De ansatte tar grep – prosjekt som skal forbedre Sørlandsbanen

Go-Ahead har lenge kjent på at avvikene langs Sørlandsbanen ble tøffe å takle. Da spurte ledelsen de ansatte som hver dag kjenner utfordringene på kroppen om innspill. Dette resulterte i en liste på 150 forslag til forbedringer. Nå etterlyser Go-Ahead større involvering fra Bane NOR som har fått listen oversendt.

Flere av forslagene er også sendt ut til politikere, interessenter og kunder langs Sørlandsbanen. I første omgang som orientering, men også for å peke på problemområder, og for å skape en felles forståelse av hva som eventuelt trengs av tiltak. Ikke minst er dette viktig for lokalpolitikere som tidligere i år har vist stor interesse for å være med som støttespillere for at Sørlandsbanen skal få det politiske trykket den behøver fra sentrale politikere på stortinget og i departementet. Blant annet har flere ordførere i kommunene langs Sørlandsbanen vært på besøk hos Go- Ahead for å lufte sine bekymringer om utviklingen. Toget har spilt en viktig rolle for utviklingen av både samfunn og industri langs den viktige toglinjen som slynger seg svingete mellom Oslo og Stavanger.

Tog24 skrev bare for få uker siden om hvordan Go-Ahead nå prøver å redde stumpene ved å overhale samtlige togsett for å øke punktlighet og tillit. Dette gjør de sammen med togeier Norske tog og vedlikeholds-verkstedet Mantena. En billig og midlertidig bra løsning ifølge Go-Ahead, som nå avventer leveranser av nye fjerntog hvor innfasingen er lovet å starte i løpet av 2026.

Håper på Bane NOR involvering 

–Vi har hentet inn innspill til utbedring av infrastrukturen fra våre egne medarbeidere. Dette er folk med dyp innsikt, for noen ervervet over 40 år som lokomotivfører, om hvor det kan være lurt å gjøre tiltak for å øke driftsstabiliteten på banen. Som vi forklarte er det slik på jernbanen, og spesielt på en enkeltsporet bane, at alt henger sammen med alt. En liten forsinkelse ett sted, kan medføre store driftsforstyrrelser et annet sted. Vi mener sterkt og oppriktig at Bane NOR i større grad enn tidligere må lytte til de operative ressursene i sektoren, som i et strategisk perspektiv betyr at strategien for Bane NOR må bygges utenfra og inn, og ikke motsatt, sier direktør Emil Eike i Go-Ahead.

Go-Ahead mener Bane NOR nå må gripe muligheten og bruke innspillene som har kommet frem i undersøkelsen. Og Bane NOR har svart på henvendelsen fra Go-Aheads ledelse at de har fått godkjenning fra Jernbanedirektoratet for en effektpakke som gjør at Bane NOR kan finansiere mindre investeringene som Go-Ahead ønsker. Det gjenstår da å beregne effekt og prioritere for å få godkjent gjennomføring av tiltak.

Regner selv på effekten av eventuelle tiltak

­–Vi i Go-Ahead beregner også selv effekten av noen av tiltakene for å sikre bevis for at tiltakene vil ha positiv og merkbar betydning for driftsstabiliteten. Dette gjør vi i samarbeid med konsulentselskapet WSP, som har sertifisert ekspertise på anerkjent metodikk i sektoren. Jobben med å beregne effekten starter allerede denne uken, og vi kan raskt komme tilbake til Bane NOR med svar når disse beregningene er klare, svarer Eike.

Hva ligger i forslagene

Her er noen av de 150 forslagene som frem i undersøkelsen. Tilbakemeldingene er fordelt på flere underpunkter, en av disse er punktlighet. Et poeng samferdselsministeren brukte mye tid på i sin «Jernbanetale» tidligere i år. Mange av innspillene handler faktisk om ganske enkle tiltak, og ikke nødvendigvis til så store kostnader. «Samtidig innkjøring» og bedre merking av plattformene slik at togene raskere står riktig er to av de punktene som kommer frem hyppigst frem i innspillene til tiltak. Dette for å spare inn viktige minutter. Henvendelser om «Jærbanen», som er strekningen mellom Egersund og Stavanger skiller seg ut med mange innspill. Kanskje ikke så rart siden dette er en av Norges mest brukte pendler-linjer om du ser bort fra Oslo med trafikk-rekord i fjor på 5,1 millioner passasjerer.

–Go-Ahead er det sendt søknad om opp til 30 sekunder stopp på de fleste stasjonene, noe man ser er for kort i forhold til tiden som i praksis brukes på stasjonsoppholdene. Det må derfor settes inn tiltak for å styrke banestrekningen med infrastruktur som kan gi effekt på stasjonsopphold, og derigjennom punktligheten, sier Eike 

I søknaden om nye rutetider påpeker Go-Aheads ledelse at Jærbanen, slik den er nå, ikke er tilfredstillende dimensjonert for den frekvensen og den kundeveksten som har kommet i årene etter at Go-Ahead tok over trafikken.

Her kan du lese noen av de 150 innspillene som kom inn til ledelsen i Go-Ahead:

Innspill til økt punktlighet (Sørlandsbanen):

–Ombygging av inngangspartiene type 72. Dørene er ok, men inngangspartiet er for trangt. Passasjerene blir stående i inngangspartiet og blokkerer for av- og påstigning. Fjerne 1-2 seterad på hver side av inngangspartiet og flytte skilleveggen gir bedre passasjerflyt og mer plass til barnevogner og lignende.

Innspill til selve planverkene (Sørlandsbanen):

–726 – har sittet og grunnet litt på dette toget og rutetidene. I flere år har ruta vært slik at det har såvidt vært nok tid mellom Vennesla og Nelaug. Passe tid mellom Nelaug og Nordagutu såfremt det ikke er av og påstigning på samtlige stasjoner. Nesten to minutter slakk mellom Nordagutu og Hjuksebø og 7 minutter ståtid for kryssing med 705 på Øysteinstul. Vi synes jo det er godt å slippe å måtte stå på for å holde ruta med nattoget, og slik reglene er i dag må vi det mellom Vennesla og Nelaug for å unngå bøter. Kunne det være en ide å «stjele» fem minutter fra Øysteinstul og fordele dem slik at vi får to minutter ekstra mellom Oggevatn og Nelaug og tre minutter ekstra mellom Nelaug og Nordagutu? Da kan vi få litt mere slakk uten å risikere å bli bøtelagt. Jeg har sålangt ikke sett noe trafikk på natta når vi kommer kjørende så det burde ikke være problematisk å få justert det før de endelige rutene kommer?

Fra service personell (Jærbanen):

–Da det ikke ser ut til og komme dobbeltspor i nærmeste framtid, bør vi ta delstrekninger, først mellom Bryne og Nærbø. Få samtidig innkjør på Bryne. Og planlegge kryssinger med gods/regiontog på denne strekningen i størst mulig grad.

Fra fører om samhandling og service (Jærbanen):

–Jeg vet ikke om kjørende personell er med på planleggingen av disse rutene når de blir lagt, men det bør de. Ikke noe vondt mot folk i admin, men det hjelper ikke oss så mye at det er noen fra kontorene som skal sitte som representant for GA når de ikke har snakket med oss ute i trafikk.

Til ruteplanleggingen (Jærbanen):

–Flytte kryssing for lokaltogene til Sandnes sentrum. Tog mot sør står ofte og venter på nordgående tog på Skeiane. Ved flyttingen av kryssing til Sandnes sentrum vil tog mot sør bruke tiden det nå står og venter, på å kjøre fra Sandnes sentrum not Skeiane.  Er nordgående tog 2-3 min forsinket får det ikke like stor følgeforsinkelse for sørgående tog slik det er i dag. (Skeian er en flaskehals)

OPS:

–Det kan oppleves som at det er lite kommunikasjon mellom de tre togledelsene.  Burde det ikke vært sånn at hvis et tog gikk for seint fra Oslo så kan det være mulig å gi et estimat for ny ankomsttid i Stavanger?

–Samtlige personoverganger bør saneres og erstattes av under- eller overganger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

VY får slakt av kundene på «Trustpilot»

«Ubrukelige amatører»! Ingen kjære mor å kjøre tog på Østlandet. På det anerkjente omdømmestedet «Trustpilot» får VY kun en stjerne av 91 prosent av de som har vurdert togselskapet. Tre personer gir fem stjerner som er maks score. Om de er modige eller bare dumdristig, ja det kan vi jo la VY selv svare på. […]

Les mer

Full forvirring – utrullingen av prestisjeprosjektet ERTMS satt på vent

Fullt kaos rundt utrullingen av ERTMS. Prestisjeprosjektet som skulle gjøre Europeisk jernbane både sikrere, mer sømløs og raskere er utsatt på ubestemt tid. Underleverandørene klarer ikke å levere, og «sammenfallende utfordringer», er blant årsakene. Nå må vi legge helt nye planer, sier Bane NOR til tog24. Bane NOR var altså godt i gang med å […]

Les mer

De ti raskeste togtypene i 2024

Nå må flyene passe seg for togene går stadig raskere, og at verdens raskeste tog i 2024 er et flytog. Ja da blir sammenligningen enda mer aktuell. Nå har tog slått flere rekorder og toppen er så langt nådd med over 600 kilometer i timen. Det tar nok enda noen år før vi kan oppleve […]

Les mer