Internasjonal skepsis til innføringen av 5G-nettet til togstyring

Internasjonalt er man skeptiske til innføringen av 5G-nettet som en del av det digitale operasjonssystemet som kan komme til å koordinere all kommunikasjon på og langs skinnene i Europa. I Norge kjører Bane NOR fortsatt på sitt gamle G2 nett, og sier de avventer til en eventuell ny Europeisk standard blir mulig å innpasse i flere ledd av kommunikasjonen.

Det er jernbanemagasinet Railway Technology som i de siste ukene har satt søkelys på dette temaet. De kaller det en type Cyber-trussel fordi der man tidligere sendte signaler via kobbertråder, går nå stadig mer informasjon via nett. Kobber hadde metallverdi, og var utsatt for tyverier som gjorde at toglinjer mistet signalet. Nå, når man går over til semi-åpne digitale nettverk er det andre trusler som slår inn.

Kina tidlig ute, Norden er på

I Kina er man allerede i gang, og det er når man skyver all trafikk over på en type nettverk som gjør fremtidens tog-styring sårbar. Høyhastighetstoget og selve banestrekningen mellom Guangzhou og Hong Kong i Kina kan bli verdens første med full 5G dekning. I en melding fra mobilleverandøren Huawei heter det at de gjør dette for å styrke samarbeidet og kulturutvekslingen mellom de store kinesiske handelssentrene Macao og Hong Kong.

Som kinesiske Huawei ser mulighetene i 5G, gjør de nordiske mobilprodusentene Nokia og Ericsson det samme. De skjønner utfoprdringene som ligger i sikkerhetsspørsmålet, og har derfor opprettet det de kaller for «Nettverk laget for å håndtere oppdragskritiske situasjoner». Noe som skal bety at nettverk med ekstremt høy ytelse skal sikre forretningskritiske kommunikasjonstjenester for mobilt bredbånd. Sammen med tjenesteleverandører lover altså leverandører som Ericsson i dette tilfellet, at den digitale overgangen skal skje med absolutt sikkerhet for kritisk infrastruktur som for eksempel tog- og jernbaneindustrien er.

https://www.ericsson.com/en/industries/rail

Sånn ser Ericssons modelle ut for innasing av 5G i tog- og jernbaneindustrien. Ilklustrasjon: Ericsson

Skryt og skepsis hånd i hånd

5G er så bra at de fleste skryter teknologien opp i skyene og mener hastigheten på nettet vil revolusjonere informasjonsutvekslingen som moderne tog- og jernbanedrift krever. 5G kobler ikke bare tog til nettverk, det gjør tog til en del av nettverket. Dette gjør den til en katalysator for jernbanedigitalisering, og baner vei for en rekke spennende nye applikasjoner – inkludert selvstyrende (autonome) tog, skriver Railway Technology i en av flere artikler om innfasingen av 5G på det internasjonale jernbanenettet.

Men det finnes også motstemmer mot det nettverket som er så bra at alle ser det som frelseren i moderne togdrift. Sårbarheten handler at om at når alle eggene legges i en kurv, blir systemet lettere å angripe for de som ønsker å sette viktig infrastruktur ut av spill. I mange land diskuterer man også de helsemessige utfordringene som ligger i 5G nettet.

Allerede i 2017 gjorde EU en undersøkelse rundt de eventuell helsemessige utfordringene med 5G nettet. Her konkluderte man med at dette var første gangen mennesker skulle utsettes for millimeter bølger, og en form for stråling som kunne sammenlignes med de man fant i en mikrobølgeovn. Sammenligningen med røntgenstråling ble også trukket frem i en artikkel som ble publisert i EU-kommisjonens eget blad «Horizon» tilbake i 2019. For fem år siden blokkerte derfor Brussels borgermester Celine Fremault utrullingen av 5G i byen, med begrunnelsen at hun ikke ønsket at sine borgere skulle være «forsøksmus» for en teknologi som ingen helt kjente omfanget av.

Tilbake til utgangspunktet

Tilbake til utgangspunktet. Sårbarheten når all trafikk bruker bare ett nettverk for å styre alle prosesser. Det vil si alt fra signalinformasjon for selve driften og infrastrukturen til meg og deg som togpassasjerer som skal surfe på et nett hundre ganger raskere enn det «gamle» 4G nettet. Men med en kalkulert økning i antallet togavganger, enormt flere passasjerer og tog som gjør flere hundre kilometer i timen, er det viktigere enn noen gang at man tenker konsekvensene av et Hacker-angrep, skriver Railway Technology.

DB (Deutsche Bahn) har denne vinteren startet byggingen av en prøvestrekning for 5G nett kommunikasjon med togene. Dette krever bygging av 15-meter høye master langs sporene som selvsagt dominerer i landskapet. Med på laget har tyskerne ekspertise fra Eriksson og lokale mobiloperatører, skriver International Railway Journal.

Hva gjør Norge

I Norge regner man med å være ferdige med å innpasse signalsystemet ERTMS i 2034. Et sikkerhetssystem som kan komme til å benytte seg av 5G-nettet, men hvor Norske tog og Bane NOR, sier de vil forholde seg til en europeisk standard når den måtte komme. Inntil da stoler de på sin egen teknologi som er bygger på gamle G2 nettet der mye av kommunikasjonen skjer i dag.

–Bruker Bane NOR 5G i dag, og til hva. Er det andre funksjoner som vil benytte seg av 5G nettet når det gjelder stasjons- og signalanlegg i fremtiden. Har man vurdert sårbarhet og risiko, hvis dette skjer?

–Bane NOR eier og opererer sitt egne mobilnett, basert på 2G-teknologi. Dette brukes for å sikre kommunikasjonen mellom togleder og togfører/ombordpersonell i tillegg til annet personell med sikkerhetsfunksjoner innenfor jernbanen. Dette nettet brukes også til å være kommunikasjonen mellom ombordutrustningen i togene og sentrale systemer i ERTMS, så langt på den operative prøvestrekningen på Østfoldbanens Østre linje. Ved idriftsetting av nye ERTMS-strekninger i forbindelse med nasjonal utrulling, så vil også dette kommunikasjonsbehovet ivaretas i vårt eget mobilnett, sier kommunikasjonssjef i avdelingen for Mennesker og kommunikasjon, Digitalisering og teknologi i Bane NOR, Birgitte Langballe.

–Kan det skje, slik man ser internasjonalt, at hele kommunikasjonen i alle ledd av kunde, tog- og jernbanedriften vil gå over til 5G?

–Arbeidet med neste generasjons togradio, det såkalte FRMCS, som skal erstatte dagens 2G-teknologi, vil være basert på 5G-teknologi. FRMCS vil bli etablert i samsvar med en felles-europeisk standard som fortsatt ikke er ferdig spesifisert. Hvor vidt denne standarden vil kunne åpne for å benytte kommersielle mobilnett som for eksempel 5G  er fortsatt ikke avklart. Bane NOR benytter kommersielle, mobile bredbånd til forskjellige formål, som bærer av data fra forskjellige IoT-enheter (Internett of Things) og loggere, men har ikke etablert noe bruk som forutsetter 5G-spesifikk teknologi, sier Langballe.

Her fra hjernen i all norsk togstyring. Fra Bane NOR´s trafikksentral på Oslo S. Fot: Bane NOR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer