Så kom svaret mange har ventet på, Randklev bru åpner i løpet av våren

Bane Nor og Rambøl har konkludert. Inspeksjonen av bruelementene til Randklev bru har avdekket et begrenset skadeomfanget, og at det er mulig å gjenbruke elementene. Det som vil ta mest tid nå er å bygge nye brufundamenter. Det er ingen store overraskelser i det som er funnet av skader, ifølge Bane NOR.

–Slik det ser ut nå kan vi frakte personer og gods klima- og miljøvennlig med tog gjennom Gudbrandsdalen igjen i løpet av våren. Dette er svært gode nyheter for både passasjerene og godstransportørene. At vi kan gjenbruke elementene vil bidra til at vi raskere kan åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk enn om vi hadde måttet bygge en helt ny bru, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane NOR.

På alle måter en god og gledelig dag

–Dette er vi veldig, veldig glade for å høre. Vi hadde sett for oss at hele neste år gikk med til venting. Nå kan vi planlegge for en raskere åpning, og vi kan gå en godt forberedt sommersesong i møte. Dette får jo store følger for alle våre linjer som har vært berørt av stengingen av Dovrebanen. Både Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og ikke minst Rørosbanen har jo fått redusert sin drift, noe både kundene og vi har merket veldig. Dovrebanen er jo selve hovednerven i all togtrafikk som vi driver med i SJ Norge. Nå skal vi jobbe godt med planverket fremover i samhandling med Bane NOR. Det gjør at vi er forberedt straks Bane NOR trykker på knappen og sier kjør! Jeg er faktisk en ganske glad og lettet mann i dag, sier Steinar Olsen, sjef for operasjon og sikkerhet i SJ.

Glad konsernsjef kunne endelig fortelle togfolket når Dovrebanen blir hel igjen. Foto: Harry Korslund Bane NOR

Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Bane NOR gjennomgått begge bruelementene og kartlagt skadeomfanget. Rapporten avdekker skader i et begrenset omfang, og skadene er i hovedsak lokalisert i hver ende av bruspennene. Kartleggingen ble utført som en visuell inspeksjon der alle skader som følge av kollapsen er registrert. Det er i tillegg utført 3D-scanning av de to bergede bruspennene.

–Vi forventet en viss mengde skader på bruelementene, og det er derfor ingen store overraskelser i skaderapporten. Rapporten forteller oss at arbeidet med å sette i stand bruelementene vil være omfattende, men samtidig at gjenbruk er både teknisk gjennomførbart, økonomisk forsvarlig og gunstig med tanke på fremdrift sammenlignet med andre alternativer, sier Eriksen.

Må bygge nytt fundament

Randklev bru fikk store skader under ekstremværet «Hans». De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brufundamentene veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elva. I tillegg til reparasjon av bruelementene, må også det veltede fundamentet erstattes. Det meste av dette er nå fjernet, og Bane NOR er i gang med forberedelsene til bygging av nytt fundament. Det nye fundamentet får en større grunnflate, og blir bedre sikret mot erosjon og undergraving. Samtidig har det også vært betydelig erosjon rundt det andre brufundamentet, som også skal utbedres.

– Fundamentet bygges etter dagens tekniske krav, som naturligvis har endret seg siden den opprinnelige brua ble bygget. Selv om vi nå jobber på høygir for å gjenåpne brua, vil dette arbeidet ta tid. Foreløpig ser det ut som at tidsplanen kan overholdes, sier konserndirektør Thor Gjermund Eriksen.

Slik ser det ut på Randklev bru i da 21. november. Til våren kan toget igjen passere Lågen.
Fra løftingen av bruelementene tidligere i høst. Foto: Bane NOR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer