Norske tog har anbud ute på tre til åtte nye diesel-lok, kan bli brukt på Nordlandsbanen og Rørosbanen

SJ Norge kan ha blitt hørt. Norske tog ønsker å lease tre til åtte nye diesel-lok for mulig bruk på Nordlands- og Rørosbanen. Utlysningen ligger nå ute på den statlige basen for offentlige anskaffelser «Doffin».  Men SJ er klare på at tre passasjer-lokomotiv er fem for få. Norske tog ønsker ikke å bekrefte hvor togene skal fordeles etter anskaffelsen.

Norske Tog AS har til hensikt å etablere en kontrakt om leie av minimum 3 og maksimalt 8 moderne diesellokomotiv for drift i persontrafikk i Norge står det i utlysningsteksten.

Kontrakten har en samlet verdi på cirka 600 millioner, og gjelder i første omgang for 4 år med opsjon. Det står spesifikt i utlysningen at lokomotivene skal brukes til passasjertransport. Tilbudsfristen er satt til 8. desember i år, altså om litt under en måned. Anbudsutlysningen går ut internasjonalt, og er underlagt EØS-forskriftene. Formålet med kunngjeringsbasen er å sikre konkurranse og åpenhet om offentlige anskaffelser.

–Hvor skal disse brukes?

–Det er helt korrekt at vi har en anskaffelse av dieselokomotiver på Doffin. Alle anskaffelser vi gjør i Norske tog er med bakgrunn i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet. Det betyr at vi ikke kan gå inn i detaljer på hvem som har vært involvert i bakgrunnen for anskaffelsen og også videre bruk. Men som du vet så har vi flere «ikkeelektrifiserte strekninger» i Norge hvor diesellokomotiver kan benyttes, sier Sille Svenkerud Førner, prosjektleder for «Nye fjerntog» i Norske tog.

Hvor mange tilbydere finnes det på denne typen tog?

–Som sagt vi kan på nåværende tidspunkt kun henvise til det som ligger ute på Doffin, og vi kan heller ikke gå inn i hvem som tilbyr oss dette, da det er konkurransesensitivt, svarer Svenkerud Førner.

SJ Norge glade for nyheten

–Dette er uansett meget godt nytt for oss, sier sjef for operasjon og sikkerhet i SJ Norge, Steinar Olsen.

Han kjenner til utlysningen av anbudet, men har ikke snakket med Norske tog etter at anskaffelsene ble offentlig gjennom den statlige anskaffelsesportalen Doffin. Han kan derfor ikke si noe om hvordan de tenker rundt anskaffelsen. Han kan heller ikke med sikkerhet si hvor materiellet skal brukes siden anbudet er såpass åpent som det.

Han sier videre at tre lok blir for lite til å gi både Nordlandsbanen og Rørosbanen det løftet de nå har varslet som behov til Norske tog. Kommer det åtte nye, kan de kjøre full rulle på Nordlandsbanen, og man kan begynne å kjøre nattog på Rørosbanen. Det har lenge vært kjent at man har behov for å erstatte materiell på både Rørosbanen og Nordlandsbanen. På Nordlandsbanen ligger det også en plan fra Jernbanedirektoratet som sier at man på sikt ser for seg en hybrid løsning her.

–Dette er svar på et behov vi har spilt inn for Norske tog for lenge siden. Politikerne på stortinget skal denne uken ta stilling til et dok8 forslag som går på akkurat denne type anskaffelser. Kanskje det nå endelig lysner litt i en høst som ellers er ganske mørk for oss i SJ Norge. Jeg tenker da på kundene våre som ikke får kjørt tog, og vi som sliter med å få holdt skjemaet på de få rutene vi får lov å kjøre. Godt og endelig bli hørt, sier Olsen.

Her kan du lese utlysningsteksten på DOFFIN:

https://doffin.no/notices/2023-100559?fbclid=IwAR1Rk96mTPnx7sAU4o5QXG75FSSDiWYNOaWuB0iuNiFuJW_lkBIw_p0ZS-c

Om Norske tog AS:

Norske tog er et ledende fagmiljø innen innkjøp, tilpasning og forvaltning av jernbanekjøretøy. Vår virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte kjøretøy til persontogtrafikk i Norge. Vi inngår avtaler om utleie av togsett med togoperatører som har trafikkavtale med Jernbanedirektoratet. Dette gir effektiv anskaffelse og forvaltning av togene, og samler spisskompetansen på ett sted. Vi følger den teknologiske utviklingen, kjenner den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på norske forhold. Norske tog AS eies av Samferdselsdepartementet og er et kategori 2-selskap.

Norske togs visjon:

Norske tog skal bidra til en attraktiv persontogtrafikk i Norge og «det grønne skiftet» ved å leie ut tilstrekkelig mange tidsriktige tog.

SJ Norge håper de nå har blitt hørt i kravet om en oppjusteringe av togparken både på Rørosbanen og Nordlandsbanen.
Foto: Frode Pedersen tog24

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer