Jernbaneforum 2024: NATO-lokomotivet tenner håpet om en felles nordisk jernbanesatsing

Tog24 har tidligere skrevet at lokomotivet i den grenseoverskridende utviklingen av jernbanen i Norden blir det «nye NATO», og for infrastruktur som skal tåle et økende behov for å flytte rundt på forsvarsmateriell. Dette ble grundig bekreftet under årets Jernbaneforum.

Svaret kom godt planlagt allerede i innledningen fra statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i samferdselsdepartementet.

–NATO gjør at vi må tilpasse oss de råd som kommer derfra. Den nye Nasjonale Transportplanen vil støtte samfunnsikkerhetssituasjonen vi befinner oss i. Vi vil imøtekomme de militære behov som måtte komme sett i lys av den nye utvidelsen mot øst med Finland og Sverige. All infrastruktur vil for fremtiden legge til rette for militær transport, sa Knibe Kroglund.  

Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund hadde forberedt seg på temaet som ble den heteste poteten på årets Jernbaneforum. Nemlig de nye NATO-landene i Norden og et styrket samarbeid på jernbane Norden i mellom. Foto: Frode Pedersen tog24

Det handlet mye om NATO og jernbaneinfrastruktur

Det manglet ikke på militærfaglige råd til Norsk Jernbane under årets Jernbaneforum. Brigader og sjef for Forsvarets Logistikkorganisasjon, Anders Jernberg, kom med en klar oppfordring til politikerne om at NATO og sikkerhetssituasjonen i Norden måtte tas på høyeste alvor. Og da var togene viktige for alle større transportløsninger forsvaret hadde behov for.

–Vi må ta et fastere grep om den sikkerhetspolitiske situasjonen. Bedre beredskap betyr mindre sjanser for kriser. Forhåndslagring er og blir en viktig del av vår beredskap og avskrekkingsstrategi. Derfor skal vi nå jobbe for felles logistikkløsninger i hele Norden. Jeg skal gi dere et eksempel på hvorfor vi må handle raskt, når Norge kjøper 52 Leopard tankser så er det ingen som har materiell til å frakte disse slik vi er rigget i dag. Finland har i tillegg en utfordring fordi de har en annen sporvidde enn oss, men dette skal vi få løst, sa brigader Anders Jernberg.

Han trakk også frem Nord-Norge som viktig brikke i dette samarbeidet. Ofotbanen går mellom Narvik havn og til Luleå i Sverige. Det betyr at man har en fullverdig øst-vest akse som begge har adgang til sjøen. Her mente Jernberg at forsvaret måtte inn i alt planarbeid som kunne ha betydning for forsvarsstrategiske avgjørelser. Her mente han at det sivilmilitære samarbeidet hadde mye å gå på.

–Klarer vi å tjene penger på opprustingen av øst-vest forbindelsene våre, så vil det være med å skape tryggere rammer for alle som er avhengig av en velfungerende jernbane. Ofotbanen/Malmbanan er vel et eksempel på en industribane som kan gjøre nettopp det, sa Jernberg.

Brigader Anders Jernberg var klar og tydelig på hvilken medisin som måtte til for at forsvaret skulle oppnå tilfredstillende beredskap i Norden. Mer tilgjengelig jernbane. Foto: Frode Pedersen tog24
Otto Arne Breivik mente Bane NOR helt klaret så de nye utfordringene. Foto: Frode Pedersen tog24

Han fikk solid støtte fra Bane NOR og Otto Arne Breivik, som snakket om mobilitet og viktigheten av god transportberedskap. Her ble det lagt vekt på at man i jernbanen måtte skaffe egnet materiell for å kunne ta utfordringene med stadig større typer materiell.

Det gikk ikke mange timene etter at Jernbaneforum var over, så kom regjeringen med sitt utspill om at de skulle oppfylle to-prosent målet i NATO. Og på søndag bekreftet både forsvars- og samferdselsministeren at det nå skal komme flere krysningsspor på strategiske strekninger. Både Ofotbanen og Trønder- og Meråkerbanen stod sentralt for begge ministrene som brukte søndagen til et besøk i nettopp Trøndelag. Kanskje ikke så rart siden Trøndelag har spilt en viktig rolle som base for amerikanernes forhåndslagring i mange tiår allerede.

Tromsordføreren tordnet mot egen regjering

De som var til stede på Jernbaneforum 2024 fikk også høre en ganske så forbannet ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen. Han var definitivt ikke fornøyd med sitt eget partis utredning om en eventuell Nord-Norge bane. Og hadde ingen forventninger til kommende NTP, og gikk så langt at han kalte rapporten et bestillingsverk av en konsekvensutredning.  Også han var inne på at det arbeidet som lå til grunn for rapporten nå måtte vurderes på nytt og i lyset av den sikkerhetspolitiske utviklingen.

–Jeg snakker med en sterkere og tydeligere stemme nå etter at Sverige og Finnland ble med i NATO. Når den amerikanske ambassaden velger å legge et eget kontor til Tromsø, sier vel det noe om regionens geopolitiske betydning og verdi. Finnene og svenskene tar konsekvensene av den nye situasjonen og skal bruke tusen milliarder i sine nordområder. Det kaller jeg nasjonsbygging, tordnet den frittalende ordføreren fra Tromsø.  

    

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Norske Vy dropper mer nattogkjøring i Sverige – må få bedre betalt

Ifølge det svenske nettstedet Järnvägar.nu har norske Vy gitt opp å kjøre nattog nordover i Sverige. For lite økonomisk kompensasjon skal være en av grunnene. Nå må SJ inn å overta. Norske Vy har gitt fra seg nattogtilbudet mellom Stockholm og Umeå med begrunnelsen at pandemien slukket lyset for kundevekst, materiellet var for dårlig, og […]

Les mer

EM, allerede en suksess for den tyske jernbanen

Åttendelsfinalene er i gang, men allerede nå kan EM kalles en suksess for den tyske jernbanen. Over tre millioner passasjerer har reist med Deutsche Bahns Intercitytog den først uken av EM i fotball. Og i følge UEFAS offisielle samarbeidspartner Deutsche Bahn, så har aldri så mange tog vært satt inn for en stor internasjonal fotballturnering […]

Les mer

Rod Stewart -rockeikonet som både «seiler» og «railer»

Han er mest kjent for sangen «I am sailing», nå bruker magasiner og aviser tittelen «I am railing» når de skal omtale Rod Stewart. Nylig la han ut et bilde på Facebook hvor han hadde tatt med seg barnebarnet for å vise frem farfars store lidenskap ved siden av musikken. Bygging av modelljernbaner.  Ifølge Mail […]

Les mer