Skal opprette en egen innsatsgruppe for ekstreme jernbanehendelser

Jernbanedirektoratet er i gang med å etablere en egen beredskapsgruppe hvor både togoperatørene og Bane NOR skal samles når det oppstår ekstraordinære naturhendelser som påvirker togtilbudet.

Jernbanedirektoratet skriver i sin årsrapport at de vil ta initiativet til en egen beredskapsgruppe i tilfelle alvorlige hendelser. Det er fjorårets mange værutslag som har utløst et behov for et sterkere samarbeid mellom alle aktørene på norske skinner når ekstreme utfordringer inntreffer.

–Gjennom dialog med togoperatørene SJ og Go-Ahead og Bane NOR etter ekstremværet «Hans» i august i fjor, og i møter med Vy-gruppen etter utfordringene med snø og kulde på Østlandet i januar, har vi dannet oss et godt bilde av hvordan jernbanesektoren kan samhandle bedre for å opprettholde et best mulig kundetilbud ved ekstraordinære naturhendelser. Eksempelvis gjelder dette prioritering av togtilbud i avvikssituasjoner, felles bruk av bussressurser som erstatning for tog når infrastrukturen blir stengt og bedre samordning av kundeinformasjon, sier Erik Lund, direktør for kjøp og avtalestyring i Jernbanedirektoratet.

–Hvorfor en egen «Task force» for jernbanesaker?

–Hensikten med arbeidet er å sikre at jernbanesektoren er bedre forberedt ved ekstraordinære naturhendelser som medfører at kundetilbudet ikke kan leveres som planlagt. Gjennom omforente prioriteringer mellom togoperatører, Bane NOR og Jernbanedirektoratet når det oppstår hendelser, er målet å sikre et best mulig kundetilbud. Vi tror dessuten at bedre samordning av ressurser på tvers av togoperatørene totalt sett gir et bedre kundetilbud i avvikssituasjoner.

–Hvem skal eventuelt lede arbeidet som spesialenheten skal gjøre?

–Ikke fastlagt ennå, men det er naturlig å tenke seg at Jernbanedirektoratet tar ansvar for å følge opp tiltak som allerede er forslått.

–Når kommer denne gruppen i gang med arbeidet?

–Vi har ennå ikke formalisert en beredskapsgruppe. Frem til nå har vi prioritert å innhente informasjon fra togoperatørene og Bane NOR som grunnlag for det videre arbeid. Så forholder vi oss til de anbefalte forslag som allerede er sendt til samferdselsdepartemenetet, sier Lund. 

–Dere i SJ tok initiativet til en slik tverrfaglig samling i fjor. Hvordan ser du på at initiativet videreføres i et større format?

–Jernbanen er et tett sammenkoblet system. En sterk trafikkøkning både på passasjersiden og ikke minst på gods krever mye større samhandling. Vi kan og vet at det hele tiden ligger utfordringer i infrastrukturen. Det opplever vi daglig, og løser mye av det sammen med Bane NOR, men det er på tide at vi begynner å snakke sammen om utfordringene. Holder vi på hver for oss, blir vi aldri bedre. De møtene vi har hatt internt hos oss har gjort oss bedre på informasjon om avvik, det viser også tilbakemeldingene fra kundene våre. Og der er vi ved noe av kjernen til en slik «innsatsgruppe», den må jobbe både forebyggende hvor simulering og øving blir en del av treningen, da vil den også være bedre forberedt når noe oppstår. Så må den selvsagt være operativ på kort tid når uforutsette hendelser oppstår, men igjen, dette henger sammen med hvordan vi evner å samhandle, sier Steinar Olsen, direktør for operasjon og sikkerhet i SJ.

Hva blir viktige innsatsområder for en slik beredskapsgruppe?

Vi er konkurrenter i visse tilfeller ja, men samhandling betyr egentlig at vi er rause og deler informasjon og også materiell oss imellom når det er mulig. Større fleksibilitet og bedre rutiner burde la seg gjøre med dagens informasjonsteknologi. At togselskapene hjelper hverandre når ting oppstår, har jeg mange eksempler på. Vi har lånt reservebusser fra Vy, vi har tatt med passasjerer for Flytoget, vi har hatt muligheten til å overføre kunder fra oss til de andre aktørene når våre tog har stoppet. Jo da jernbanen er en familie med mange interesser, men en slik gruppe må ha hundre prosent fokus på, -hva betyr en hendelse for kunden?

Noen inntrykk fra fjorårets ekstremvær og hendelser. Foto: Frode Pedersen tog24 og Bane NOR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Seline – stolt lokfører med mye ansvar

Bli med oss på en togtur med lokfører Seline Andersen i SJ. 27-åringen fra Kongsberg har utsjekk på fem forskjellige lokomotivtyper, og innrømmer at hun har fått skjelven bare en gang, og det var når en kvinne stod mitt i sporet på innkjøringen til Hamar. Det ble en kraftig nødbrems, og en litt tankefull hjemtur […]

Les mer

Bane NOR ønsker 11 ferske milliarder for å opprettholde forventningene

Ny rapport fra Bane NOR avslører enorme økninger i behovet for langsiktig vedlikehold og fornyelse av jernbaneanlegg. Over en femtedel av anleggene trenger fornyelse gjennom de neste 12 årene. Kostnadene er beregnet til cirka 11 milliarder, skriver Bane NOR i pressemelding. –Dette er årsaken til at vi nå ber om mer penger til vedlikehold. Årets […]

Les mer

Når går toget?

Bane NOR tilbyr nå alle å sette opp sin egen informasjonsskjerm hvor du kan få opp togtider og driftsinformasjon i sanntid i det området skjermen står eller brukes. Bakgrunnen for at dette nå er blitt en realitet er at mange bedrifter har spurt om denne type service. Alt du behøver er en skjerm, og kunnskapen […]

Les mer