognære tilbud og tognær trivsel kan være stikkord for den utviklingen som nå skjer i flere norske byer med stasjonsområdene nært sentrum. Når bedre togforbindelser fører til storstilt byutvikling kaller man det «knutepunktutvikling». Ved å satse sentrumsnært og i tilknytning til togstasjoner har Samfunnsøkonomisk analyse AS regnet ut for Bane NOR at det kan spare samfunnet for 11 milliarder kroner. De økonomiske gevinstene ved fortetting i sentrum kaller forskerne for «lokaliseringsgevinst» eller «agglomerasjonseffekt». Eller sagt litt mer forståelig, et begrep innen urbaniseringsøkonomien som synligjør at produktivitet og økonomi henger sammen med at befolkningstetteheten øker.

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsutviklere med over 200 pågående prosjekter. De fleste av disse er i tilknytning til et knutepunkt. Selv om Norges mest kjente utbygging skjer rundt Oslo Sentralstasjon, satser Bane NOR eiendom nå på å gjøre både Hamar og Lillehammer til nye knutepunkt. Når dobbeltsporutbyggingen er klar i 2027, åpner dette uante muligheter for bygge byen rundt og i nærheten av selve stasjonsområdene. Ifølge Bane Nor skal flere stasjonsområder nå rustes opp for at flere skal kunne benytte toget til både pendling og fritid. Det blir ny stasjon på Tangen, og både Hamar, Stange og Lillehammer skal fornyes i årene fremover. I Trondheim og i Drammen er man allerede igang med veldig spennende prosjekter, og i Stavanger er man i ferd med å fullføre 400 nye boliger mellom sjøen og Paradis stasjon.

–For oss er knutepunkt områdene rundt togstasjoner i byer og tettsteder. Her ønsker vi at mennesker skal kunne bo, jobbe og oppholde seg, samtidig som de har enkel tilgang til handel og kulturtilbud. De skal enkelt komme seg rundt til fots, med sykkel eller med et godt kollektivtilbud. Slik bidrar vi til redusert bruk av privatbil. Det er klimavennlig, det skaper vekst sentralt og hindrer at stedet eser utover viktige naturområder og dyrket mark, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom.

https://www.banenoreiendom.no/knutepunktutvikling/artikler/26.000-nye-boliger-sparer-samfunnet-for-11-milliarder-kroner

https://www.banenoreiendom.no/knutepunktutvikling/artikler/

Urbane knutepunkter gjør at byen overlever

Illustrasjon laget av Roar Hagen til Bane Nors «Knutepunktkonferanse» i 2022.
Slik ser Bane NOR for seg at det skal bli på Godsløkka når utbyggingen av Knutepunkt Drammen blir ferdig. Illustrasjon Bane NOR
Illustrasjon fra Knutepunktsutviklingen i Drammen laget for Bane NOR.
Nye Trondheim S blir sentral i bybildet når det står ferdig i 2025. Illustrasjon: Illustrasjon: Arkitema Architects

Bane NOR eiendom sitter på tusenvis av kvadrat med eiendom over hele landet, og bare i Lillehammer disponerer Bane NOR 18 000 kvadrat med næringseiendom. Dette tenker de kan bli både boliger og flere hundre arbeidsplasser med nær beliggenhet til byens jernbanestasjon. Ved at Bane Nor har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen, kan de også gjennom sine enorme eierinteresser i eiendom, kunne planlegge denne typen «knutepunktutbygginger». Mange av de 18 000 kvadrateten skal også brukes til rene servicetilbud for Lillehammers befolkning, og det skal legges til rette for møteplasser med lokaler for klubber og foreninger. Det planlegges også for en egen mathall med servering. Dette har Bane NOR erfaring med fra flere andre steder, og først ute var vel den gamle Østbanehallen i forbindelse med utbyggingen av nye Sentralbanestasjonen i Oslo.

– Redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport bidrar til reduksjon av utslipp, men like viktig er det at vi sparer ubrukt jord og naturmangfold fordi vi bygger på allerede brukt grunn. Samlet sparer dette samfunnet for store mengder klimagassutslipp. Ved å bidra til at mange kan bo og jobbe ved knutepunktene, spares også tid. Dette sikrer økt verdiskaping, sier Lunøe.

I Trondheim vedtok bystyret i 2019 en reguleringsplan for nye Trondheim Sentralstasjon. Arbeidet er påbegynt, og allered nå reiser det seg en massiv «nyby» i forbindelse med utbyggingen av det gamle havna «Piren». Her finner du hoteller, et av Norges største innedørs badeland , men kanskje mest berømt er Rockheim som ligger nesten vegg i vegg med den nye togstasjonen.

