Innføringen av prestisjeprosjekt på norsk jernbane utsettes

Innfasingen av det sentrale digitale styrings- og sikkerhetssystemet ERTMS for tog i Norge er bestemt utsatt med to år. Planen var å sette dette i drift i 2032 nå er dette forandret til 2034.

Norge skal ta i bruk det digitale systemet for trafikkstyring (ERTMS) på det nasjonale jernbanenettet. Målet var å innføre det nye systemet på alle hovedbanelinjene innen 2032. Tidsplanen sprekker fordi Bane NOR ikke klarer å bygge om nok tog i tide, og at man også ønsker å innlemme Intercity togene i implementeringen. Disse var ikke inne i planverket den gang 2032 ble satt som tidsmål. Nasjonal signalplan beskriver rekkefølgen for utbygging av nye signalanlegg. Forsinkelsen på de første strekningene påvirker de andre strekningene, og planen er derfor under revisjon.

Over 6000 personer skal læres opp i de nye systemene. Det er helt nødvendig å fornye signalanleggene på jernbanen for å kunne holde togtrafikken i gang i fremtiden. Derfor har vi en plan om å fornye alle signalanlegg innen 2032, sa Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR. (mai 2023)

Stort prosjekt med høy usikkerhet

ERTMS-prosjektet er et stort prosjekt og har i følge Bane NOR høy usikkerhet. Det kommer av at de innfører en helt ny måte å drifte jernbanen på. Bane NOR og leverandørene utvikler tre nye tekniske systemer som skal virke sammen: et nytt signalsystem, et nytt system i togene og et nytt trafikkstyringssystem.

–Det stemmer at vi er forsinket med oppstart i cirka to år. Første strekning som skal få nytt signalsystem er Gjøvikbanen i 2024. I Nasjonal signalplan fra 2020 var årstallet for ferdigstillelse 2034. I siste revisjon i 2022 var det satt til 2032, da uten nytt signalsystem på dagens strekninger i ytre intercity. Vi foreslår nå å sette årstallet tilbake til 2034 i neste revisjon av signalplanen, og da inkludere ytre intercity. Oppdatert signalplan skal være klar i høst, sier senior kommunikasjonsrådgiver Hedda Andrea Nossen i Bane NOR til tog24.

For å ta i bruk nytt signalsystem må Bane NOR, sammen med Norske tog, bygge om tog. De må få på plass nytt trafikkstyringssystem, og å bygge ut signal langs sporet.

–Vi har hatt utfordringer med å få bygd om nok tog i tide, og å få det nye trafikkstyringssystemet klart til drift. Vi er nå ferdige med å bygge ut signal langs Gjøvikbanen og vi har bygd om fem av de ti passasjertogene som trengs for å gi de reisende et godt togtilbud. Arbeidet med utvikling og testing av det nye trafikkstyringssystemet pågår. Når systemet er klart, og alle medarbeidere har vært gjennom opplæring, setter vi i gang systemimplementeringen til neste år, sier Nosse.

Det nye signalsystemet er en helt nødvendig fornyelse av jernbanens mange og gamle signalanlegg. Dagens anlegg er sikre, men utsatt for feil. Når noe går i stykker, er det vanskelig å få tak i reservedeler. Det er også mangel på kompetanse til å drifte og vedlikeholde anleggene.  

Her kan du lære mer om ERTMS:

Fakta om ERTMS

  • ERTMS er forkortelsen for European Rail Traffic Management System, og er et felles signalsystem for hele Europa.
  • Prosjektet skal gi en bedre reisehverdag for passasjerer og gods med flere tog i rute.
  • Digitaliseringen kan på lengre sikt gi bedre kapasitet, gjøre det enklere å reise med tog over landegrenser, og redusere kostnader til drift og vedlikehold.
  • Prosjektet omfatter hele den norske jernbanen, det vil si over 4000 km jernbane og over 330 stasjoner.
  • Bane NOR har kontrakt med tre leverandører. Det er Siemens som leverer nytt signalanlegg, Alstom som bygger om togene, og Thales som leverer det nye trafikkstyringssystemet.
Fra jernbanens hjerne. Nå må det nye internasjonale ERTMS systemet vente med å bli satt på skinner. Foto: Bane NOR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer