Mange venter på Ringeriksbanen – må nok smøre seg med tålmodighet

I skyggene fra kampen mellom VY og Flytoget om jernbanedrift på Østlandet, står fortsatt en hærskare ordførere uten svar på hva som skal skje mer Ringeriksbanen. Nå venter også utbyggerne Nye Veier på endelig byggestart. Samferdselsministeren skyver på problemet og skylder på energikrise, krig og at det jobbes med en ny Nasjonal Transportplan.

18. juni 1992 fattet stortinget følgende vedtak: Stortinget ber Regjeringa forsere arbeidet med innkorting av Bergensbanen (Hønefoss – Oslo), med sikte på oppstart i planperioden 1994 – 97. Det legges til grunn at prosjektet ikke skal fortrenge prioriterte investeringer for eksempel på Østfold- eller Vestfoldbanen, eller i intercity-sammenheng. Prosjektet innarbeides og vurderes nærmere i Norsk Jernbaneplan 1994 – 97.

Saken har blitt en politisk ildkule og kasteball. FRE 16 handler om samkjøringsprosjektet hvor vei og bane skal bygges parallelt, og det står om byggingen av viktige 40 kilometer jernbane mellom Sandvika og Hønefoss som kan redusere tiden mellom Oslo og Bergen med 50 minutter.

Overlevd syv samferdselsministere

FRE16-prosjektet, i forskjellige utgaver, har overlevd syv samferdselsministere. Mange har lovet å sette i gang, men like mange har snudd når investeringsbeslutningene skulle gjøres. Nye Veier sier de er klare straks en beslutning kommer. Dette fremstår som Norges mest gryteklare samferdselsprosjekt som vil kunne bidra godt til en mer bærekraftig Bergensbane blant annet. AP-ordførere på Ringerike og i Hallingdal sendte i fjor høst et langt brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med spørsmål om, -hva skjer?

Dette var ikke første gang planer for en Ringeriksbane var oppe til drøfting. Mulighetene ble også nevnt i forbindelse med «Rieberplanen» allerede i 1955, hvor en kortere og bedre forbindelse mellom Oslo og Bergen var oppe til debatt, men ingenting realisert. Planen gikk ut på at man skulle privatfinansiere tunnel gjennom Ulriken til Arna og videre til Tunestveit. Forsere elektrifiseringen av forbindelsen Voss til Hønefoss, og -anlegge en toglinje fra Hønefoss gjennom Nordmarka til Oslo.

Hva sier samferdselsdepartementet

Tog24 stilte samferdselsdepartementet to spørsmål. De svarer uten å være konkret om hverken byggestart, eller om en beslutning om finansiering vil komme i nærmeste fremtid.

  1. Samferdselsministeren sa på Jernbaneforum 2023 at han ikke kunne love friske penger til nye jernbaneprosjekter nå, fordi han allerede hadde to store utgiftsposter i 30 milliarders klassen han måtte ta hensyn til. Slik salen forstod han da, mente han Follobanen og Ringeriksbanen. Betyr det at han ønsker å gi en investeringsbeslutning slik Nye Veier og mange ordførere fra eget parti nå ønsker?
  2. Mer generelt. Hva sier Samferdselsdepartementet om en eventuell byggestart?

Embetsverket i Samferdselsdepartementet har følgende kommentar til spørsmålene, besvart via senior kommunikasjonsrådgiver  Kristin Bentdal Larsen i Samferdselsdepartementet

–Den økonomiske situasjonen med krig og energikrise i Europa preger regjeringens prioriteringer innenfor samferdselssektoren. Usikkerhet og stramme økonomiske rammer betyr at flere store prosjekter og tilbudsforbedringer er utsatt eller stanset. Det er viktig at regjeringen kan være sikker på at det er tilstrekkelig handlingsrom til å ferdigstille det man starter opp, også innenfor reduserte budsjetter. FRE16 er et kostbart og omfattende prosjekt, som vil kreve store dele av samferdselsbudsjettet i mange år fremover når det først er startet opp. Regjeringen må være sikker på at dette er et løft vi har økonomisk handlingsrom til å gjennomføre de neste årene sett opp mot transportsystemets utfordringer, og vil derfor gjøre en vurdering av fremdriften mot neste Nasjonal transportplan.

En kasteball ingen helt vet hvor og når lander

Det har vært en del frem og tilbake om ansvarsfordelingen i FRE16. Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2023 at Bane NOR skulle ta over jernbaneutbyggingen som lå i FRE16 prosjektet. Dette ble ikke vedtatt, og nye veier fikk fortsette som totalentreprenør for både vei og bane. Fredag 31. mars gikk fristen ut for å komme med innspill til  NTP for 2025 til 2036.

–Prosjektet er jo for alle praktiske formål byggeklart. Det skal bare en investeringsbeslutning til, sier kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Christian Altmann.

Her kan du lese mer om det gryteklare prosjektet:

https://www.nyeveier.no/media/beybr5l1/status-ringeriksportef%C3%B8ljen-gryteklart-prosjekt.pdf

–Jeg er selvsagt utålmodig, og ønsker å komme i gang med prosjekt så raskt det foreligger en investeringsbeslutning. Vi får håpe det kan skje så raskt som mulig etter at den nye Nasjonale transportplanen (NTP) blir vedtatt en gang før neste sommer, men vi kjenner alle til den økonomiske situasjonen. Vi har redusert omfang med syv milliarder siden Nye Veier overtok Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Reduksjonen i kostnader går ikke nevneverdig utover kvaliteten, ved at vi kan levere samme nytte for en lavere kostnad. Vi har stor forståelse for den situasjonen verden er i, og som Norge er en del av. Det du refererer til fra Samferdselsdepartementet stemmer overens med dette, så jeg blir ikke veldig overrasket over at det er mange som vil måtte smøre seg med ny tålmodighet før store kostnadskrevende prosjekter kan realiseres, sier utbyggingsdirektør Morten Klokkersveen i Nye Veier.

Ordførere i opprør mot eget parti

Utbyggingen av nye E16 og Ringeriksbanen skulle gi enorme besparelser i form av bærekraftige nyetableringer av næring og mulighet for bosetning utenfor pressområdene. Bygder skulle vokse gjennom redusert reisetid til Oslo. Når Bergensbanen slapp turen nedom Drammen, kunne man spare nesten en time reisevei mellom hovedstaden og Bergen. Alt skulle bidra inn i det grønne skifte. Vår nåværende stortingspresident Masud Gharahkhani (AP), lovte i en valgkampvideo på tro og ære at kom AP til makten, ja da skulle Ringeriksbanen komme øverst på prioriteringslista.

Valgkampvideo fra Masud Gharahkhani (AP)

https://www.facebook.com/masudpolitican/videos/588770462127683/

Siden i fjor høst har mange ordførere på Ringerike og Hallingdalen skrevet brev til Samferdselsministeren i håp om et avgjørende svar. Slik åpner brevet som er undertegnet av de seks AP-ordførerne Morten Lafton, ordfører Jevnaker kommune. Kirsten Orebråten, ordfører Ringerike kommune. Merete H. Gandrud, ordfører Flå kommune. Heidi Granli, ordfører Gol kommune. Solveig Vestenfor, ordfører Ål kommune og Petter Rukke, ordfører i Hol kommune.

Kjære Jon-Ivar Nygård,

Sammen med alle våre øvrige ordførerkolleger langs hele Bergensbanen, opplever vi en sterkt økende frustrasjon og bekymring fra våre innbyggere, vårt næringsliv og våre lokale partikolleger over den betydelige usikkerhet som den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet har skapt om Ringeriksbanen etter fjorårets regjeringsskifte.

Hverken i personlige møter med deg, brev eller gjennom media, har vi fått noen konkrete svar fra deg om den videre fremdrift for bygging av denne nasjonalt svært viktige jernbanestrekningen. Derfor føler vi oss nå tvunget til å gå til det noe uvanlige skritt å skrive et åpent brev som dette.

Resten av brevet kan du lese her:

https://www.ringblad.no/apent-brev-om-ringeriksbanen-til-samferdselsministeren/o/5-45-1488269

Fakta om Ringeriksbanen og E16 – dette skal bygges
• 40 km ny jernbane fra Sandvika i Bærum til
Hønefoss, inkludert 23 km tunnel gjennom
Sollihøgda
• 25 km motorvei fra Skaret til Hønefoss
• Jernbanestasjon på Sundvollen
• Ombygging av Hønefoss stasjon
• Parallelt løp for jernbane og vei fra Vik i Hole til
Hønefoss (tre kilometer)
• Veibru og jernbanebru over Kroksund
• Veikryss ved Elstangen (Hole), Styggdalen og Ve
(Hønefoss)

Kilde: Nye Veier

One thought on “Mange venter på Ringeriksbanen – må nok smøre seg med tålmodighet”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer