Økte kostnader utløser økt satsing på bærekraft

Det kommer stadig sterkere krav til bærekraftrapportering i den internasjonale jernbanefamilien. Nå har «Union of Railways» laget et rammeverk for slik bærekraftig ytelsesrapportering. Og deres første store resultatbaserte rapport ble lagt frem i Paris tidligere i år.

Lucie Anderton, UICs bærekraftsdirektør, sier at den første rapporten reflekterer et ønske i sektoren om å harmonisere rapportering om bærekraftige måloppnåelser. Hun sier at metodene som brukes er lett tilgjengelige, gjennomsiktige, og omfavner også deling av informasjon som metode i rapporteringen.

–Det er en veldig fin måte å få demonstrert alle de forskjellige måtene jernbanen bidrar til en mer bærekraftig utvikling. Da snakker vi ikke bare utslipp, men om måter og handlinger hvor all tog- og jernbanedrift kan bidra, sier Anderton.

Lucie Anderton, UICs bærekraftsdirektør, sier at den første rapporten reflekterer et ønske i sektoren om å harmonisere rapportering om bærekraftige måloppnåelser. Foto: UIC

Noen funn i den første rapporten

Blant de fremtredende observasjonene er at av deltakerne henter 59 % energi fra fornybar energi, og 61 % av linjene deres er elektrifisert. I tillegg rapporterer 53 % å ha et mål på plass for å skaffe energi fra fornybar energi som overvåkes kontinuerlig, mens mer enn 290 GWh energi ble spart de siste tre årene.

Anderton sier at resultatene for energiforbruk gjenspeiler en «ganske imponerende» handling, men som ble drevet fremover av , og som fikk økt relevans på grunn av de økte energikostnadene i 2022. På den måten kan man si at en energikrise også kan få positive følger når det kommer til bærekraftsatsingen.

Videre fremhevet UIC-direktør François Davenne at rapporten viser et imponerende utvalg måter som jernbaner og jernbanereiser bidrar til en mer bærekraftig fremtid, fra dramatiske forbedringer av luftkvalitet og energieffektivitet, til å beskytte dyrelivet og forbedre kjønnsbalansen i arbeidsstyrken.

–Transport er nøkkelen til å fremme menneskelig sameksistens. Nå mer enn noen gang, må det globale transportsamfunnet gjøre en samlet innsats for å levere meningsfull, systemisk endring som fremmer sosial, økonomisk og miljømessig utvikling og vil tillate fremtidige generasjoner å leve i velstand og i harmoni med naturen, uttalte Davenne i forbindelse med offentliggjøringen.

Lucie Anderton, uttalte også i forbindelse med offentliggjøringen at den internasjonale  jernbanefamilien allerede er den mest bærekraftige formen for motorisert transport, og at de nå ikke ønsker å hvile på eventuell laurbær.

Resultatene, som til sammen utgjør tre års data fra 2019 til 2021, muliggjøre analyse av trender og en eventuell fremgang på tema bærekraft. Totalt deltok 34 UIC-medlemmer til denne første rapporten.

Link til ressurser:

https://uic.org/IMG/pdf/global-rail-sustainability-report-2022.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer