Jernbaneforum 2024: NATO-lokomotivet tenner håpet om en felles nordisk jernbanesatsing

Tog24 har tidligere skrevet at lokomotivet i den grenseoverskridende utviklingen av jernbanen i Norden blir det «nye NATO», og for infrastruktur som skal tåle et økende behov for å flytte rundt på forsvarsmateriell. Dette ble grundig bekreftet under årets Jernbaneforum.

Svaret kom godt planlagt allerede i innledningen fra statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i samferdselsdepartementet.

–NATO gjør at vi må tilpasse oss de råd som kommer derfra. Den nye Nasjonale Transportplanen vil støtte samfunnsikkerhetssituasjonen vi befinner oss i. Vi vil imøtekomme de militære behov som måtte komme sett i lys av den nye utvidelsen mot øst med Finland og Sverige. All infrastruktur vil for fremtiden legge til rette for militær transport, sa Knibe Kroglund.  

Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund hadde forberedt seg på temaet som ble den heteste poteten på årets Jernbaneforum. Nemlig de nye NATO-landene i Norden og et styrket samarbeid på jernbane Norden i mellom. Foto: Frode Pedersen tog24

Det handlet mye om NATO og jernbaneinfrastruktur

Det manglet ikke på militærfaglige råd til Norsk Jernbane under årets Jernbaneforum. Brigader og sjef for Forsvarets Logistikkorganisasjon, Anders Jernberg, kom med en klar oppfordring til politikerne om at NATO og sikkerhetssituasjonen i Norden måtte tas på høyeste alvor. Og da var togene viktige for alle større transportløsninger forsvaret hadde behov for.

–Vi må ta et fastere grep om den sikkerhetspolitiske situasjonen. Bedre beredskap betyr mindre sjanser for kriser. Forhåndslagring er og blir en viktig del av vår beredskap og avskrekkingsstrategi. Derfor skal vi nå jobbe for felles logistikkløsninger i hele Norden. Jeg skal gi dere et eksempel på hvorfor vi må handle raskt, når Norge kjøper 52 Leopard tankser så er det ingen som har materiell til å frakte disse slik vi er rigget i dag. Finland har i tillegg en utfordring fordi de har en annen sporvidde enn oss, men dette skal vi få løst, sa brigader Anders Jernberg.

Han trakk også frem Nord-Norge som viktig brikke i dette samarbeidet. Ofotbanen går mellom Narvik havn og til Luleå i Sverige. Det betyr at man har en fullverdig øst-vest akse som begge har adgang til sjøen. Her mente Jernberg at forsvaret måtte inn i alt planarbeid som kunne ha betydning for forsvarsstrategiske avgjørelser. Her mente han at det sivilmilitære samarbeidet hadde mye å gå på.

–Klarer vi å tjene penger på opprustingen av øst-vest forbindelsene våre, så vil det være med å skape tryggere rammer for alle som er avhengig av en velfungerende jernbane. Ofotbanen/Malmbanan er vel et eksempel på en industribane som kan gjøre nettopp det, sa Jernberg.

Brigader Anders Jernberg var klar og tydelig på hvilken medisin som måtte til for at forsvaret skulle oppnå tilfredstillende beredskap i Norden. Mer tilgjengelig jernbane. Foto: Frode Pedersen tog24
Otto Arne Breivik mente Bane NOR helt klaret så de nye utfordringene. Foto: Frode Pedersen tog24

Han fikk solid støtte fra Bane NOR og Otto Arne Breivik, som snakket om mobilitet og viktigheten av god transportberedskap. Her ble det lagt vekt på at man i jernbanen måtte skaffe egnet materiell for å kunne ta utfordringene med stadig større typer materiell.

Det gikk ikke mange timene etter at Jernbaneforum var over, så kom regjeringen med sitt utspill om at de skulle oppfylle to-prosent målet i NATO. Og på søndag bekreftet både forsvars- og samferdselsministeren at det nå skal komme flere krysningsspor på strategiske strekninger. Både Ofotbanen og Trønder- og Meråkerbanen stod sentralt for begge ministrene som brukte søndagen til et besøk i nettopp Trøndelag. Kanskje ikke så rart siden Trøndelag har spilt en viktig rolle som base for amerikanernes forhåndslagring i mange tiår allerede.

Tromsordføreren tordnet mot egen regjering

De som var til stede på Jernbaneforum 2024 fikk også høre en ganske så forbannet ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen. Han var definitivt ikke fornøyd med sitt eget partis utredning om en eventuell Nord-Norge bane. Og hadde ingen forventninger til kommende NTP, og gikk så langt at han kalte rapporten et bestillingsverk av en konsekvensutredning.  Også han var inne på at det arbeidet som lå til grunn for rapporten nå måtte vurderes på nytt og i lyset av den sikkerhetspolitiske utviklingen.

–Jeg snakker med en sterkere og tydeligere stemme nå etter at Sverige og Finnland ble med i NATO. Når den amerikanske ambassaden velger å legge et eget kontor til Tromsø, sier vel det noe om regionens geopolitiske betydning og verdi. Finnene og svenskene tar konsekvensene av den nye situasjonen og skal bruke tusen milliarder i sine nordområder. Det kaller jeg nasjonsbygging, tordnet den frittalende ordføreren fra Tromsø.  

    

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Dovrebanen – Det er klart for «det store løftet»

Mandag 29. april begynner gigantløftene for å få bruelementene på plass ved Randklev bru. Da åpnes duken på det kjempestore verkstedteltet som har gjort det mulig å reparere selve brukonstruksjonene like ved elvekanten. En operasjon som har spart Bane NOR og alle involverte entreprenører for mye tid og penger. –Det nærmer seg gjenåpning av Randklev […]

Les mer

SJ ansatte stiller med eventyrtog for kreftsyke barn

SJ-ansatte har laget en frivillig organisasjon som har til hensikt å drive veldedighet hvor toget spiller en viktig rolle. 1. juni går første tur med «Eventyrtoget» til Namsskogan familiepark i samarbeid med barnekreftforeningen i Trøndelag. Initiativtager er lokfører Martin Hunstad Hagen i SJ. Da vi ringte, stod bleieskiftarbeider og småbarnsfaren klar til en økt med […]

Les mer

De ansatte tar grep – prosjekt som skal forbedre Sørlandsbanen

Go-Ahead har lenge kjent på at avvikene langs Sørlandsbanen ble tøffe å takle. Da spurte ledelsen de ansatte som hver dag kjenner utfordringene på kroppen om innspill. Dette resulterte i en liste på 150 forslag til forbedringer. Nå etterlyser Go-Ahead større involvering fra Bane NOR som har fått listen oversendt. Flere av forslagene er også […]

Les mer