Nord-Norgebanen blir for dyr

Utredningen som Jernbanedirektoratet i dag la frem for Samferdselsministeren viser at en fullt utbygget Nord-Norgebane er anslått til å koste 280 milliarder kroner. Det de anbefaler er en oppgradering av Nordlandsbanen og Ofotbanen til en kostnad av 14,7 milliarder. Kost nytte prinsippet er lagt til grunn for vurderingen som er gjort.

I tillegg til at dette blir for dyrt, sier også direktoratet i sin anbefaling til samferdselsdepartementet at en utbygging vil ha svært lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet og har negative innvirkninger på klima og natur. Direktoratet anbefaler i stedet å arbeide videre med å utvikle Nordlandsbanen og Ofotbanen for å styrke transporttilbudet til og fra Nord-Norge. 

En utbygging av en Nord-Norgebane vil ha store negative virkninger for natur og miljø. Den vil gå gjennom sårbare naturområder som til dels er uten inngrep fra før, og den vil ha store negative konsekvenser for reindriften selv med avbøtende tiltak, heter det i pressemeldingen fra Jernbanedirektoratet. 

Samferdselsministeren tar ikke stilling, ønsker bred debatt

Utredningsarbeidet for Nord-Norgebanen er gjort i sammenheng med en større konseptvalgutredning for det samlede transportsystemet i Nord-Norge, som er gjennomført av Statens vegvesen, Kystverket, Avinor og Jernbanedirektoratet. Begge utredningene ble overlevert til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i Narvik den 27. september.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn i innholdet i utredningene og hvordan regjeringen stiller seg til det nå. Vi skal sette oss inn i rapportene og ta de med oss videre i vårt arbeid, sier Nygård til NTB

Han legger til at han håper på en stor offentlig debatt om dette. Utredningen skal nå sendes på høring der aktører kan komme med innspill.

Anbefaler å utvikle Nordlandsbanen og Ofotbanen

Moderniseringen kan skje ved å bygge flere kryssingsspor for økt kapasitet, utvide godsterminalene og innføre nullutslippsløsning på Nordlandsbanen, slik det er anbefalt i utredningen KVU Green. Kostnadene for en modernisering av eksisterende baner er beregnet til 14,7 milliarder kroner. Mandatet for utredningen var å identifisere beste jernbaneløsning for strekningen Fauske–Narvik–Tromsø, med trasé til Harstad, samt å se på tiltak på tilstøtende banestrekninger.

–Selv om en modernisering av dagens baner heller ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, bidrar det til en god måloppnåelse med et bedre forhold mellom kostnader og nytte, det gir økt kapasitet på jernbane, et mer forutsigbart transportsystem til og fra Nord-Norge, reduserte klimagassutslipp og økt samfunnssikkerhet. Alternativet har heller ingen negative innvirkninger på andre områder, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Nå skal det satses på opprustning av det eksisterende fremfor å forene Norge med tog. Blant annet skal Ofotbanen rustes opp. Her fra Bjørnfjell, Ofotbanen, Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer