Gigantløft vil gi mange svar på når Dovrebanen igjen blir fullt operativ

Det var en unnskyldende men likevel offensiv jernbanedirektør som i dag la frem resultatene etter uværet «Hans». Nå er fokus jobbing døgnet rundt for å få norske tog så raskt som mulig tilbake på skinner. Men det vil ta tid, og i mellomtiden har godstogene forkjørsrett fremfor passasjerer.

Det jobbes 24 timer i døgnet med å få norsk jernbane tilbake på fote igjen etter uværet «Hans», og jernbanedirektør Knut Sletta berømmet befolkningen for forståelse og ikke minst hvor initiativrike og iderike folk var i innspillene sine til løsninger rundt omkring i det ganske land. Det kom frem under et større informasjonsmøte i Jernbanedirektoratet tirsdag. Der deltok fagfolk, lokalpolitikere og reiseoperatører for å bidra eller motta informasjon om hvordan jernbane-Norge nå jobber i etterdønningene fra de mange uvær den siste måneden.

Jernbanedirektør Knut Sletta og Konserndirketør Henning Bråtebæk i Bane NOR måtte spørre om de skulle smile eller ikke til fotografen. Symptomatisk fornsituasjonen i jernbane-Norge for tiden. Noe er klart, men fortsatt mye uavklart. Foto:Frode Pedersen

Gigantisk kran skal på plass om kort tid ved Ringebu

Randklev bru ved Ringebu har blitt selve symbolet på ødeleggelsene etter uværet «Hans». Så det var ganske selvfølgelig at det ble brukt mye tid på når Dovrebanen igjen kunne gå som normalt.

Arbeidene med å få på plass en ny bruforbindelse i Ringebu starter allerede til uken. I uke 42 og 43 kommer en gigantisk kran til Gudbrandsdalen som skal kan løfte hele bruspennet som i dag ligger i elven. Kranen leveres via norske kontakter fra Danmark. Den kan løfte 1200 tonn, og blir en gigant som krever mye massetilførsel fordi den må stå på en egen fundamentert plattform tett opptil bruspennet som i dag ligger i elven. Deretter skal man sjekke tilstanden på bruspennet om det kan gjenbrukes. Hvis ikke må man planlegge for nye bru. Alle disse alternativene jobbes det nå parallelt med, fortalte konstituert konsernsjef i Bane NOR Henning Bråtebæk. Etter å ha brent seg kraftig med lovnader rundt Blix-tunnelen vil han ikke gi noen konkrete datoer.

–Etter å ha gjort grundige undersøkelser rundt brufundamentene, vet vi at det her blir krevende å utbedre skader som er gjort av elvevannet. Å støpe tar tid. I tillegg skal det forskales grundig og vann må dreneres bort fra en stor elv som fortsatt går ganske stor og stri, fortalte konsernsjefen under sin presentasjon.

#D skanningene av bunnen rundt brufundamentene viser kraftig erosjon. Dette blir ekstra krevende når ny bru skal på plass. .
Illustrasjon: Bane NOR

Klar til å åpne Fevang stasjon i løpet av noen uker

Han forteller videre at de nå er i god dialog med SJ hele veien, og at det også jobbes på spreng med å åpne Fåvang stasjon for å minimere bruken av buss for tog gjennom Gudbrandsdalen.

–Er vi heldige kan mye av klargjøringen av Fåvang stasjon være gjort i løpet av den neste måneden forteller Henning Bråtebæk.

SJ Norge, mener de kan ha sin infrastruktur på plass i begynnelsen av desember, og ser på åpningen av Fåvang i sammenheng med fjorårets suksess skitoget til Kvitfjell. Her behøves det noen justeringer av infrastruktur levert av Bane NOR, men veldig gjennomførbart, ifølge SJ Norge.

–Dette setter vi stor pris på. Det var vi som spilte inn forslaget for Bane NOR for noen uker siden. Og hvis alt går etter planen kan dette ligge klart om ganske få uker. Vi må skaffe flyplassbusser slik at folk opplever det lille skifte av tog så raskt som mulig. Disse bussene eksisterer, har stor kapasitet, og er klare til å settes inn når det blir nødvendig. Kanskje kan vi til og med gjøre dette til en eksotisk opplevelse for togpassasjerene våre. En godbit fra Annis pølsemakeri om bord i bussen i de tjue minuttene en slik overføring av passasjerer til Ringebu vil ta, kan jo bringe Gudbrandsdalen enda nærmere togkundene. Nå må vi ha fokus på muligheter og ikke problemer, sier Rikke Lind som er direktør i SJ Norge, og det togselskapet som virkelig har fått erfare utfordringene og ikke minst etterdønningene etter «Hans».

Det har vært gjort omfattende undersøkelser både over og under vann rundt Randklev bru. Lignende undersøkelser blir gjort ved fire andre bruer i Gudbrandsdalen. Nå foreligger svarene. Illustrasjon: Bane NOR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer