Markant bedring av mobildekningen i norske tog

Selskapet Norske Tog har til nå installert 4G mobilforsterkere i til sammen 309 togsett og vogner på norske banestrekninger. Dette betyr at du som togkunde får en mer moderne og stabil nettdekning på toget.

I samarbeid med Jernbanedirektoratet inngikk Norske Tog en avtale med Site Service i 2020 om installasjon og overvåking av nye 4G mobilforsterkere i eldre togsett for å gi bedre nettdekning om bord i togene. Siden oppstarten er det installert moderne mobilforsterkere i til sammen 176 togsett og 133 vogner. Dette er et pågående arbeid, og fortsatt står en del tog igjen, men dette arbeides fullføres i perioden 2023 til 2025, ifølge Norske Tog

–En mobilforsterker montert i toget fanger opp teleoperatørenes dekning på utsiden av toget, forsterker signalene og sender dem ut igjen som tradisjonell mobildekning inne i toget. Dette er en teknologisk løsning som vurderes som bedre og mer stabil enn en Wifi-løsning. For de reisende vil det bety at det vil være mulig å streame video og bruke nettet til jobb og underholdning. Selvsagt avhengig av kvaliteten på signalet vi henter inn utenfra, sier prosjektansvarlig for installeringen av forsterkerne, Rune Andreassen, i Norske Tog.

Illustrasjon Berit Sømnme for Jernbanedirektoratet
Dovrebanen har best jevne resultat når det gjelder målinger utført langs linja. Foto: Frode Pedersen
I samarbeid med Telenor har Norske Tog gjennomført målinger på Dovrebanen. Her ser du eksempel på hvordan mobilforsterkere forbedrer signal nivå inne i toget. Som en test ble forsterkere slått av den 7.desember 2023, da ser du «bølgedalen» veldig tydelig.

Nordmenn er i verdenstoppen i bruk av mobildata, og er vant til å ha internett med seg i lomma. Men mobildekningen som hittil har vært tilbudt passasjerene om bord i togene har ikke vært god og stabil nok. Det har dels skyldtes at mobildekningen langs jernbanen og i jernbanetunnelene har vært dårlig utbygd, men også at togene har vært uten moderne mobilforsterkere. Derfor fikk Jernbanedirektoratet i 2019 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og utrede behovene for bedre tilgang på digitale tilgang om bord i togene.

Utredningen konkluderte med at; Samfunnet ønsker økt andel miljøvennlige reiser. Å legge til rette for mer effektiv utnyttelse av reisetid på toget vil stimulere til økt andel togreiser og derigjennom økt andel miljøvennlige reiser. Bedre mobildekning langs jernbanen vil være et viktig stimuli til dette. Da kan passasjerene benytte reisetiden bedre, eller bli underholdt slik at de opplever reisetiden på toget som mindre belastende.

Finnes fortsatt huller langs linja

Togene som har fått mobilforsterker er de som trafikkerer region og langdistanse. Her er det strekningene Dovrebanen, Sørbanen, Bergensbanen og Nordlandsbanen. Norske tog samarbeider hele tiden med teleoperatørene og Bane NOR om best mulig dekning om bord.

–Det finnes fortsatt huller langs linjene, men det skyldes avstanden eller mangel på mobilmaster. Særlig på Bergensbanen og noen steder på Sørbanen finnes det fortsatt slike soner. Vi har også målt oss frem til at karosseriet på de nyeste togsettene er mer isolerte, og dermed demper signalene noe. Vi ser likevel av våre målinger at med de nye mobilforsterkerne installert i tog og vogner, øker dekningsgraden betraktelig inne i toget, forteller Rune Andreassen.

Kommende prosjekter

Et kommende prosjekt er installasjon av mobilforsterkere på togtypen «Type 93». Dette er tog leid ut fra Norske tog til togoperatør SJ. Avhengig av tilgang på togene er målet at denne installasjonen ferdigstilles i løpet av utgangen av 2023. Det gjenstår også installasjon av mobilforsterkere på «Type 72». Dette er lokaltog som trafikkerer på Østlandet (Togoperatør Vy) og Stavanger (Togoperatør GoAhead). For disse togsettene vil det bli kunngjort en egen konkurranse.

Installasjon på Type 93 forventes ferdig i 2023. Type 93 trafikkerer på Rørosbanen (Trondheim-Hamar) og Raumabanen (Dombås-Åndalsnes). Installasjon på Type 72 er forventet å bli gjennomført i 2024-2025, avhengig av tilgjengelige tog.

Norske Tog har også store leveranser på gang av nye lokaltog fra Alstom og fjerntog fra Stadler. Disse vil bli levert med mobilforsterkere ferdig montert.

Fakta bak tallet:

Togsett: 150 Flirt + 20 Type 73 + 6 Type 70 = 176 togsett

Vogner: 56 Type 5 + 57 Type 7 + 20 WLAB2 sovevogner = 133 vogner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer