Miljøvennlig tunnel billigere og ferdig før tiden

Det jubles i lokalene til både Bane NOR og Veidekke. Den nye Drammenstunnelen ble ferdig før planlagt tid, og billigere enn budsjettert. Det beste av alt mener utbyggerne, er at prosjektet har redusert klimaavtrykket betraktelig i forhold til tidligere lignende nybygg.­

Blant annet har Bane NOR stilt krav om at det skal brukes lavkarbonbetong og entreprenør Veidekke har kommet frem til løsninger som reduserer bruken av betong, stål og sement betydelig.

Fokus på miljø

Prosjektlederen Lise Backer i Bane NOR forteller at Veidekke tok initiativ til å miljøsertifisere prosjektet via BREEAM Infrastructure (Et EU-utviklet digitalt styringssystem for større byggeprosjekt der flere entreprenører samarbeider for å redusere klima-avtrykket), og at det ser ut til å ha gått strålende. Å bygge gjennom løsmasser er komplisert og en stor utfordring, men takket være innovative og miljøvennlige løsninger, klarte de å spare hele 100 000 tonn CO2 i prosessen.

–Alle steinmassene fra prosjektet blir gjenbrukt. Det er hovedsakelig Drammen havn som har tatt imot disse massene som er gått til utfylling i havneområdet. Noe er også havnet på et prosjekt i Lier. Vi har også gjenbrukt så mye vi kunne av løsmassene her på eget anlegg slik at vi ikke måtte kjøre det bort. Det er viktig for Bane NOR at disse ressursene blir brukt både fornuftig og mest mulig miljøvennlig, sier Backer.

Det er også benyttet en ny type kontrakt som sikrer utbyggerne bedre oversikt over pengebruken, og at den som bygger får et større ansvar for at sluttsummen er i tråd med planene. Dette er ny type ansvarliggjøring, og i stedet for å gi entreprenøren en ferdig plan, så involveres de på forhånd og underveis. I følge Bane NOR har dette gjort at prosjektet også kan levere på økonomisk bærekraft.

Regnestylkket sier foreløpig ikke noe om hva denne type utbygginger og fornying av infrastruktur betyr for det større samfunnsmessige miljøregnskapet.

Enige om felles suksess

Prosjektlederne for den nye «miljøtunnellen » Lise Backer fra Bane NOR og Knut Lauvålien fra Veidekke. Foto: Bane NOR

Det er sjelden at så store prosjekter overdras uten «mangellapp», eller pengekrangel, men her har de altså klart det. Det er ingen restarbeider eller utestående saker til sluttoppgjøret. Både Bane NOR og Veidekke er skjønt enige om hva som er suksessoppskriften.

–Det er klart vi har vært uenige noen ganger, men vi har løst tingene underveis, forteller Knut Lauvålien som er prosjektleder for Veidekke.

–Det gjelder å ha respekt for ulike prioriteringer og at vi har ulikt ståsted. Det synes jeg vi har fått til her – etter hvert, sier Lise Backer.

Tunnelen er en del av det nye dobbeltsporet sørover. Den strekker seg over nesten syv kilometer, inkludert seks kilometer bergtunnel, 290 meter løsmassetunnel og 540 meter betongtunnel (kulvert).

Hele prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2025. Da vil det være et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, via Drammen. Det gjør det mulig i følge Bane NOR å kjøre fire tog i timen hver vei på denne strekningen. Det nye dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen skal etter planen stå klart høsten 2025. Sammen med utbyggingsprosjektet lenger sør på Vestfoldbanen, mellom Nykirke og Barkåker, vil det nye dobbeltsporet gjøre det lettere for flere å ta mer tog mellom Tønsberg og Oslo.

Fakta om løsmassetunnelen og kulverten (Kilde bane NOR)
Grensesprengende i norsk sammenheng
Prosjektert og designet av Veidekke med sine konsulenter
290 meter lang
Cirka 60 kilometer boring for jetpeler
Det er satt ned rundt 40 000 søyler/jetpeler (injisert sement)
Det tok 1,5 år å forsterke grunnen før utgravingen kunne starte
Udrenert, dimensjonert for fullt jord- og vanntrykk
Permanent, vanntett utstøping
Membran rundt hele tverrsnittet
Armert støp
Trinnvis, korte utgravinger
Kjørt ut cirka 5 000 lastebillass løsmasser

Fakta om selve kulverten (Kilde Bane NOR)
Cirka 540 meter lang åpen byggegrop
Dybde mellom 10 og 20 meter
Kjøres ut 1 20 000 m3 løsmasser
Cirka 1 000 lengdemeter stålspunt=15 000 m2 spunt
Over 30 000 tonn armeringsjern
Cirka 300 avstivere hver femte meter i to og tre nivåer
Cirka 4 000 boringer i byggegropa med gjennomsnittlig lengde 15 meter for å tette grunnen under byggegropen og lage en «bunnpropp» som hindrer at grunnvannet kommer inn.
(Det vil si cirka 60 kilometer boring for jetpeler til bunnproppen).

Det er brukt enorme mengder betong i denne utbyggingen. Derfor har man også hatt et miljøfokus på hva som er benyttet.
Foto: Bane NOR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Dovrebanen – Det er klart for «det store løftet»

Mandag 29. april begynner gigantløftene for å få bruelementene på plass ved Randklev bru. Da åpnes duken på det kjempestore verkstedteltet som har gjort det mulig å reparere selve brukonstruksjonene like ved elvekanten. En operasjon som har spart Bane NOR og alle involverte entreprenører for mye tid og penger. –Det nærmer seg gjenåpning av Randklev […]

Les mer

SJ ansatte stiller med eventyrtog for kreftsyke barn

SJ-ansatte har laget en frivillig organisasjon som har til hensikt å drive veldedighet hvor toget spiller en viktig rolle. 1. juni går første tur med «Eventyrtoget» til Namsskogan familiepark i samarbeid med barnekreftforeningen i Trøndelag. Initiativtager er lokfører Martin Hunstad Hagen i SJ. Da vi ringte, stod bleieskiftarbeider og småbarnsfaren klar til en økt med […]

Les mer

De ansatte tar grep – prosjekt som skal forbedre Sørlandsbanen

Go-Ahead har lenge kjent på at avvikene langs Sørlandsbanen ble tøffe å takle. Da spurte ledelsen de ansatte som hver dag kjenner utfordringene på kroppen om innspill. Dette resulterte i en liste på 150 forslag til forbedringer. Nå etterlyser Go-Ahead større involvering fra Bane NOR som har fått listen oversendt. Flere av forslagene er også […]

Les mer