Døgndrift på Randklev bru – jobben med brufundament starter til uka

For at Bane Nor skal kunne åpne Randklev bru innen 1. juni, er de avhengig av at støpingen av de nye fundamentene i elven går som det skal. Jobben starter i neste uke. Ifølge NCC og Sjøentreprenøren, som gjør jobben på oppdrag fra Bane NOR og Øst-Riv, så er de helt i rute.

Denne uken skal den store «senkekassen» settes ut i Lågen slik at støpearbeidene kan begynne. Denne skal fungere som forskaling til selve fundamentet som da kan støpes uten at strøm og vann påvirker selve støpe-prosessen. Sjøentrerpenøren har hatt fem dykkere i aksjon over lengre tid for å sikre og klargjøre grunnen i elva der det nye fundamentet skal på plass. Det er nå døgndrift på anlegget for å få åpnet bruene for trafikk så raskt som mulig. Veibrua, som går parallelt med jernbanebrua, er allerede sikret, og man vurderer nå å slippe over trafikk med lettere kjøretøyer i løpet av kort tid.

I et gedigent plast-telt skimter vi deler av brukonstruksjonen som fikk mindre skader enn fryktet da uværet «Hans» herjet i fjor høst. Her har man kontroll ifølge Bane NOR.

Denne uka gjøres det klart for å sette støpekassen for fundamentet ut i Lågen. Foto: Bane NOR

–At vi kan gjenbruke bruelementene bidrar til at vi raskere kan åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk igjen enn om vi hadde måttet bygge en helt ny bru. Vi er godt i rute til å kunne frakte passasjerer og gods klimavennlig med tog gjennom Gudbrandsdalen igjen før sommeren, forteller byggeleder Henrik Wedum i Bane NOR.

På baksiden av det enorme teltet har de klargjort senkekassen. Utfordringene nå er å få på plass den enorme forskalingen ute i elvestrømmen, slik at man kan komme i gang med å støpe et nytt fundament for Randklev bru. Denne jobben skal utføres av Sjøentreprenøren, og ble startet allerede i november i fjor. Nå er det bare timer igjen til «sjøsetting» ifølge entreprenørene.

Her et bilde fra starten av desember hvor jobben med støpekassen har startet, og før bruelemntene kom i «hus» Den blir 10x16meter stor. Foto: Bane NOR

–Kartleggingen som ble gjort i høst, viste blant annet behov for å bygge nytt brufundament i elva. Denne jobben er vi i full gang med, blant annet med ferdigstillelsen av senkekasse for nytt fundament. I tillegg erosjonssikrer vi grunnen rundt eksisterende fundamenter i elva både på jernbane- og veibruen. Mye av dette er ferdig, forteller anleggsleder Malin Meinhold Moldeklev i Sjøentreprenøren.

Det er NCC som har utført selve forskalingsjobben av senkekassen på land, så tar datterselskapet Sjøentreprenøren over når kassen skal settes på plass på elvebunnen. Dette skjer i løpet av denne og neste uke. Kassen er på 16×10 meter og blir heist ut i elva av den største kranen som ble skaffet til veie for å løfte de skadede bruelementene på land.

Når sjøentreprenørene tar over jobben starter de med å lage en flate mot elvebunnen som støpes med en spesiell undervannsbetong. Så begynner jobben med selve fundamentet som bygges opp lagvis med armering oppe på denne grunnflaten. Denne jobben skal være ferdig i løpet av februar. Herdprosessen tar cirka 28 dager etter at selve støpingen er unnagjort. Da først er det klart for å sette tilbake bruelementene som ligger og venter i plastteltet.

–På en spesialjobb som dette må mye av planleggingen og prosjekteringen gjøres løpende og underveis. Det gjør oppdraget ekstra spennende og interessant å være med på, og der vi sammen med byggherre i stor grad må «hive oss rundt» og løpende løse utfordringer som oppstår, men vi er godt i rute, forteller Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef i NCC.

Her kan vi skimte brulementene inne i det gigantiske teltet som gjør at jobben med «å rette» elemnetene kan skje inne. I bakgrunne den ferdige støpekassen. Dette bildet er tatt fredag i forrige uke. Foto: Frode Pedersen tog24

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Europas vakreste togstrekning fyller 100 i år

I år kan norsk jernbane feire 170 år. Men det jubileet som kanskje blir mest lagt merke til skjer på en av verdens vakreste togstrekninger, Raumabanen. Der skal det pyntes med 100 lys på kaka, og festkomiteen lover en markering som er hundreåringen med mye gull på samvittigheten verdig. Selve dagen er 20. september i […]

Les mer

Rekordhøy miljøscore for jernbaneprosjektet i Drammen

Jernbaneutbyggingen i Drammen, som innbefatter blant annet nytt sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg og ny stasjon i Drammen, har fått den beste miljøpoengsummen noensinne for et anleggsprosjekt i Norge. Det bygges nye dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Når anlegget åpner høsten 2025, går det et sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Oslo. Det legger til […]

Les mer

«Snakkende tog» kan redusere viltpåkjørsler

I de tre siste årene har til sammen 3800 elg, hjort, rådyr og reinsdyr måttet bøte med livet i møte med tog. Dyrepåkjørsler er et økende problem for både lokførerne og Bane NOR. Frem til nå har løsningen vært å rydde skog og sette opp gjerder i områder med mye storvilt. Nå forskes det på […]

Les mer