Endelig tog-avtale for Østlandet signert i dag

Da ble tog-slaget om Østlandet sementert. I dag signerte Vy og jernbanedirektoratet avtalen om persontrafikken på Østlandsområdet. Flytoget inngår som en del av avtalen og integreres i det ordinære togtilbudet fra senest 2028.

3. mars i år tildelte Jernbanedirektoratet togtrafikken på Østlandet de neste 10 årene til Vy. Det har medført en meget tilspisset samferdselspolitisk debatt og blant de som har vært meget kritiske til tildelingen var en av de komersielle aktørene Flytoget, som nå vil bli en del av Vy fra 2028.

–Vi har hele tiden ment at det er store fordeler med en samlet drift av Østlandet, som vil komme både kundene og staten til gode. Avtalene stiller tøffe krav til oss, men de gir oss også forutsigbarhet og langsiktighet, sier konserndirektør for Vy persontog, Erik Røhne i en pressemelding fra selskapet.

Et bedre tilbud til kundene

80% av togtrafikken skjer på Østlandet. Her er det stor variasjon i når, hvordan og hvorfor folk reiser – om det er på fritidsreise, som pendlere eller på ferie.

–Østlandet er et viktig område for Vy, og fremover skal vi jobbe hardt for å ytterligere forbedre kundeopplevelsen for alle som reiser med oss. Det viktigste for oss nå er å få flere til å reise med tog, samtidig som vi skal fortsette å effektivisere, sier Røhne.

Vys konsernsjef Gro Bakstad og Jernbanedirektør Knut Sletta signerte i dag avtalene om Østlandet. Foto: Jernbanedirektoratet

Vy har foreslått flere forbedringer i rutetilbudet. Dette er lagt inn i avtalen som opsjoner, som betyr at Jernbanedirektoratet kan be oss iverksette dem etter hvert som utbygging av infrastruktur gjør det mulig. 

–Disse alternativene er ikke besluttet, men vi har fått signaler om at flere av dem er interessante for direktoratet, forklarer Røhne.

Tilbringertjenesten til Gardermoen, som i dag kjøres av Flytoget, inngår som en del av avtalen og integreres i det ordinære togtilbudet fra senest 2028. Ni avganger i timen med tog for alle reisende mellom Oslo S og Oslo lufthavn fra 2028. Vys foreslåtte rutekonsept, som gir enda flere avganger og jevnere frekvens, ligger inne som opsjoner i avtalen.

Viktig samarbeid når tilbudet utvikles

–Den store jobben starter nå, og fremover mot ny ruteplan i desember vil det komme flere detaljer. Vi ser frem til å samarbeide med Jernbanedirektoratet, Bane NOR og de andre aktørene i sektoren om mulighetene som ligger på Østlandet, avslutter Erik Røhne.

Eksempler på andre opsjoner i avtalen

Økning fra 30 til 15-minutters frekvens på L2 Ski – Stabekk lørdager (mellom 11 og 18) fra desember 2023

Avgangene på R21 Moss – Oslo S forlenges til Stabekk fra desember 2023

Flere avganger i lavtrafikkperioder i helgene fra desember 2023:    

R13 Drammen – Dal

R 14 Asker – Kongsvinger

RE 10 Drammen – Lillehammer

RE11 Skien – Eidsvoll

Timesfrekvens på RE 30 Oslo – Gjøvik i løpet av 2024, når nytt signalsystem er på plass

Nye tog settes inn på L2 Ski – Stabekk i løpet av høsten 2025 (ny type lokaltog)

Fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg fra desember 2025

Drammen får 10-minutters frekvens til/ fra Oslo fra desember 2025

Hamar får to tog i timen til/fra Oslo fra desember 2027

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer