Innrømmer nedgang i bevilgningene til Jernbanen neste år

Samferdselsministeren har ikke tatt på seg spanderbuksene i neste års statsbudsjett når det gjelder satsingen på norsk tog- og jernbanedrift. I realiteten betyr bevilgningene på totalt 32,3 milliarder en realnedgang når man justerer for prisveksten.

Dette er en økning på 2,7 prosent fra saldert budsjett 2023, men prisveksten gjør at budsjettforslaget i realiteten er en liten nedgang, skriver samferdselsdepartementet i en kommentar til budsjettframlegget.

–Full framdrift i alle pågåande utbyggingsprosjekt, vedlikehold etter ekstremværet «Hans» og bedre rutetilbud, er blant de viktigste prioriteringene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til departementets jernbanesatsing neste år.

Vedlikeholdsetterslepet øker

Den som hadde håpet på signaler om igangsettingen av Ringeriksbanen, får fortsette å håpe. Bevilgninger til nye tog på Rørosbanen er heller ikke nevnt spesifikt. Etterslepet av vedlikehold får fortsetter å vokse, fordi ekstrabevilgningene som er gitt til vedlikehold og opprustning vil bli spist opp av de mange ressursene som kommer til å bli brukt på ødeleggelsen etter uværet «Hans». «Ekstrabevilgninger» som er gitt innenfor de rammene som er nevnt tidligere og som mer presist bør kalles for en omprioritering innenfor gitte rammer.

Kostnadene etter uværet «Hans» er fortsatt en åpen post for Bane NOR. Her fra Randklev bru hvor man forbereder utsettingen av en av verdens største belgående kraner som skal løfte bruelementer på land. Budsjett er lik «åpen post» fordi man ikke kjenner resultatet.

Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen er regnet til å øke med 1,8 milliarder kroner i 2024, til 32,9 milliarder kroner ved utgangen av året.

– Selv om vedlikeholdsetterslepet øker, er det viktig å rette innsatsen der det gir mest effekt, slik at midlene blir brukt best mulig, seier Nygård under fremleggelsen av Stasbudsjettet.

Klar over utfordringene, men hva med penger til grønn transport?

De neste tiårene vil flere trenge transport i og rundt de største byene, mer gods skal fraktes over lange avstander, Norges klimagassutslipp skal reduseres og det blir viktig å verne om sårbar natur og begrense arealbruken. I tillegg kommer de klimaskapte utfordringene med mer ekstremvær. Dette er ikke våre ord, men Jernbanedirektoratet som forteller i en pressemelding som ble sendt ut i forkant av at statsbudsjettet ble presentert.

–Vi mener at jernbanen i svært stor grad kan løse mange av disse utfordringene. Toget er utslippsfritt og kan frakte veldig mange mennesker og store mengder gods på en areal- og energieffektiv måte, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Nasjonal Transportplan utfordrer ikke vilkårene for en videre offensiv satsing på norsk Jernbane slik vi leser både NTP og neste års statsbudsjett. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har foreslått fire hovedprioriteringer for neste Nasjonale transportplan. De harmonerer godt med det mange vil kalle et defensivt budsjettforslag på vegne av jernbanesektoren i Norge.

Ta vare på det vi har

Fullføre det som er satt i gang

Styrke kapasiteten for gods på lengre strekninger

Styrke togtilbudet rundt de store byene

For å underbygge «satsingen» på jernbanen i årene som kommer, ble det i samme pressemelding presisert hvilke storsatsinger som allerede var igangsatt, og når man så for seg en ferdiggjøring. Premissene som er lagt i Miljødirektoratets «Klimakur2030» som forplikter deltagerne og kutte minst 50 prosent i utslippene innen 2030, er ikke nevnt i denne forbindelsen.

Du kan imidlertid lese om hvordan dette er hensyntatt da vurderingene av Nord-Norgebanen ble gjort.

2024:

Oppgradering av tunnelen gjennom Ulriken på Bergensbanen, slik at det blir mulig med tog hvert 15. minutt mellom Arna og Bergen

Elektrifisering av Trønderbanen, som vil bidra til en klimavennlig togtransport mellom Trondheim og Stjørdal

Elektrifisering av Meråkerbanen mellom Norge og Sverige

2025:   

Fire tog i timen og redusert reisetid mellom Oslo og Tønsberg

Dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker og nye Horten stasjon ferdigstilles

Dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen ferdigstilles

Oppgradering av Drammen stasjon

2025/26

Nye lokaltog med mer plass om bord mellom Oslo og Lillestrøm, mellom Oslo og Spikkestad og mellom Stabekk og Ski.

2027:

To regiontog i timen mellom Oslo og Hamar, med tre tog i rushtid

2030

Kortere reisetid og flere rushtidsavganger mellom Oslo og Moss.

Bygging av dobbeltsporet mellom Sandbukta og Såstad, og ny jernbanestasjon i Moss sentrum.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård lover realnedgang i bevilgningene til jernbanen neste år, og fortsatt storsatsing på eksisterende prosjekter. Foto: Frode Pedersen/tog24

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer