Slik er norsk jernbanedrift organisert

Organiseringen av norsk jernbane har gjennomgått store endringer siden Stortinget i 1882 vedtok en felles forvaltning av de norske statlige jernbanene. Her følger noen av de viktigste organisatoriske endringene i jernbanesektoren fra 1990-årene og frem til i dag.

Ansvar for nesten alt

Fram til 1990-tallet hadde NSB ansvar for nesten alt på norsk jernbane. I 1996 ble Jernbaneverket etablert som en etat med ansvar for eierskap og forvaltning av jernbaneinfrastrukturen, inkludert kapasitetsfordeling og trafikkstyring. Samtidig ble Statens jernbanetilsyn opprettet som sikkerhetsmyndighet. Trafikkvirksomheten fortsatte som særlovselskapet NSB BA.

Mer konkurranse for NSB

Det ble vedtatt å å konkurranseutsette deler av NSBs virksomhet i 2002. Dette medførte at en del av aktiviteten ble skilt ut i datterselskaper, for eksempel Mantena AS for togvedlikehold, CargoNet AS for godstransport og Rom Eiendom AS for eiendomsforvaltning. NSB hadde fortsatt ansvaret for persontogtrafikken.

Dagens organisering

For å legge til rette for mer bruk av konkurranse om både persontrafikk og andre tjenester i jernbanesektoren, ble innsatsfaktorer som togmateriell (Norske tog AS), togvedlikehold (Mantena AS) og salg og billettering (Entur AS) skilt ut fra NSB-konsernet og lagt direkte under Samferdselsdepartementets eierskapsforvaltning i 2017. Mantena AS er i dag eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kilde: Regjeringen

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/jernbane_og_jernbanetransport/jernbaneorganisering/id2344653/

Ofte stilte spørsmål

Hvem har ansvaret for strategien rundt norsk jernbane?

Samferdselsdepartementet skal, innenfor rammer fastsatt av Stortinget i lover og andre vedtak, fortsatt ha hovedansvaret for å sette de langsiktige målene og den strategiske retningen, samt fastsette rammevilkår og overordnede forskrifter.

Hva er Statens jernbanetilsyn?

Statens jernbanetilsyn er sikkerhetsmyndighet, lisensutstedende myndighet og markedsovervåkingsorgan for jernbanen, og fører tilsyn med at jernbanevirksomhetene oppfyller sine forpliktelser etter jernbanelovgivningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer