Jernbanebrua i Ringebu brakk i to og ligger nå i Lågen

Etterdønningene etter «Hans» fortsetter ødeleggelsene av natur og infrastruktur. Midt på dagen mandag ga fundamentet på jernbanebrua Randklev i Ringebu etter for vannmassenes herjinger, og gjorde at brua knakk i to og ligger nå under vann i Lågen.  

Bane NOR hadde akkurat begynt undersøkelsene av skadeomfanget på brua mandag formiddag, da den midtre delen raste ned i elva. Det skyldes skader på det midterste brufundamentet. Dovrebanen går over Randklev bru. Det betyr at denne delen av strekningen ikke kan trafikkeres. Vi må nå bruke den nærmeste tiden til å finne ut hvor lang tid det vil ta å få på plass en løsning. 

–Det er ikke fare for at brua driver videre nedover elva. Men vi ønsker å få den opp av vannet så raskt som mulig for å sikre vannføringa i Lågen og for å kunne få på plass en bru igjen over elva. sier Sigbjørn Korsgård, banesjef i Bane NOR.

Uværet og flommen har vært en ekstrem situasjon. På bakgrunn av de røde farevarslene som ble gitt, valgte de av hensyn til sikkerheten å stenge Dovrebanen for all trafikk mer enn to døgn før skadene på brua oppstod.

–Vi ønsker å få brua opp av vannet så raskt som mulig for å sikre vannføringa i Lågen, og for å kunne få på plass kryssing over elva. Det er imidlertid for tidlig å si hvor lang tid det vil ta. Dette betyr at hendelsen på Randklev aldri innebar fare for liv og helse, noe jeg er svært glad for, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR.

Alterantive løsninger for reisende mellom Oslo og Trondheim:

SJ med alternative løsninger på Dovrebanen, og ekstra direktetog på Rørosbanen

For tre dager siden kan du lese om hva sjef for Operasjon og sikkerhet i togselskapet SJ sa om situasjonen.

Randkloev bru Foto: Bane NOR

Venter på tilgang

Ban NOR kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før forbindelsen over Lågen er gjenopprettet, men det er på det rene at dette vil ta lang tid. Både Bane NOR og Vegvesenet har midlertidige bruer i beredskap, og de vil i samarbeid se på om det kan være hensiktsmessig å benytte noe av dette.

Før vi setter tog på strekningene som har vært stengt som følge av flommen, skal vi være helt sikre på at det er trygt å kjøre tog. Sikkerheten må alltid komme foran, understreker banedirektør Eivind Bjurstrøm.

Jevnlige kontroller

Randklev bru er en 172,5 meter lang fagverksbru av stål, med tre like lange spenn. Brua er direktefundamentert på elvebunnen, og den ble bygd i 1957. Samtidig ble den gamle jernbanebrua ved siden av omgjort til vegbru (fylkesveg).

Det gjøres hovedkontroll av tilstanden på jernbanebruer hvert sjette år.  Randkleiv bru ble sist kontrollert i 2019. Du kan lese tilstandsrapporten ved å klikke her.

I 2021 ble brua sandblåst og malt, gangbanene ble byttet og det var spyling og rengjøring av pilarer, landkar, lager og lageropplegg, heter det i en pressemelding fra Bane NOR.

– Skadene på Randklev brua har oppstått i en ekstrem flomsituasjon, og det er foreløpig umulig å si nøyaktig hva som har bidratt til det som skjedde, sier Brede Nermoen, leder for plan og teknikk i Bane NOR.

Randklev bru over Lågen i Ringebu brakk i to mandag ettermiddag. Foto: Bane NOR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer