Skal gi oss neste generasjon digitale- og automatiserte jernbaner

I 2024 skal EU`s prestisjeprosjekt R2DATO til nesten 2 milliarder kroner avsluttes og man skal være klar med planene for hvordan Europas jernbaner kan automatiseres og hvordan digitale løsninger skal gjøre oss mer mobile i nettverket av nasjonale og internasjonale jernbaneaktører. Norge er involvert i prosjektet som et av 25 land som var med å grunnlegge EU organet Europes Rail.

At EU nå bruker metaforer fra «Star Wars» ved å bruke redningsroboten R2D2 som symbolsk navn, er vel for å understreke alvoret i sin nye reise inn i den digitale verden.  

Jernbanenettene i EU er blant de tetteste i verden og de konkurrerer direkte med vei og luft. De er også blant de eldste og behøve en betydelig teknologisk oppgradering og utvikling. For å møte fremtidige vekst og samtidig bekjempe klimaendringene effektivt og dermed tilby en alternativ måte å transportere folk og gods på, må de øke kapasiteten til jernbane-nettverkene uten å øke bruken av vei.

Mange som jobber sammen

Norge er en av grunnleggerne av Europes Rail og deltar jevnlig på møter med flere forskjellige prosjektgrupper. Nå sist i forrige uke, hvor R2DATO prosjektet var oppe som tema.

–Var dette prosjektet en del av agendaen på møtet?

–Det ble tatt en generell gjennomgang av alle prosjektene i Europe’s Rail, inkludert R2DATO, sier Preben Sæthre, Programme Manager i Jernbanedirektoratet.

–Er Norge en av disse 76 partnerne i prosjektet? Og i så fall er dette noe vi deltar aktivt i, og med hva?

­Det stemmer. Jernbanedirektoratet er et av de grunnleggende medlemmene av Europe’s Rail, og deltar i alle prosjektene i programmet. R2DATO-prosjektet fokuserer på bruk av digitalisering og automatisering i jernbanen som Automatic Train Control (ATC), Automatisert togdrift (ATO) og valideringen av funksjonaliteten i nytt togradiosystem (FRMCS). Bane NOR, NTNU, NORCE, Norsk Regnesentral, Sporveien og Jernbanedirektoratet deltar fra norsk side, sier Sæthre.

–Ble AI trukket inn i eventuelle diskusjoner om Autonomi og digital utvikling innenfor sektoren på det Europeiske møtet?

–Bruk av AI var ikke en del av diskusjonene vi hadde på møtet, ifølge Sæthre.

–Hva betyr arbeidet i Europes Rail for oss (Norge)?

–For Norge betyr deltakelse i Europes Rail at direktoratet og de andre norske aktørene får delta i utviklingen av fremtidsrettede løsninger for jernbanen sammen med andre europeiske aktører.

–Ligger det forpliktelser her som vi som land må forholde oss til?

–Jernbanedirektoratet har forpliktet seg til prosjektkonsortiene gjennom inngåelse av ordinære europeiske prosjektsamarbeidsavtaler, sier Sæthre.

Europe’s Rail – Jernbanedirektoratet

R2DATO har som mål å ta store skritt mot en mer automatisert togdrift, forbedre jernbanetelekommunikasjon og utnytte digitaliseringen i jernbanen. Når alle planer er på plass og mål nådd, vil teknologiene utviklet i prosjektet komme brukerne og kundene til gode ved å gjøre jernbanen mer punktlig, pålitelig og med økt kapasitet. I tillegg ser R2DATO på en mer helhetlig systemtilnærming, som sikrer at endringer i infrastruktur så vel som drift vurderes i sammenheng med hverandre og over landegrenser. Noe som vil være avgjørende for full effekt av tiltakene.

Digitale løsninger vil støtte den nødvendige transformasjonen, og skal gjøre mobiliteten til brukerne smartere, mer effektiv og grønnere. Digitale løsninger innen jernbane vil hjelpe bransjen til å nå målene satt av EU, og bidra til at jernbanen blir en bærekraftig og smart måte som får folk til å veltoget til reise og transport, står det i en melding fra Europe Rail.

Utfordringer som ligger i mandatet:

-75 % av godstransporten innenlands skal over fra vei til jernbane og indre vannveier.

-Planlagte kollektivreiser under 500 km skal være karbonnøytrale innen 2030 i EU.

-Trafikken på høyhastighetstog vil dobles innen 2030, og tredobles innen 2050.

-Godstrafikken på jernbane vil øke med 50 % innen 2030 og dobles innen 2050,

-Innføringenet av et fullt operativt, multimodalt transeuropeisk transportnettverk (TEN-T) for bærekraftig og smart transport med høyhastighetstilkobling innen 2050.

-Forbedre jernbanens konkurranseevne og støtte det europeiske teknologiske lederskapet innen jernbane

Her kan du lese mer om prosjektet:

Fakta om Europes Rail:

Fremtidens jernbane i Europa skal klare å konkurrere med vei og fly. Digitalisering og automatikk skal bli en av løsningene. Illustrasjon: Europes Rail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Europas vakreste togstrekning fyller 100 i år

I år kan norsk jernbane feire 170 år. Men det jubileet som kanskje blir mest lagt merke til skjer på en av verdens vakreste togstrekninger, Raumabanen. Der skal det pyntes med 100 lys på kaka, og festkomiteen lover en markering som er hundreåringen med mye gull på samvittigheten verdig. Selve dagen er 20. september i […]

Les mer

Rekordhøy miljøscore for jernbaneprosjektet i Drammen

Jernbaneutbyggingen i Drammen, som innbefatter blant annet nytt sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg og ny stasjon i Drammen, har fått den beste miljøpoengsummen noensinne for et anleggsprosjekt i Norge. Det bygges nye dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Når anlegget åpner høsten 2025, går det et sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Oslo. Det legger til […]

Les mer

«Snakkende tog» kan redusere viltpåkjørsler

I de tre siste årene har til sammen 3800 elg, hjort, rådyr og reinsdyr måttet bøte med livet i møte med tog. Dyrepåkjørsler er et økende problem for både lokførerne og Bane NOR. Frem til nå har løsningen vært å rydde skog og sette opp gjerder i områder med mye storvilt. Nå forskes det på […]

Les mer