Elektronisk overvåkning av planoverganger skal gjøre passeringer sikrere

For en uke siden ble en mann i 80-årene truffet av toget på en planovergang like utenfor Kongsvinger. Toget klarte ikke å stoppe, og det endte fatalt.

Bane NOR jobber kontinuerlig med sikkerheten til trafikanter som må krysse en av landets 2771 planoverganger. Nå prøver de ut et kamerabasert sikkerhetssystem knyttet opp mot digital registrering av kryssende kjøretøy. På den måten kan lokføreren få beskjed i tide om det befinner seg objekter på sporet.

Tenkt deg situasjonen. Du kjører ut på en planovergang. Bilen stopper, eller det skjer noe. Krise, ja selvsagt. Kommer det et tog som ikke vet at du står akkurat der, ja da smeller det voldsomt. En mulig katastrofe inntreffer.  Heldigvis er dette bare tankespinn. Men i Norge har vi enormt mange planoverganger som kan være en mulig kilde til en slik katastrofehendelse.

Derfor er Bane NOR nå i gang med å teste hvordan kameraovervåking kan være med å redusere farene for ulykker på planoverganger. I Norge har vi nesten 2800 planoverganger med smått og stort.

Tog24 vet at dette er en skikkelig utfordring for mange lokførere som daglig trafikkerer banestrekninger som har kryssende trafikk. Vi var selv med i styrhuset på Rørosbanens tog fra Hamar til Røros. En av de strekningene som kanskje har flest overganger å ta hensyn til. Lokfører tuter i ett sett, bønder i våronna smetter over med traktor og redskap. Noen ganger går det ikke som planlagt. Utfallet? Vi stopper der, for nå jobber Bane NOR med det de selv kaller «hinderdeteksjon».

En bil kjører ut på planovergangen på Disenå på Kongsvingerbanen. Bommene går ned. Bilen står igjen. En alarm går. Det er detektert at det står en bil i sporet og en varsling har blitt sendt. 

–Dette var en del av testingen av det vi kaller for hinderdeteksjonsløsningen, som ble gjort i begynnelsen av mars. Systemet bruker et optisk- og ett termisk kamera til å detektere om noe står i sporet etter at bommene har gått ned. Dersom en hindring blir oppdaget sendes en varsling til trafikkstyringssentralen og lokfører, slik at tog som er på vei kan bremse ned før de når planovergangen. Hensikten med løsningen er å redusere antall ulykker på planoverganger, sier Petter Tuft, prosjektansvarlig for Bane NOR.

Viktig å vite om sikrede planoverganger

Planoverganger på riks- og fylkesveger er sikret. Planoverganger kan være sikret med bom og/eller lys- og lydsignaler

Hvitt blinkende lys betyr at planovergangen kan passeres i samsvar med trafikkreglene. Du skal alltid se etter tog selv om overgangen er sikret. Er det bilkø, vent med å kjøre ut på planovergangen til du ser det er plass til å krysse uten å stoppe.

Rødt blinkende lys og lydvarsling starter like før bommene går ned. Har du startet å krysse, rekker du å komme over før bommene senkes. Trafikanter som nærmer seg, skal stoppe i trygg avstand.

Skulle du av en eller annen grunn bli fanget mellom bommene, skal du kjøre ned bommen. Den knekker lett, og det er bedre å kjøre ned bommen enn å bli truffet av toget! Hvis du får motorstopp eller kjører deg fast på planovergangen, forlat bilen og bring personer i sikkerhet raskest mulig.

Vent alltid med å krysse til det røde lyset slutter å blinke. Selv om ett tog har passert, kan det komme ett til!

Tall og fakta om planoverganger

Det er totalt 2771 planoverganger på det norske jernbanenettet. Av disse er 1045 ikke i bruk, eller de ligger på banestrekninger uten togtrafikk.

447 planoverganger er sikret med lyd og lys. Av disse har 330 i tillegg også bomanlegg. 

255 planoverganger er kun åpne for fotgjengere. Av disse er 120 i tilknytning til gangvei og 135 har sluse for gående.

258 usikrede planoverganger brukes daglig av vegtrafikk. Alle disse ligger på privat veg eller grunn.

729 planoverganger benyttes sporadisk i forbindelse med jordbruk eller tømmerdrift. Disse ligger på privat område og er gjerne utstyrt med grinder som grunneier plikter å holde stengt når de ikke er i bruk.

Det er i snitt lagt ned 25 usikrede planoverganger hvert år de siste årene. Siden 1950 er det fjernet over 1500. Mange planoverganger erstattes av kulverter eller underganger. Disse reduserer farene betraktelig, og gjør det sikkert å krysse under linja.

I snitt har 1,2 personer årlig omkommet i planovergangsulykker de siste ti årene. Tilsvarende tall for perioden 2000-2009 var 2,4 personer.

(Kilde Bane NOR) 

Trafikant skal gi fri veg og om nødvendig stanse for sporvogn og for jernbanetog.

Før passering av planovergang skal trafikant være oppmerksom på om jernbanetog eller sporvogn nærmer seg. Dette gjelder selv om overgangen er særskilt sikret. Kjørende skal holde så liten fart at stans om nødvendig kan skje i trygg avstand fra overgangen.

(Trafikkreglene, paragraf 10.2)

Kollisjoner mellom trafikanter og tog på planoverganger er i gjennomsnitt langt mer alvorlige enn andre trafikkulykker. De aller fleste ulykker ved planoverganger blir utløst av vegtrafikantenes utilsiktede feilhandlinger eller bevisste lovbrudd.

(Fra Trafikksikkerhetshåndboken, Transportøkonomisk institutt)

Sjekk Bane NOR sin test her:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7057321456770125824/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Dovrebanen – Det er klart for «det store løftet»

Mandag 29. april begynner gigantløftene for å få bruelementene på plass ved Randklev bru. Da åpnes duken på det kjempestore verkstedteltet som har gjort det mulig å reparere selve brukonstruksjonene like ved elvekanten. En operasjon som har spart Bane NOR og alle involverte entreprenører for mye tid og penger. –Det nærmer seg gjenåpning av Randklev […]

Les mer

SJ ansatte stiller med eventyrtog for kreftsyke barn

SJ-ansatte har laget en frivillig organisasjon som har til hensikt å drive veldedighet hvor toget spiller en viktig rolle. 1. juni går første tur med «Eventyrtoget» til Namsskogan familiepark i samarbeid med barnekreftforeningen i Trøndelag. Initiativtager er lokfører Martin Hunstad Hagen i SJ. Da vi ringte, stod bleieskiftarbeider og småbarnsfaren klar til en økt med […]

Les mer

De ansatte tar grep – prosjekt som skal forbedre Sørlandsbanen

Go-Ahead har lenge kjent på at avvikene langs Sørlandsbanen ble tøffe å takle. Da spurte ledelsen de ansatte som hver dag kjenner utfordringene på kroppen om innspill. Dette resulterte i en liste på 150 forslag til forbedringer. Nå etterlyser Go-Ahead større involvering fra Bane NOR som har fått listen oversendt. Flere av forslagene er også […]

Les mer