El-togene med over hundre års historie på norske skinner

I 2023 er snart 70 prosent av det norske jernbanenettet elektrifisert. Men elektriske tog har trafikkert norske toglinjer i godt over hundre år. Det berømte lokomotivet EL 1 innledet den statlige satsingen på elektriske tog, men noen mindre private baner var først ute.

–Etter ferdigstillelsen av Follobanen, og søndre del av nytt dobbeltspor syd for Eidsvoll, er samlet lengde på det norske jernbanenettet om lag 4 240 km. Av dette er 2 895 km (68,2 %) er elektrifisert. De resterende 1 395 km (31,8 %) trafikkeres av dieseldrevne lokomotiver og togsett, sier senior kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i BANE Nor.

Lang historie med elektriske tog

Det første elektriske toget ble vist i Berlin i 1879, og var laget av Werner Von Siemens. Et navnsom etter hvert er kjent over hele verden for alt fra hvitevarer, hjemmeelektronikk, industrianlegg og ikke minst storskala togproduksjon.

Det første norske elektriske toget var produsert i England og satt i trafikk på den privateide Thamshavnbanen i nærheten av Orkanger i Trøndelag helt i starten på 1900-tallet. Og pionerene på elektrisk tog i Norge var ofte datidens større industrier som hadde bruk for å frakte råstoff til og fra fabrikkene. Noen av de andre som regnes som pionerer var banen til Skotfoss brug ved Skien. Gresvig Brug i Fredrikstad, og Hafslund og Bøhnsdalen som begge produserte papir.

Det førsate elektriske toget på Thamshavnbanen kom på plass i 1908. Foto orkla Industrimuseums Facebookside

Den første skinnegående sporvognen ble faktisk produsert av firmaet Skabo som holdt til på Sjølyst i Oslo. De leverte sin første elektriske sporvogn så tidlig som i 1895.  Så den store elektriske revolusjonen for utviklingen av norsk elektriske tog og sporvogner startet altså allerede på slutten av 1800-tallet. Der andre transportsektorer gikk mer og mer over til forbrenningsmotorer, satset altså jernbanen på elektrisk drift.

Hundre år siden EL-1

Og i 2022 var det hundre år siden den første statsdrevne banen, Drammensbanen, ble elektrifisert. Et stort steg for norsk jernbaneutvikling og lokomotivet EL 1 ble historisk på alle måter. I dag skjer over 80 prosent av jernbanetrafikken med elektriske tog, og Norge var meget tidlig ute med å elektrifisere jerbanenettet.

Siden Norge, sammen med Sverige og noen sentrale Europeiske land, var så tidlig ute med elektrisk jernbane, må mye av gamledagers pionervirksomhet rustes opp og tilpasses dagens krav til strømforbruk. Mange steder skjer dette med omformere, og kan være utfordrende for de som vedlikeholder norsk jernbanestrekninger.

–For tiden er vi i full sving med prosjekt «Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen». Prosjektet som omfatter delstrekningene Trondheim-Stjørdal, Hell-Storlien grense og Stavne-Leangen, skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2024, og vil innebære at andelen elektrifisert jernbane øker med om lag 103,5 km, forteller Harry Korslund i BANE Nor.

Senior kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR.

Kilder i tillegg til de som er sitert: Store Norske Leksikon

Les mer her:

https://snl.no/elektrisk_lokomotiv

https://snl.no/jernbane

https://www.daria.no/skole/?tekst=7524#_Toc133634020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer