Markant bedring av mobildekningen i norske tog

Selskapet Norske Tog har til nå installert 4G mobilforsterkere i til sammen 309 togsett og vogner på norske banestrekninger. Dette betyr at du som togkunde får en mer moderne og stabil nettdekning på toget.

I samarbeid med Jernbanedirektoratet inngikk Norske Tog en avtale med Site Service i 2020 om installasjon og overvåking av nye 4G mobilforsterkere i eldre togsett for å gi bedre nettdekning om bord i togene. Siden oppstarten er det installert moderne mobilforsterkere i til sammen 176 togsett og 133 vogner. Dette er et pågående arbeid, og fortsatt står en del tog igjen, men dette arbeides fullføres i perioden 2023 til 2025, ifølge Norske Tog

–En mobilforsterker montert i toget fanger opp teleoperatørenes dekning på utsiden av toget, forsterker signalene og sender dem ut igjen som tradisjonell mobildekning inne i toget. Dette er en teknologisk løsning som vurderes som bedre og mer stabil enn en Wifi-løsning. For de reisende vil det bety at det vil være mulig å streame video og bruke nettet til jobb og underholdning. Selvsagt avhengig av kvaliteten på signalet vi henter inn utenfra, sier prosjektansvarlig for installeringen av forsterkerne, Rune Andreassen, i Norske Tog.

Illustrasjon Berit Sømnme for Jernbanedirektoratet
Dovrebanen har best jevne resultat når det gjelder målinger utført langs linja. Foto: Frode Pedersen
I samarbeid med Telenor har Norske Tog gjennomført målinger på Dovrebanen. Her ser du eksempel på hvordan mobilforsterkere forbedrer signal nivå inne i toget. Som en test ble forsterkere slått av den 7.desember 2023, da ser du «bølgedalen» veldig tydelig.

Nordmenn er i verdenstoppen i bruk av mobildata, og er vant til å ha internett med seg i lomma. Men mobildekningen som hittil har vært tilbudt passasjerene om bord i togene har ikke vært god og stabil nok. Det har dels skyldtes at mobildekningen langs jernbanen og i jernbanetunnelene har vært dårlig utbygd, men også at togene har vært uten moderne mobilforsterkere. Derfor fikk Jernbanedirektoratet i 2019 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og utrede behovene for bedre tilgang på digitale tilgang om bord i togene.

Utredningen konkluderte med at; Samfunnet ønsker økt andel miljøvennlige reiser. Å legge til rette for mer effektiv utnyttelse av reisetid på toget vil stimulere til økt andel togreiser og derigjennom økt andel miljøvennlige reiser. Bedre mobildekning langs jernbanen vil være et viktig stimuli til dette. Da kan passasjerene benytte reisetiden bedre, eller bli underholdt slik at de opplever reisetiden på toget som mindre belastende.

Finnes fortsatt huller langs linja

Togene som har fått mobilforsterker er de som trafikkerer region og langdistanse. Her er det strekningene Dovrebanen, Sørbanen, Bergensbanen og Nordlandsbanen. Norske tog samarbeider hele tiden med teleoperatørene og Bane NOR om best mulig dekning om bord.

–Det finnes fortsatt huller langs linjene, men det skyldes avstanden eller mangel på mobilmaster. Særlig på Bergensbanen og noen steder på Sørbanen finnes det fortsatt slike soner. Vi har også målt oss frem til at karosseriet på de nyeste togsettene er mer isolerte, og dermed demper signalene noe. Vi ser likevel av våre målinger at med de nye mobilforsterkerne installert i tog og vogner, øker dekningsgraden betraktelig inne i toget, forteller Rune Andreassen.

Kommende prosjekter

Et kommende prosjekt er installasjon av mobilforsterkere på togtypen «Type 93». Dette er tog leid ut fra Norske tog til togoperatør SJ. Avhengig av tilgang på togene er målet at denne installasjonen ferdigstilles i løpet av utgangen av 2023. Det gjenstår også installasjon av mobilforsterkere på «Type 72». Dette er lokaltog som trafikkerer på Østlandet (Togoperatør Vy) og Stavanger (Togoperatør GoAhead). For disse togsettene vil det bli kunngjort en egen konkurranse.

Installasjon på Type 93 forventes ferdig i 2023. Type 93 trafikkerer på Rørosbanen (Trondheim-Hamar) og Raumabanen (Dombås-Åndalsnes). Installasjon på Type 72 er forventet å bli gjennomført i 2024-2025, avhengig av tilgjengelige tog.

Norske Tog har også store leveranser på gang av nye lokaltog fra Alstom og fjerntog fra Stadler. Disse vil bli levert med mobilforsterkere ferdig montert.

Fakta bak tallet:

Togsett: 150 Flirt + 20 Type 73 + 6 Type 70 = 176 togsett

Vogner: 56 Type 5 + 57 Type 7 + 20 WLAB2 sovevogner = 133 vogner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer