Mye buss for tog i store deler av Midt-Norge mellom 8. og 10. juni

Det blir mye buss for tog i Trøndelag kommende helg. Bane NOR setter togtrafikken på pause for å utføre nødvendig vedlikehold av Rørosbanen helt ned til Elverum, Meråkerbanen, Stavne-Leangenbanen og Nordlandsbanen helt opp til Bodø. Trafikken på Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo hadde en tilsvarende utbedringshelg i midten av mai, så der går trafikken som normalt.

–Vi har hektisk aktivitet hele arbeidshelga. Arbeidet som skal gjennomføres har vært planlagt lenge, og det er nødvendig vedlikehold som å bytte stikkrenner, sviller og skinner. Alt dette er med på å sørge for at vi kan frakte gods og mennesker miljøvennlig på jernbanen i Trøndelag, sier Kristine Jessen, regiondirektør i Bane NOR.

Når det pågår arbeid i sporet, kan ikke toget kjøre som vanlig. Derfor blir det mye buss-for-tog på flere strekninger kommende helg. For detaljer om alternativ transport, se togselskapenes apper eller hjemmesider for mer informasjon. Trafikken på Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo går som normalt. Denne typen arbeider er typisk for de utfordringene jernbanen står overfor når omfattende utbedringer av banenettet pågår på enkeltsporede linjer. Noe som ble gjort til et poeng da konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane NOR skulle forklare de vedlikeholdsutfordringene norsk jernbane står i etter Riksrevisjonens sterke kritikk i slutten av forrige uke.

–Vedlikeholdsarbeid pågår kontinuerlig på jernbanen, men intensive arbeidshelger er helt nødvendig for å få gjennomført tilstrekkelig vedlikehold. Vi utnytter alltid ledige luker mellom togene for å gjøre vedlikehold. Vi får gjort mye, men noen helger i året er vi avhengige av å stenge sporet for trafikk for å gjøre nødvendige tiltak på en enda mer effektiv og driftssikker måte, sier Jessen i en pressemelding fra Bane NOR.

Her skal Bane NOR jobbe helga 8.-10.juni:

Rørosbanen:

Langs hele strekningen kjører vi pakkmaskin som stabiliserer underbygningen der sporet ligger.

Elverum – Hamar: Massebytte, skinnebytte og svillebytte.

Løten – Elverum: På denne strekningen skal vi bytte ut en stikkrenne for å unngå flom ved mye nedbør.

Elverum Stasjon: Vi jobber med å renovere en planovergang på Vindheia ved Elverum stasjon. Mens arbeidet pågår, kan passerende benytte seg av midlertidig planovergang like ved. Denne er bemannet med vakt i perioden. Vi bytter også sviller på Elverum stasjon.

Elverum – Rudstad: Vi fjerner vegetasjon langs sporet for bedre sikt.

Rudstad – Rena: På denne strekningen skal vi bytte ut en stikkrenne for å unngå flom ved mye nedbør.

Opphus – Atna: På denne strekningen skal vi bytte ut seks stikkrenner for å unngå flom ved mye nedbør.

Hanestad – Alvdal: På denne strekningen skal vi bytte ut en stikkrenne for å unngå flom ved mye nedbør.

Tynset Stasjon: Vi jobber med å renovere planovergangen på Tynset stasjon. Mens arbeidet pågår, blir vegtrafikken omdirigert.

Røros stasjon ved Bergstaden hotell: Vi jobber med planovergangen ved Bergstaden hotell. Planovergangen blir stengt i perioden, og trafikken blir omdirigert. Vi skal også bytte skinner og gjøre annet vedlikeholdsarbeid på banen i nærheten.

Glåmos stasjon: Ny undergang skal bygges ved Grubben ved Glåmos stasjon. Dette arbeidet vil medføre støy, og berørte naboer blir varslet.

Røros – Støren: Det vil foregå arbeider på store deler av strekningen i helga. Vi skal blant annet bytte stikkrenner for å unngå flom ved mye nedbør og legge inn flomløp på enkelte steder.

Nordlandsbanen mellom Trondheim og Steinkjer:

Hele Nordlandsbanen er stengt for trafikk denne helga, og det utføres arbeid på strekningen mellom Trondheim i sør og Bodø i nord. I Trøndelag mellom Trondheim og Steinkjer er følgende arbeid planlagt:

Grilstad: Montere beskyttelsesskjermer på turbru på Grilstad. Brua holdes åpen gjennom helga.

Ranheim – Vikhammer: Vedlikehold av sporet med sveising av skinnene.

Værnes holdeplass: Fasadevasking av holdeplassen.

Stjørdal – Skatval: På Skatval stasjon skal vi bytte sviller. Vi skal også støpe dekke og sveise skinner over Holan bru. Dette arbeidet medfører støy, og berørte naboer vil bli varslet.

Skogn – Ronglan: Vi utfører rutinemessige kontroller, og skal bytte sviller på strekningen.

Ronglan stasjon: På Ronglan stasjon skal vi bytte en sporveksel, noe som vil medføre en del støy. Berørte naboer vil bli kontaktet.

Levanger: Vi skal sette inn en ny, ferdigstøpt bru ved Bergsgrav (Rindelva). Dette arbeidet vil medføre støy, og berørte naboer vil bli varslet.

Røra – Mære: Vi gjennomfører rutinemessige kontroller.

Steinkjer stasjon: Vi skal jobbe med vedlikehold på to sporveksler.

Meråkerbanen: 

Mellom Hell og Storlien blir det aktivitet hele helga, men det meste består av rutinemessige kontroller og arbeid i forbindelse med elektrifiseringen av Meråkerbanen. I tillegg skal det bytter ut skinner og sviller mellom Hell og Gudå (Eidum planovergang).

Stavne-Leangenbanen: 

Vi skal gjennomføre kontroller og annet arbeid i Tyholttunellen.

Her fra bytting av sviller på Rørosbanen. Tilsvarende arbeider skal foregå denne helga hele veien ned mot Elverum.
Foto: Bane NOR, Øystein Grue

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Seline – stolt lokfører med mye ansvar

Bli med oss på en togtur med lokfører Seline Andersen i SJ. 27-åringen fra Kongsberg har utsjekk på fem forskjellige lokomotivtyper, og innrømmer at hun har fått skjelven bare en gang, og det var når en kvinne stod mitt i sporet på innkjøringen til Hamar. Det ble en kraftig nødbrems, og en litt tankefull hjemtur […]

Les mer

Bane NOR ønsker 11 ferske milliarder for å opprettholde forventningene

Ny rapport fra Bane NOR avslører enorme økninger i behovet for langsiktig vedlikehold og fornyelse av jernbaneanlegg. Over en femtedel av anleggene trenger fornyelse gjennom de neste 12 årene. Kostnadene er beregnet til cirka 11 milliarder, skriver Bane NOR i pressemelding. –Dette er årsaken til at vi nå ber om mer penger til vedlikehold. Årets […]

Les mer

Når går toget?

Bane NOR tilbyr nå alle å sette opp sin egen informasjonsskjerm hvor du kan få opp togtider og driftsinformasjon i sanntid i det området skjermen står eller brukes. Bakgrunnen for at dette nå er blitt en realitet er at mange bedrifter har spurt om denne type service. Alt du behøver er en skjerm, og kunnskapen […]

Les mer