Jernbanebrua i Ringebu brakk i to og ligger nå i Lågen

Etterdønningene etter «Hans» fortsetter ødeleggelsene av natur og infrastruktur. Midt på dagen mandag ga fundamentet på jernbanebrua Randklev i Ringebu etter for vannmassenes herjinger, og gjorde at brua knakk i to og ligger nå under vann i Lågen.  

Bane NOR hadde akkurat begynt undersøkelsene av skadeomfanget på brua mandag formiddag, da den midtre delen raste ned i elva. Det skyldes skader på det midterste brufundamentet. Dovrebanen går over Randklev bru. Det betyr at denne delen av strekningen ikke kan trafikkeres. Vi må nå bruke den nærmeste tiden til å finne ut hvor lang tid det vil ta å få på plass en løsning. 

–Det er ikke fare for at brua driver videre nedover elva. Men vi ønsker å få den opp av vannet så raskt som mulig for å sikre vannføringa i Lågen og for å kunne få på plass en bru igjen over elva. sier Sigbjørn Korsgård, banesjef i Bane NOR.

Uværet og flommen har vært en ekstrem situasjon. På bakgrunn av de røde farevarslene som ble gitt, valgte de av hensyn til sikkerheten å stenge Dovrebanen for all trafikk mer enn to døgn før skadene på brua oppstod.

–Vi ønsker å få brua opp av vannet så raskt som mulig for å sikre vannføringa i Lågen, og for å kunne få på plass kryssing over elva. Det er imidlertid for tidlig å si hvor lang tid det vil ta. Dette betyr at hendelsen på Randklev aldri innebar fare for liv og helse, noe jeg er svært glad for, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR.

Alterantive løsninger for reisende mellom Oslo og Trondheim:

SJ med alternative løsninger på Dovrebanen, og ekstra direktetog på Rørosbanen

For tre dager siden kan du lese om hva sjef for Operasjon og sikkerhet i togselskapet SJ sa om situasjonen.

Randkloev bru Foto: Bane NOR

Venter på tilgang

Ban NOR kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før forbindelsen over Lågen er gjenopprettet, men det er på det rene at dette vil ta lang tid. Både Bane NOR og Vegvesenet har midlertidige bruer i beredskap, og de vil i samarbeid se på om det kan være hensiktsmessig å benytte noe av dette.

Før vi setter tog på strekningene som har vært stengt som følge av flommen, skal vi være helt sikre på at det er trygt å kjøre tog. Sikkerheten må alltid komme foran, understreker banedirektør Eivind Bjurstrøm.

Jevnlige kontroller

Randklev bru er en 172,5 meter lang fagverksbru av stål, med tre like lange spenn. Brua er direktefundamentert på elvebunnen, og den ble bygd i 1957. Samtidig ble den gamle jernbanebrua ved siden av omgjort til vegbru (fylkesveg).

Det gjøres hovedkontroll av tilstanden på jernbanebruer hvert sjette år.  Randkleiv bru ble sist kontrollert i 2019. Du kan lese tilstandsrapporten ved å klikke her.

I 2021 ble brua sandblåst og malt, gangbanene ble byttet og det var spyling og rengjøring av pilarer, landkar, lager og lageropplegg, heter det i en pressemelding fra Bane NOR.

– Skadene på Randklev brua har oppstått i en ekstrem flomsituasjon, og det er foreløpig umulig å si nøyaktig hva som har bidratt til det som skjedde, sier Brede Nermoen, leder for plan og teknikk i Bane NOR.

Randklev bru over Lågen i Ringebu brakk i to mandag ettermiddag. Foto: Bane NOR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Dovrebanen – Det er klart for «det store løftet»

Mandag 29. april begynner gigantløftene for å få bruelementene på plass ved Randklev bru. Da åpnes duken på det kjempestore verkstedteltet som har gjort det mulig å reparere selve brukonstruksjonene like ved elvekanten. En operasjon som har spart Bane NOR og alle involverte entreprenører for mye tid og penger. –Det nærmer seg gjenåpning av Randklev […]

Les mer

SJ ansatte stiller med eventyrtog for kreftsyke barn

SJ-ansatte har laget en frivillig organisasjon som har til hensikt å drive veldedighet hvor toget spiller en viktig rolle. 1. juni går første tur med «Eventyrtoget» til Namsskogan familiepark i samarbeid med barnekreftforeningen i Trøndelag. Initiativtager er lokfører Martin Hunstad Hagen i SJ. Da vi ringte, stod bleieskiftarbeider og småbarnsfaren klar til en økt med […]

Les mer

De ansatte tar grep – prosjekt som skal forbedre Sørlandsbanen

Go-Ahead har lenge kjent på at avvikene langs Sørlandsbanen ble tøffe å takle. Da spurte ledelsen de ansatte som hver dag kjenner utfordringene på kroppen om innspill. Dette resulterte i en liste på 150 forslag til forbedringer. Nå etterlyser Go-Ahead større involvering fra Bane NOR som har fått listen oversendt. Flere av forslagene er også […]

Les mer