Også i Drammen er Bane NOR eiendom involvert i tilsvarende satsinger. Med det nyoppussede stasjonsområdet skal de nå utvikle «Godsløkka» i umiddelbar nærhet.

–Norge har forpliktet seg til å redusere klimautslippene for transport med 45 prosent innen 2030. Målet for «Godsløkka» er at bydelen skal være en pådriver og en inspirasjon for at Drammen skal kunne nå dette målet. Her planlegger vi den nye bydelen Godsløkka med gode byrom for folk, kultur- og næringsliv. Jeg ser frem til å være med å utvikle dette området til en ny bydel med høye miljøambisjoner og gode kvaliteter både når det gjelder boliger og uterom, sier Jonas Norlin, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom om «Godsløkka» i Drammen.

Avventer statsbudsjettet

Bane NOR, i samarbeid med lokale entreprenører avventer nå statsbudsjettet for 2025, som skal ta stilling til eventuelle videreføringer av påbegynt arbeid med dobbeltspor til Hamar. Dette vil kunne skape uante synergier for Mjøsbyene mener blant annet prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR.

–Oppgraderingen av Hamar stasjon og utbygging av dobbeltspor fra Åkersvika skal bidra til å styrke utviklingen av knutepunktet i Hamar. Oppgraderingen av dagens stasjonsområde skal styrke sømløs overgang mellom tog og andre reisemåter, slik at byttet mellom ulike reiseformer er enkelt og effektiv. Dobbeltsporet vil gi kortere reisetid, flere avganger mellom Hamar og Oslo og økt kapasitet for gods på bane. Strekningen fra Åkersvika til og med Hamar stasjon er på mange måter det siste prosjektet blant flere som til sammen løfter både tilgjengeligheten for Hamar, for hele innlandet og for transport nordover, sier Vilnes i en tidligere pressemelding fra Bane NOR.

I fjor signerte de en større kontrakt med COWI, som kulle få ansvaret for blant annet utviklingen av Hamar stasjon som en forlengelse av Åkervika til Hamar utvidelsen.

–Fra Åkersvika til Hamar Stasjon er et tverrfaglig og komplekst prosjekt. Både under utbygging og ved prosjektslutt skal det lokale bomiljøet, trafikanter, reisende, miljøhensyn og vern av eksisterende stasjonsbygning ivaretas. Dette er et veldig spennende prosjekt, som vi gleder oss til å sette i gang med, sier Jesper Asferg, divisjonsdirektør for Transport og byutvikling i COWI.

Det nye knutepunktet Hamar skysstasjon skal bindes funksjonelt og estetisk sammen mot bysentrum og på tvers av sporbarrieren. Dermed blir stasjonen et bindeledd mot Mjøsa og den nye bydelen Hamar strandsone med Innlandet Science Park. Planen inneholder blant annet etableringen av et nytt torg i forlengelse av undergangen fra stasjonen. Hamar stasjon er en viktig pådriver av bærekraftig utvikling, og stasjonen skal etter planen stå ferdig i 2029.

Kilder: Bane NOR Eiendom og sammenslutningen «Mjøsbyen»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Norske Vy dropper mer nattogkjøring i Sverige – må få bedre betalt

Ifølge det svenske nettstedet Järnvägar.nu har norske Vy gitt opp å kjøre nattog nordover i Sverige. For lite økonomisk kompensasjon skal være en av grunnene. Nå må SJ inn å overta. Norske Vy har gitt fra seg nattogtilbudet mellom Stockholm og Umeå med begrunnelsen at pandemien slukket lyset for kundevekst, materiellet var for dårlig, og […]

Les mer

EM, allerede en suksess for den tyske jernbanen

Åttendelsfinalene er i gang, men allerede nå kan EM kalles en suksess for den tyske jernbanen. Over tre millioner passasjerer har reist med Deutsche Bahns Intercitytog den først uken av EM i fotball. Og i følge UEFAS offisielle samarbeidspartner Deutsche Bahn, så har aldri så mange tog vært satt inn for en stor internasjonal fotballturnering […]

Les mer

Rod Stewart -rockeikonet som både «seiler» og «railer»

Han er mest kjent for sangen «I am sailing», nå bruker magasiner og aviser tittelen «I am railing» når de skal omtale Rod Stewart. Nylig la han ut et bilde på Facebook hvor han hadde tatt med seg barnebarnet for å vise frem farfars store lidenskap ved siden av musikken. Bygging av modelljernbaner.  Ifølge Mail […]

Les mer