Norske Tog har et forklaringsproblem mener Handikapforbundet

Norske Tog, samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet får meget hard kritikk for oppfølgingen av debatten rundt kravet til universell utforming av de nye norske fjerntogene.

Som tog24 har skrevet tidligere har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon brutt samarbeidet med tog-gruppa til Jernbanedirektoratet. Norges Handikapforbund tror fortsatt på dialog, men savner at krav og regler til utforming faktisk skal tas på alvor. Norske Tog skylder blant annet på at plattformhøyden er et problem for å innfri krav, men Handikapforbundet mener dette er en bortforklaring av fakta.

–Får dere gehør for stilte krav, eller har du en følelse av at dette blir sånn som planlagt?

–Vi opplever at det her er mye tåkelegging og tilgjengelighetsvasking for å få prosjektet til å framstå som nokså nær universell utforming. Vår oppgave er å vise de reelle konsekvensene, selv om det sikkert er ubehagelig for både Norske tog og statsråden å få forklart at de stenger for likestilt togtransport for rullestolbrukarar de neste 30-40 åra, sier Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund.

–Har Norske Tog kommet dere i møte på noen av kravene? 

–Det er ingen tydelige tegn på at Norske tog vil gjøre endringar

–Norske Tog er jo ikke ansvarlige for trinnfri adkomst så lenge dette er et plattformproblem, og at ansvaret derfor ligger hos Bane NOR, alternativt med påtrykk fra Jernbaendirektoratet. Det blir vel da snakk om ombygging av plattform høyde?

–Ja, og nei. Det ble i 2004 vedtatt at standard høyde på norske togperronger skal være 76 centimeter. Ellers i Europa har man både 55 cm og 76 cm perronghøyde. Skal man ha trinnfri adkomst er man avhengig av tog som har noenlunde lik gulvhøyde som perronghøyden. På de nye fjerntogene er gulvhøyden 120 cm – så uansett hvor mye Bane Nor jobber for universell utforming av togstasjoner med perronghøyde på 76 cm, har Norske tog gjort det umulig å få trinnfri adkomst fordi de ikke har brydd seg med å tilpasse togene til rett perronghøyde.

–Kan du si noe mer om hvorfor FFO trekker seg, og ikke dere? 

–NHF er enige med FFO i kritikken deres av Norske tog, men vi mener at om vi skal få til endring må vi snakke med både Norske tog og alle andre jernbaneaktører i toggruppa.

–Hva er de viktigste realistiske forbedringene/punktet å få gjennomslag for hos dere?

–Trinnfri adkomst til familievogna, vogna med både komfort og reclainer-avdelingar, og vogna som i dag har rullestoqplassar og bistro.

I jernbanesektorens (Norske tog, Jernbanedirektoratet, BaneNor) sin oppdragsbesvarelse til NTP står følgande: «Norske tog AS har ansvaret for det rullende materiell på det norske jernbanenettet. Dette innebærer at universell utforming som omfatter adgang til vognmateriell, tillater bevegelse mellom vogner og seterader inne i passasjervogner» Som du skjønnar er det lite av dette å finne igjen i dei nye fjerntoga, forteller Sørbotten.

  • Ingen trinnfri adkomst
  • Ingen tilgang til familievogn og lekerom for barn i rullestol, eller barn som reiser med rullestolbrukende foreldre.
  • Ingen tilgang til den rolege komfortvogna for folk i rullestol på arbeidsreise. Dei kan alternativt prøve å booke ein av dei to kupeene som på natt er sovekupear med plass til rullestol, gitt at disse er ledige. Norske tog har i møte med oss antyda at kven som helst kan booke disse kupeane. Så er det eit spørsmål om prisen vil bli den same som for ein plass i komfortvogna, eller ein ordinær kupe-pris.
  • Ingen tilgang til områda med reclainer-seter for rullestolbrukarar. Å sitte i same stilling i same rullestol i 9-10 timar kan vere utfordrande for mange rullestolbrukarar og mange vil ønske å kunne flytte seg over i ein reclainer-stol.

Som du ser er det vesentlige funksjoner i toget som ikke er tilgjengelige for folk i rullestol. Våre krav er å få gjort noe med dette, og den manglande trinnfrie adkomsten. Dette handler om en god del mer enn små tilpasninger, sier Magnhild Sørbotten.

Dette svarer direktoratet og Norske Tog på vår henvendelse

–Stemmer det at Jernbanedirektoratet med “Toggruppa” igjen er i dialog med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Handikapforbundet, med nye tilpasninger i fjerntogene? Og hva går disse utbedringene i tilfelle ut på?

–Norske tog er i gang med designprosess, som betyr at togleverandør Stadler sender ut dokumenter utover konkurransen, om hvordan togene skal se ut. Dette arbeidet er i startfasen, og skal foregå samtidig som togene bygges. Brukerorganisasjonene i Toggruppa vil bli invitert til å gi feedback til Stadler om særskilte tema, for eksempel innspill til kontraster (ER-skjema). Når det gjelder nettopp skjermer, er Norske tog i god dialog med Blindeforbundet om dette. Medlemmer av Toggruppa vil bli invitert til å komme med innspill på andre tilpasninger ogsåsier Ruth Høyland Jønsrud i Jernbanedirektoratet.

Samme spørsmål som ble stilt til Jernbanedirektoratet fikk også Norske Tog. Sille Svenkerud Førner er prosjektleder for de nye fjerntogene, og svarer følgende.

–Når det gjelder spørsmålet så har jeg per nå ingen kommentarer eller informasjon rundt dette som kan deles med andre enn de involverte parter. All dialog med interesseorganisasjonene skjer via «Toggruppen» i Jernbanedirektoratet.

Her kan du lese tidligere sak om teamet:

Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund mener Norske Tog har et forklaringsproblem når det gjelder innkjøp av nye fjerntog. I et 40 årsperspektiv er dette ikke i tråd med lover og regler rundt krav til universell utforming. Foto: Privat

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer