Rørosordfører håper og tror på gjennomslag i Nasjonal Transportplan

Ordfører Isak Veierud Busch (AP) på Røros forventer at Nasjonal Transportplan for perioden 2025 til 2036 skal gi Rørosbanen et velfortjent løft. Prioritet betyr også penger, og flere krysningsspor og bedre sikring av planoverganger, er noen av de tiltakene han mener må komme raskt på plass. Han får full støtte av SJ Norge som i går sendte brev til blant andre samferdselsdepartementet om nettopp Rørosbanens fremtid.

Isak Veierud Busch er erfaren i togspørsmål. Han var sterkt fremme i debatten rundt en fullelektrifisering av Rørosbanen så sent som i 2020. Han satt som leder av Jernbaneforum Rørosbanen frem til ganske nylig, og var for en videre satsing på Nord-Norgebanen. Hvorfor? Jo fordi han så sterke synergier for nettopp Rørosbanen ved en mer helhetlig satsing på norsk jernbane for hele landet. Ikke minst behovet for mer gods over på jernbanen, og der har han jo allerede fått rett i og med at hans egen Rørosbane nå har fått føringer fra jernbanedirektoratet om å prioritere gods fremfor persontrafikk etter uværssommeren. En gjennomgang av tidligere saker rundt oppgraderingen av Rørosbanen tar tog24 veldig mange år tilbake.

–Kunne du tenkt deg et sterkere signal i statsbudsjettet om at Rørosbanen faktisk skulle få flere øremerkede midler til rådighet?

–Bevilgninger over statsbudsjett må henge sammen med prioriteringer i NTP, så jeg er derfor ikke overrasket over at statsbudsjettet så ut som det gjorde i denne omgangen. Slik jeg har forstått regjeringen, er man opptatt av at NTP skal bli et reelt prioriteringsdokument, som betyr at man også må følge opp med penger når man sier at man prioriterer noe. Det er en tanke jeg er tilhenger av. Slik Nasjonal Transportplan har fungert de siste årene har det mer eller mindre fungert som ei ønskeliste. Det hjelper lite hvis man ikke prioriterer også i budsjett. Jeg har derfor tro på at prosessen med NTP nå faktisk vil føre frem til de nødvendige oppgraderinger av Rørosbanen, sier ordfører Isak Veierud Busch til Tog24.

Frp savner tiltak for Rørosbanen i neste års statsbudsjett

Direktør Rikke Lind i SJ Norge, og fra Innlandsbenken til FrP, Tore andré Johnsen, fikk snakket sammen om Rørosbanens fremtidige behov da han fulgte den nye direkteforbindelsen mellom Trondheim, Røros og til Oslo, tidligere i år. Foto: Frode Pedersen tog24

Vi forela ordføreren saken som stod i Østlendingen for en uke siden, hvor stortingsrepresentant Tore André Johnsen (FrP), gikk hardt ut mot neste års statsbudsjett. Her savnet han bevilgninger til strakstiltak for Rørosbanen, som per dags dato er eneste åpne direkte togforbindelse mellom sør og nord i Norge. Allerede i juni i år fremmet deler av stortingsgruppen til FrP et dokument 8 forslag om at Rørosbanen allerede på neste års statsbudsjett burde styrkes betraktelig gjennom en oppgradering av togflåten som ville muliggjøre en høyere frekvens enn det som er tilfelle i dag. Etter det fikk vi uværet «Hans» som skjerpet forholdene ytterligere. 

Følgende står i statsbudsjettet om Rørosbanen og de belastninger som kom etter uværet «Hans».

«Ekstremværet Hans medførte store forstyrrelser i transporten mellom flere landsdeler. Særlig togtrafikken er hardt rammet som følge av kollapsen av Randklev bru på Dovrebanen. Dette vil ha langvarige konsekvenser for gods- og persontrafikken på bane. Trafikken på Dovrebanen skal gjenopprettes så raskt som mulig. Så lenge det ikke er mulig å frakte gods på Dovrebanen, vil persontrafikken på Rørosbanen bli redusert til fordel for godstransport. Rørosbanen kan imidlertid ikke erstatte kapasiteten på Dovrebanen. Togene er kortere som følge av kortere kryssingsspor, kjørelengden til Trondheim er lengre og drivstoff er dyrere, siden Rørosbanen ikke er elektrifisert.»

–Jeg har ikke lest hva Johnsen har uttalt denne gangen, så kommentaren min blir på overordnet grunnlag og ikke som en replikk på det han sier. Gjengangeren fra regjeringspartiene i sommer og høst da jernbaneinfrastruktur var på dagsorden, var at det nå skulle satses på å styrke Rørosbanens eksisterende infrastruktur. Det forventer jeg at det leveres på i ny NTP. I dette må det ligge en styrking av Rørosbanen. Jeg mener det haster med å få på plass flere krysningsspor og sikre usikrede overganger. Det vil forhåpentligvis bidra til at man kan kjøre flere tog, og få ned kjøretida, sier ordfører Veierud Busch

Han har ikke oversikt over hvor mange krysningsspor man har «gryteklare» og ferdig regulerte, men mistenker at det gjenstår en del reguleringsarbeid.

–Det bør man komme i gang med, så man er klar til å bygge så fort bevillingene kommer, sier Røros-ordføreren.

Ut i fra de signaler ordføreren har fanget opp siden uværet «Hans» herjet, har han en klar forventning om at Rørosbanen blir prioritert i fremskyndet NTP. Det er ikke voldsomt mye som skal til for å øke kapasiteten på Rørosbanen mener han.

Uttrykker bekymring for Rørosbanen i brev til samferdselsdepartementet 

Senest 22. september i år ble en bil med to passasjerer truffet av et godstog i Tynset sentrum og dyttet over 30 meter. Dette er uholdbart skriver SJ i sitt brev til Samferdselsdepartementet. Her fra det aktuelle stedet sett fra lokførers posisjon. Foto: Frode Pedersen tog24

I går sendt SJ et høringsnotat til Samferdselsdepartementet, transport – kommunikasjonskomiteen og finanskomiteen på Stortinget, med kopi til fylkesordfører Trøndelag,

fylkesordfører Innlandet, ordførere langs Rørosbanen,  Jernbaneforum Røros -og Solørbanen og Jernbaneforum Midt-Norge.

–Hva mener SJ Norge som operatør skal til for å styrke Rørosbanen ytterligere?

–Tilstanden på togene som opererer Rørosbanen i dag er etter vår vurdering under enhver kritikk. Vi mener derfor staten nå bør utvide rammene til Norske Tog slik at de i forbindelse med anskaffelsen av nye tog på Nordlandsbanen, samtidig kan anskaffe fire bimodale tog til bruk på Rørosbanen, er blant noen av oppsummeringene som kommer frem i brevet fra direktør for SJ Norge, Rikke Lind.

I likhet med ordføreren på Røros oppsummeres det tre tiltak i brevet som bør få rask prioritet for å oppnå en tilfredsstillende standard på banestrekningen.

  1. Sikre en rask planlegging og utbygging av krysningsspor på Rørosbanen.
  2. Bevilg penger, som sikrer en restverdigaranti til Norske Tog, slik at det nå kan anskaffes nye bimodale tog til Rørosbanen samtidig som på Nordlandsbanen.
  3. Sikre at det prioriteres midler til å fjerne usikrede overganger på Rørosbanen.

I følge SJ en kostnadseffektiv oppgradering av Rørosbanen som kan gjøre toget til et reelt alternativ til fly mellom Oslo og Trondheim og gi et bedre kollektivtilbud til alle som bor langs aksen.

Isak Veierud Busch, her fra valgkamp på Røros, har lang erfaring med Rørosbanen. Lite om Rørosbanen i
neste års stastsbudsjett. Nå håper og tror han på skikkelig gjennomslag i neste NTP. Foto: FB Røros Arbeiderparti

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer