Østerrike satser 300 milliarder kroner på oppgradering av jernbanen frem til 2029

Fjellandet Østerrike med sine 9 millioner innbyggere skal bruke over 26 milliarder euro de neste fem årene på å oppgradere infrastruktur og jernbaneutvidelser. Dette kommer frem i deres utgave av den nasjonale transportplanen som går fra 2024 til 2029. De ønsker at flere skal ta toget i en tid hvor miljøutfordringene står i kø er deres svar på satsingen.

Med rammeplanen 2024 – 2029 som nå er vedtatt, vil tidsplaner og kostnader for de pågående prosjektene bli justert. I tillegg vil det være mulig å forankre andre viktige prioriteringer i rammeplanen. Målet er å frakte enda flere mennesker og gods med jernbane. Dette krever mer kapasitet gjennom nye og bedre utnyttede ruter, heter det i vedtaket fra Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

Denne satsingen satt i perspektiv, betyr at Østerrike med 900 fjell på over 3000 meter, og som i likhet med Norge får store geologiske utfordringer når de bygger og vedlikeholder infrastruktur, bruker dobbelt så mye penger på sin jernbane de neste fem årene, sammenlignet med det Norge velger ågjøre om vi tar utgangspunkt i neste års stastbudsjett.

Her skal pengene brukes i årene fremover. Illustrasjon ØBB

Konsekvent vedlikehold er nøkkelen

De store prosjektene som Semmering Base Tunnel, Koralmbahn og Brenner Base Tunnel fortsetter som planlagt. I tillegg fokuseres det på å bygge ut lokaltransport i storbyområdene. Av hensyn til klimavernet er det også viktig for det statlige Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) å gjøre regionaltog mer attraktive og å fullføre elektrifiseringsprogrammene som er vedtatt. Videre utbygging av infrastruktur for godstransport vil også ha stor betydning. En del av investeringene skal også gå til digitalisering på en fremtidsrettet måte.

ÖBB er en av de sikreste og mest punktlige jernbanene i Europa i følge dem selv.  Forutsetningene for dette er basert på et konsekvent vedlikehold. Derfor er det bevilget 4,7 milliarder euro ekstra som er øremerket vedlikehold av eksisterende infrastruktur i perioden 2024-2029. Dette for å gjøre adkomsten til toget så barrierefri og enkel som mulig for flest mulig.

Innenlandsk verdiskaping

Den nå vedtatte rammeplanen vil ikke bare fremme transportomstillingen ytterligere. ÖBBs investeringer har en beviselig positiv effekt på verdiskaping og sysselsetting, både i byggefasen og gjennom forbedret tilgjengelighet og større komfort i driftsfasen. Studier basert på grunnlaget for bevilgningen, at en investert euro fører til en verdiskaping på to euro til den østerrikske økonomien. De forteller også at I byggefasen vil en investering på én milliard euro skape rundt 15.000 arbeidsplasser.

–Utvidelsene som er vedtatt med rammeplan 2024 – 2029 vil muliggjøre flere tog og attraktive forbindelser innen person- og godstransport på sikt. Dette gjør det til en uunnværlig milepæl på veien mot en helhetlig transportomstilling, sier klimavernminister Leonore Gewessler i en pressemelding fra ministeriet.

Her jobbes det allerede med utvidelser og nye perronger. Foto: ÖBB Motive – © ÖBB/Chris Zenz/Pressraum

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer