E6-raset må få fart på byggingen av dobbeltsporet mellom Oslo og Gøteborg

Norsk-Svensk Handelskammer foreslår at det nå blir satt ny fart i utbyggingen av dobbeltspor mellom Oslo og Gøteborg. Ulykken som har lammet Norges viktigste handelsvei til kontinentet viser med all tydelighet behovet for raskere beslutninger, heter det i en uttalelse fra Handelskammeret.

Norsk-Svensk Handelskammer jobber blant annet med å fremme handel mellom Norge og Sverige, og når selve hovedpulsåren mellom våre to land kuttes på denne måten mener kammeret at det er på høy tid at man setter fart på planene om en optimalisering av jernbanetilbudet. Da handler det ikke bare om varer og gods, men også passasjertrafikken som burde vært mye bedre ivaretatt. For den som følger med på togtilbudet fra Oslo og ut mot Europa, så er dette veldig ofte trukket frem som en av de viktigste årsakene til at ikke flere bruker tog på internasjonale reiser. Nå skal det sies at VY vil doble avgangene til Gøteborg fra 10. desember, noe som vil gjøre at flere velger tog for å besøke vårt vakre naboland, eller ta toget videre ut i Europa.  

Øker presset

–Vi har lenge presset på for behovet for dobbeltspor for tog mellom Gøteborg og Oslo, og påpekt den vanskelige situasjon med lange lastebilkøer ved Svinesund. Et dobbeltspor hele veien vil kunne redusere antall lastebiler per dag, noe som også vil ha en enorm positiv miljøeffekt. I tillegg til dette vil også reisetiden for persontrafikken kunne reduseres kraftig og skape en sterkere region, sier Rikke Lind som leder handelskammeret på norsk side av grensen. I tillegg er Lind også direktør for SJ Norge.

Sperringen av E6 kan få enorme økonomiske konsekvenser for handelen mellom Norge og Sverige. Ifølge svenske Trafikverket passerer mellom 8 000 og 12 000 kjøretøy den delen av E6 som nå er totalt ødelagt. Mellom 2200 og 3000 av disse kjøretøyene er lastebiler med gods og varer som passerer den norske grensen. Av den grunn håper de at relevante myndigheter investerer så mye som mulig for å løse utfordringen så raskt som mulig.

–Vi ser nå enda mer, i forbindelse med den tragiske ulykken, et behov for at man nå klarer å dra i havn prosjektet med dobbeltspor så vi sammen kan utvikle regionen på beste mulige måte. Men det går dessverre for sakte. Det utredes av både svenske Trafikverket og norske Jernbanedirektoratet. Den politiske viljen er der, tekniske løsninger er der, men det mangler prioritet for å løse disse utfordringene raskere, sier Lind.

Rikke Lind er Norges stemme i Norsk-Svensk Handelskammer, etter ulykken på E6 mener et samlet kammer at planenne om dobbeltspor på hele strekningen mellom Oslo og Gøteborg må få ny aktualitet. Fot: SJ NOrge

TØI ga oss svaret i 2021

Transportøkonomisk Institutt TØI leverte allerede i 2021 en rapport som konkluderte med enorme fordeler av å fase mer gods over på tog på strekningen Gøteborg-Oslo. Der het det blant annet at effektene av å iverksette dobbeltspor for jernbanen for hele distansen mellom Göteborg og Oslo, ville redusere transporttidene fra 7,5 timer til 4 timer. Tidsbesparelsene ville føre til store kostnadsbesparelser som vil gagne alle med fraktbehov på denne strekningen. Muligheten for raskere jernbanefrakt vil også tiltrekke seg godsvolumer fra andre med fraktbehov, men som i dag bruker andre konkurrerende transportmidler. Å «trekke» godsvolumer bort fra veitransport vil føre til lavere CO2-utslipp og eksterne kostnader, het det i rapporten fra TØI.

Luftslottene

Luftige planer fra initiativtakerne til «Skagerakkbanen» Foto/Ilustrasjon: Skanska

Samtidig med at TØI leverte sin rapport og vurdering av effekten av et dobbeltspor mellom Oslo og Gøteborg, kom visjonære folk i selskapet «Skagerakkbanen» på banen med luftige og lynraske planer om et dobbeltspor for høyhastighetstog fra Ski og hele veien ned til Gøteborg. Banen skulle bygges på søyler, og bli en slags tog-viadukt. Alt skulle kunne stå ferdig allerede i 2028 ifølge de vidløftige planene.

Men dette var ikke første gangen ideen om luftige fartsfylte reiser i 3-400 kilometer ble lansert. Allerede i 2014 kom BI-professor Øystein Noreng med et forslag hvor han skisserte fordelene av et dobbeltspor mellom Halden og Øxnerød som kunne bygges oppe i luften. Prosjektet fikk navnet «The Missing Link». Han argumenterte med mindre arealbruk, og at kineserne nå bygget for luftigere jernbane for fremtiden. Den gang avviste ikke assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås forslaget da NRK la frem planene for han.   

Alle er i hvert fall enige i konklusjonene for å bygge ut forbindelsen. Det er mer miljøvennlig og vil kunne løse en av de største utfordringer vi har, nemlig mindre utslipp fra en økende utslippstung transportnæring. Luftige ideer er viktig i enhver slik debatt, men nå handler det vel mer om og raskest mulig få på plass et jordet dobbeltspor mellom Moss og Öxnered.

Du kan lese hele rapporten her:

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=71241

Dobbeltspor mellom Oslo og Gøteborg må komme raskt i følge Norsk-Svensk Handelskammer. Foto: Frode Pedersen tog24

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Dovrebanen – Det er klart for «det store løftet»

Mandag 29. april begynner gigantløftene for å få bruelementene på plass ved Randklev bru. Da åpnes duken på det kjempestore verkstedteltet som har gjort det mulig å reparere selve brukonstruksjonene like ved elvekanten. En operasjon som har spart Bane NOR og alle involverte entreprenører for mye tid og penger. –Det nærmer seg gjenåpning av Randklev […]

Les mer

SJ ansatte stiller med eventyrtog for kreftsyke barn

SJ-ansatte har laget en frivillig organisasjon som har til hensikt å drive veldedighet hvor toget spiller en viktig rolle. 1. juni går første tur med «Eventyrtoget» til Namsskogan familiepark i samarbeid med barnekreftforeningen i Trøndelag. Initiativtager er lokfører Martin Hunstad Hagen i SJ. Da vi ringte, stod bleieskiftarbeider og småbarnsfaren klar til en økt med […]

Les mer

De ansatte tar grep – prosjekt som skal forbedre Sørlandsbanen

Go-Ahead har lenge kjent på at avvikene langs Sørlandsbanen ble tøffe å takle. Da spurte ledelsen de ansatte som hver dag kjenner utfordringene på kroppen om innspill. Dette resulterte i en liste på 150 forslag til forbedringer. Nå etterlyser Go-Ahead større involvering fra Bane NOR som har fått listen oversendt. Flere av forslagene er også […]

Les mer