Slik er norsk jernbanedrift organisert

Organiseringen av norsk jernbane har gjennomgått store endringer siden Stortinget i 1882 vedtok en felles forvaltning av de norske statlige jernbanene. Her følger noen av de viktigste organisatoriske endringene i jernbanesektoren fra 1990-årene og frem til i dag.

Ansvar for nesten alt

Fram til 1990-tallet hadde NSB ansvar for nesten alt på norsk jernbane. I 1996 ble Jernbaneverket etablert som en etat med ansvar for eierskap og forvaltning av jernbaneinfrastrukturen, inkludert kapasitetsfordeling og trafikkstyring. Samtidig ble Statens jernbanetilsyn opprettet som sikkerhetsmyndighet. Trafikkvirksomheten fortsatte som særlovselskapet NSB BA.

Mer konkurranse for NSB

Det ble vedtatt å å konkurranseutsette deler av NSBs virksomhet i 2002. Dette medførte at en del av aktiviteten ble skilt ut i datterselskaper, for eksempel Mantena AS for togvedlikehold, CargoNet AS for godstransport og Rom Eiendom AS for eiendomsforvaltning. NSB hadde fortsatt ansvaret for persontogtrafikken.

Dagens organisering

For å legge til rette for mer bruk av konkurranse om både persontrafikk og andre tjenester i jernbanesektoren, ble innsatsfaktorer som togmateriell (Norske tog AS), togvedlikehold (Mantena AS) og salg og billettering (Entur AS) skilt ut fra NSB-konsernet og lagt direkte under Samferdselsdepartementets eierskapsforvaltning i 2017. Mantena AS er i dag eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kilde: Regjeringen

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/jernbane_og_jernbanetransport/jernbaneorganisering/id2344653/

Ofte stilte spørsmål

Hvem har ansvaret for strategien rundt norsk jernbane?

Samferdselsdepartementet skal, innenfor rammer fastsatt av Stortinget i lover og andre vedtak, fortsatt ha hovedansvaret for å sette de langsiktige målene og den strategiske retningen, samt fastsette rammevilkår og overordnede forskrifter.

Hva er Statens jernbanetilsyn?

Statens jernbanetilsyn er sikkerhetsmyndighet, lisensutstedende myndighet og markedsovervåkingsorgan for jernbanen, og fører tilsyn med at jernbanevirksomhetene oppfyller sine forpliktelser etter jernbanelovgivningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer