Innføringen av prestisjeprosjekt på norsk jernbane utsettes

Innfasingen av det sentrale digitale styrings- og sikkerhetssystemet ERTMS for tog i Norge er bestemt utsatt med to år. Planen var å sette dette i drift i 2032 nå er dette forandret til 2034.

Norge skal ta i bruk det digitale systemet for trafikkstyring (ERTMS) på det nasjonale jernbanenettet. Målet var å innføre det nye systemet på alle hovedbanelinjene innen 2032. Tidsplanen sprekker fordi Bane NOR ikke klarer å bygge om nok tog i tide, og at man også ønsker å innlemme Intercity togene i implementeringen. Disse var ikke inne i planverket den gang 2032 ble satt som tidsmål. Nasjonal signalplan beskriver rekkefølgen for utbygging av nye signalanlegg. Forsinkelsen på de første strekningene påvirker de andre strekningene, og planen er derfor under revisjon.

Over 6000 personer skal læres opp i de nye systemene. Det er helt nødvendig å fornye signalanleggene på jernbanen for å kunne holde togtrafikken i gang i fremtiden. Derfor har vi en plan om å fornye alle signalanlegg innen 2032, sa Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR. (mai 2023)

Stort prosjekt med høy usikkerhet

ERTMS-prosjektet er et stort prosjekt og har i følge Bane NOR høy usikkerhet. Det kommer av at de innfører en helt ny måte å drifte jernbanen på. Bane NOR og leverandørene utvikler tre nye tekniske systemer som skal virke sammen: et nytt signalsystem, et nytt system i togene og et nytt trafikkstyringssystem.

–Det stemmer at vi er forsinket med oppstart i cirka to år. Første strekning som skal få nytt signalsystem er Gjøvikbanen i 2024. I Nasjonal signalplan fra 2020 var årstallet for ferdigstillelse 2034. I siste revisjon i 2022 var det satt til 2032, da uten nytt signalsystem på dagens strekninger i ytre intercity. Vi foreslår nå å sette årstallet tilbake til 2034 i neste revisjon av signalplanen, og da inkludere ytre intercity. Oppdatert signalplan skal være klar i høst, sier senior kommunikasjonsrådgiver Hedda Andrea Nossen i Bane NOR til tog24.

For å ta i bruk nytt signalsystem må Bane NOR, sammen med Norske tog, bygge om tog. De må få på plass nytt trafikkstyringssystem, og å bygge ut signal langs sporet.

–Vi har hatt utfordringer med å få bygd om nok tog i tide, og å få det nye trafikkstyringssystemet klart til drift. Vi er nå ferdige med å bygge ut signal langs Gjøvikbanen og vi har bygd om fem av de ti passasjertogene som trengs for å gi de reisende et godt togtilbud. Arbeidet med utvikling og testing av det nye trafikkstyringssystemet pågår. Når systemet er klart, og alle medarbeidere har vært gjennom opplæring, setter vi i gang systemimplementeringen til neste år, sier Nosse.

Det nye signalsystemet er en helt nødvendig fornyelse av jernbanens mange og gamle signalanlegg. Dagens anlegg er sikre, men utsatt for feil. Når noe går i stykker, er det vanskelig å få tak i reservedeler. Det er også mangel på kompetanse til å drifte og vedlikeholde anleggene.  

Her kan du lære mer om ERTMS:

Fakta om ERTMS

  • ERTMS er forkortelsen for European Rail Traffic Management System, og er et felles signalsystem for hele Europa.
  • Prosjektet skal gi en bedre reisehverdag for passasjerer og gods med flere tog i rute.
  • Digitaliseringen kan på lengre sikt gi bedre kapasitet, gjøre det enklere å reise med tog over landegrenser, og redusere kostnader til drift og vedlikehold.
  • Prosjektet omfatter hele den norske jernbanen, det vil si over 4000 km jernbane og over 330 stasjoner.
  • Bane NOR har kontrakt med tre leverandører. Det er Siemens som leverer nytt signalanlegg, Alstom som bygger om togene, og Thales som leverer det nye trafikkstyringssystemet.
Fra jernbanens hjerne. Nå må det nye internasjonale ERTMS systemet vente med å bli satt på skinner. Foto: Bane NOR

One thought on “Innføringen av prestisjeprosjekt på norsk jernbane utsettes”

  1. «FAKTA OM ERTMS»:
    Her listes opp en masse fakta. Men ikke ett ord om KOSTNADER ……..
    Bane Nor har en lang vei å gå når det gjelder kostnadsbevissthet. Kan noen utfordre Bane Nor på at de omgående kommer med et komplett og detaljert og oppdatert budsjett som inkluderer ALLE kostnadene. Samferdselsdepartementet utfordres også til å beskrive hvordan kostnadene skal dekkes. HVORFOR? Jo, fordi det er helt klart at med dagens system for bevilgninger til jernbane, vil det bety at det ikke kommer noen friske penger til ERTMS. Da vil det måtte «tas» fra det vanlige budsjettet. OG DA VIL DET GÅ UT OVER DET MEGET NØDVENDIGE VEDLIKEHOLDET… Vil risikerer å få en jernbane der signalanlegget er nytt og flott og resten være gammelt og utslitt….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Dovrebanen – Det er klart for «det store løftet»

Mandag 29. april begynner gigantløftene for å få bruelementene på plass ved Randklev bru. Da åpnes duken på det kjempestore verkstedteltet som har gjort det mulig å reparere selve brukonstruksjonene like ved elvekanten. En operasjon som har spart Bane NOR og alle involverte entreprenører for mye tid og penger. –Det nærmer seg gjenåpning av Randklev […]

Les mer

SJ ansatte stiller med eventyrtog for kreftsyke barn

SJ-ansatte har laget en frivillig organisasjon som har til hensikt å drive veldedighet hvor toget spiller en viktig rolle. 1. juni går første tur med «Eventyrtoget» til Namsskogan familiepark i samarbeid med barnekreftforeningen i Trøndelag. Initiativtager er lokfører Martin Hunstad Hagen i SJ. Da vi ringte, stod bleieskiftarbeider og småbarnsfaren klar til en økt med […]

Les mer

De ansatte tar grep – prosjekt som skal forbedre Sørlandsbanen

Go-Ahead har lenge kjent på at avvikene langs Sørlandsbanen ble tøffe å takle. Da spurte ledelsen de ansatte som hver dag kjenner utfordringene på kroppen om innspill. Dette resulterte i en liste på 150 forslag til forbedringer. Nå etterlyser Go-Ahead større involvering fra Bane NOR som har fått listen oversendt. Flere av forslagene er også […]

Les mer