«Jernbanereformen» får kunnskapsstryk i fersk TØI-rapport

I en fersk rapport fra Transport Økonomisk Institutt (TØI), som ble offentligjort i dag 1. februar, får kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for reformen strykkarakter fra forskerne.Både referanser, grundig drøfting av alternative løsninger og gjennomgang av sammenlignbare lands erfaringer mangler i «Jernbanereformen», konkluderer rapporten.

Dette er hovedkonklusjonene i en ny TØI-rapport som har undersøkt i hvilken grad beslutningsgrunnlaget for Jernbanereformen fremstår som evidensbasert. En evidensbasert beslutning betyr at politiske initiativer skal ha støtte i forskningen.

Stortings­meldingen som omfattet «Jernbanereformen», ble varslet i regjeringsplattformen til Solberg-regjeringen i 2013. Målet var den gang å gjennomføre en større reform med omorganisering av Jernbane­verket og NSB. Målet var å gi klarere ansvarsdeling mellom aktørene, sterkere insentivmekanismer, gjøre det mulig å dra nytte av konkurransefordeler, samt bidra til en bedre koordinering av jernbane og øvrig kollektivtransport.

Svak kildebruk og dårlig kunnskapsinnhenting

Rapporten viser at Stortingsmeldingen inneholder lite informasjon om kildebruk, noe som er vanlig og viktig for å etterkomme grunnlaget for beslutningene som tas. Det står at man har søkt å gjøre nytte av andre lands erfaringer, men hvilke andre land er ikke klart oppgitt og det finnes heller ingen utførlige beskrivelser av konkurranseutsetting eller organisering i andre land.

I rapporten finner forskerne at det manglet drøftinger av alternativer til de løsningene som ble presentert. Her viser rapporten til modeller som mangler.

I beslutningsgrunnlaget for jernbanereformen finner man ingen vurdering av hvorvidt Norge kunne sammenliknes med land hvor man hadde gode erfar­inger. Heller ikke betraktninger rundt hvorvidt man kunne forvente samme effekt av å konkurranseutsette hele jernbanenettet som av å konkurranseutsette enkelte strekninger, eller en redegjørelse over hvilke fallgruver man burde unngå er vurdert. Også i forhold til EUs regelverk er drøftingen tynn og vurderingene mangelfulle.

-–Vi kan ikke si at Stortingsmeldingen direkte bryter med utredningsinstruk­sen, men særlig drøftingene av hvilke tiltak som er relevante, og hva som er mulige negative virkninger av tiltakene, er svært tynne, forklarer avdelingsleder for avdeling for Mobilitet og hovedforfatter Silvia Olsen.

Rapporten er finansiert av Norsk Jernbaneforbund. Forfattere av rapporten «Beslutningsgrunnlaget for Jernbanereformen» er Silvia J. Olsen og Kirsten Hegsvold

Hele rapporten kan du lese her:

https://www.toi.no/forskningsomrader/marked-og-styring/svakt-kunnskapsgrunnlag-preger-jernbanereformen-article38022-1674.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Seline – stolt lokfører med mye ansvar

Bli med oss på en togtur med lokfører Seline Andersen i SJ. 27-åringen fra Kongsberg har utsjekk på fem forskjellige lokomotivtyper, og innrømmer at hun har fått skjelven bare en gang, og det var når en kvinne stod mitt i sporet på innkjøringen til Hamar. Det ble en kraftig nødbrems, og en litt tankefull hjemtur […]

Les mer

Bane NOR ønsker 11 ferske milliarder for å opprettholde forventningene

Ny rapport fra Bane NOR avslører enorme økninger i behovet for langsiktig vedlikehold og fornyelse av jernbaneanlegg. Over en femtedel av anleggene trenger fornyelse gjennom de neste 12 årene. Kostnadene er beregnet til cirka 11 milliarder, skriver Bane NOR i pressemelding. –Dette er årsaken til at vi nå ber om mer penger til vedlikehold. Årets […]

Les mer

Når går toget?

Bane NOR tilbyr nå alle å sette opp sin egen informasjonsskjerm hvor du kan få opp togtider og driftsinformasjon i sanntid i det området skjermen står eller brukes. Bakgrunnen for at dette nå er blitt en realitet er at mange bedrifter har spurt om denne type service. Alt du behøver er en skjerm, og kunnskapen […]

Les mer