Skal bygge om åtte stasjoner for Bane NOR

Bane NOR signerte denne uka en kontrakt med entreprenørselskapet NCC om tilpasning og  ombygging åtte jernbanestasjoner i Oslo-regionen. Dette for å for nye togsett.

Selskapene kaller kontrakten for en «samspillsavtale» fordi den innebærer et tett samarbeid mellom bestiller Bane NOR og NCC som entreprenør. Denne type samarbeid blir brukt stadig oftere i regi av Bane NOR for å jobbe frem gode og effektive løsninger for det kommende ombyggingsarbeidet av jernbanestasjonene. Tilsvarende tette samarbeid ble med hell brukt under arbeidet med den nye Drammenstunellen hvor man sparte både tid og penger.

–Avtalen vil involvere en rekke fagdisipliner og passer derfor svært godt til vår kompetanse og vår evne til å gjennomføre komplekse infrastrukturprosjekter, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norge.

Hensikten med arbeidet er å tilpasse stasjoner for lengre tog på lokalstrekninger i Oslo-området. Etter planen skal deler av samspillet ferdigstilles i løpet av sommeren 2024.

–Jeg er utrolig fornøyd med å endelig ha på plass en entreprenør. Vi har hatt en omfattende og grundig prosess før valget falt på NCC, og nå ser vi veldig frem til å komme i gang, sier Kristin Slaaen Rørvik, prosjektsjef i Bane NOR.

Åtte stasjoner
Ombyggingstiltakene er av varierende omfatning og kompleksitet på stasjonene Strømmen, Fjellhamar, Haugenstua, Grorud, Nordstrand, Ljan, Kolbotn og Langhus. Stasjonene skal forlenges samt gjennomgå andre tilpasninger. Fremdriftsplaner for de enkelte stasjonene skal det jobbes med i samspillsfasen.

Samspillsfase 1 omfatter prosjektering og planlegging og startes omgående. Samspillsfase 2 er selve gjennomføringsfasen, og avtale for totalentreprisen planlegges å signeres i løpet av 2024.

–Hvor store er investeringene i dette prosjektet i penger?

–Dette er en samspillsentreprise, og vi skal nå begynne på utviklingsfasen, der vi i felleskap skal finne de beste løsningene. Kontraktsverdi blir først klar etter vi har vært igjennom denne første fasen, svarer Esben Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR.

Stasjonene skal være ferdig ombygget og tilpasset for de nye togene som etter Bane NOR sin plan skal settes i trafikk på strekningene i løpet av 2025 og 2026.

Bygger mye bane

NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden, og har i dag engasjert i flere store byggeprosjekter i Norge og Norden som innbefatter tog og bane. NCC har også et annet pågående prosjekt med Bane NOR for underbygning av strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen. Dette skal ferdigstilles innen utgangen av 2025. I 2022 inngikk NCC avtale med Bybanen Utbygging i Bergen om bygging av entreprisen D14 Mindemyren. Kontrakten har en verdi på MNOK 800, og blir det ellevte prosjektet NCC gjennomfører for Bybanen Utbygging. På oppdrag fra Region Stockholm bygger NCC stasjon Hagastaden på den nye tunnelbanelinjen til Arenastaden, i Stockholm sentrum. NCC Norges tunnelavdeling har en sentral rolle i byggingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer