Danske regjeringen sier ja, den norske regjeringen svarer et foreløpig nei til nattog mellom Oslo og København

Danskene sier ja. Norge sier nei. Nattog til København og det store utland lar vente på seg om den norske regjeringen ikke kommer danskene i møte. Togbrukerne mener utredningen som legges til grunn for å si at dette blir for dyrt, er sterkt mangelfull og utdatert. Nå krever   stortingspolitiker svar fra samferdselsministeren om mulighetene for å gå videre.

NRK skrev i går at SV`s samferdselspolitiske talsperson Mona Fagerås nå ønsker svar på om den norske samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård vil være like offensiv som sin danske kollega Thomas Danielsen. Det vil si ja til etableringen av et nattog-tilbud mellom våre to hovedsteder. Dette sa den danske ministeren til NRK i går, og som ble fulgt opp med ytterligere kommentarer av Mona Fagerås i SV.

–Jeg er positiv til å støtte etableringen av en nattogrute mellom København og Oslo. De norske myndighetene har imidlertid ennå ikke meddelt om de konkret vil arbeide for etableringen av en nattogrute mellom København og Oslo.

Dette svarte den norske regjeringen

Et foreløpig svar til NRK fra samferdselsdepartementet ga utrykk for at det i de utredninger som er foretatt vil koste staten mellom 280 til 500 kroner i subsidier for hver passasjer på en slik nattogrute. Kroglund skriver også i sitt svar til NRK at nattog mellom Oslo og København ikke kan regnes som et effektivt miljøtiltak.

– Verdien av kutt i klimagassutslipp veier ikke opp for tilskuddsbehovet. Det er usikkert hvor stor etterspørselen etter nattog på strekningen er, sett opp mot utgiftene ved å drifte tilbudet, skriver Cecilie Knibe Kroglund til NRK.

Det er altså dette utsagnet blant andre Kristian Skjellum Aas i gruppa Togferie mener blir for defensivt i 2023. Han presiserer at det for eksempel ikke er tatt høyde for eventuelle andre typer passasjerer enn de som skal på jobbreise til den danske hovedstaden fra Oslo.

Dette mener togbrukerne

–Regjeringen svarer med tall fra Jernbanedirektoratets tilleggsutredning om nattog. Dette er imidlertid en utredning som er beheftet med flere oppsiktsvekkende mangler, og ikke kan brukes på den måten statssekretær Cecilie Knibe Kroglund forsøker å gjøre, sier Skjellum Aas.

Kristian Skjellum Aas har 60 000 følgere på sin gruppeside på Facebook. Foto: Frode Pedersen tog24

Regjeringen bør ta en titt på forutsetningene som ligger til grunn for de tallene de presenterer, før de går til media med dem. I tillegg bør de se på totaliteten i togtilbudet mellom Oslo og København – et nattog kan samspille godt med et forsterket dagtogtilbud, og gi flere passasjerer på begge. Her får Skjellum Aas støtte fra Sigrid Elsrud i Togbloggen.no

–Den ser kun på passasjerer som reiser med utgangspunkt Oslo. Det forutsettes altså at ikke én eneste utlending vil bruke et nattog mellom Oslo og København. Tilskuddsbehovet er beregnet ut fra at kun Norge skal bidra med tilskudd – men nå har jo Danmark sagt seg villig til å bidra. Rapporten tar ikke høyde for at flere passasjerer vil bruke nattoget til reiser til og fra andre destinasjoner enn København. Reiseundersøkelsen som ligger til grunn for rapporten, ble gjort på et tidspunkt da utenlandsreiser fortsatt var færre i etterdønningene av pandemien – under et halvt år etter at det ble de facto lovlig å ta tog over grensen til og fra Norge igjen (oktober 2021), skriver Kristian Skjellum Aas i et innlegg på gruppa Togferie.

Dette mener private aktører

Det foregår også jobbing i kulissene med et privat initiativ. Trygve Sunde Kolderup er reiselivsgründer med mange jern i ilden. Et av disse heter Northern Nights, hvor han i ett års tid har jobbet med å finne løsninger for et sømløst nattogtilbud fra Oslo og ned mot Europa.

Trygve Sunde Kolderup er en mann som stadig er på farten. Foto: Trygve Sunde Kolderup

–Nattog til København bli et godt alternativ for bedriftsreiser hvis det ligner en hotellovernatting, sikrer god søvn og privatliv, har godt mattilbud og oppleves tidseffektivt. Pris er mindre viktig, viser innsiktsarbeid Northern Nights har gjort gjennom rapporten som «Æra Strategic Innovation» står bak. Der fant vi blant annet at effektiv bruk av tid veier tyngre enn både bærekraft og pris. At prisen har mindre betydning på forretningsreiser enn fritidsreiser. Og at synliggjøring av co2-avtrykk i bookingløsning er viktig for å få folk til å velge tog, sier Trygve Kolderup.

Trygve Kolderup og Æras utredningsarbeid har fokus på det norske forretningsmarkedet. Blant disse oppleves det som mest attraktivt å ta nattog til København og at retur eventuelt skjer med fly etter en arbeidsdag i København. Da vurderes ikke nattog tilbake som aktuelt alternativ i følge rapporten.

–For å sikre størst mulig belegg begge veier, blir det derfor viktig å nå forretningsmarkedet i både Oslo/Norge og København. Arbeidet til «Æra Stratetic Innovation» så også på dagtog. Dette ble av forretningsreisende sett på som mindre attraktivt. Det å bruke syv timer av dagen til å reise, oppleves som lenge – det virker som om grensen går ved 4-5 timer, sier Trygve Kolderup.

Her kan du lese mer om prosjketet Northern Nights:

https://www.northernnights.travel

Dette mener de som kjører deler av strekningen i dag

VY har i dag seks avganger begge veier til Gøteborg. Det er vel ikke sikkert at en nattogforbindelse nødvendigvis skal kjøres av dem, men det er likevel naturlig å stille dem spørsmål rundt en praktisk løsning for en nattogmulighet.

Sigurd Bay i VY er ikke fremmed for både samarbeid og det å kjøre tog til Køæbenhavn om han får tilgang på materiell. Foto: VY

–Er det mulig å få til en ordning med nattog, og hva skal i så fall til for å gjøre det mulig?

–Vy eier per i dag ikke lokomotiv og vogner som kan benyttes på kort sikt. Etableringen av et helt nytt nattogsprodukt Oslo-København bør være forbundet med en skikkelig satsing, slik at tjenesten blir en suksess. For å oppnå dette bør togene som settes inn være nye og moderne, og tilpasset kundebehovene på en nattogsreise. Vi anbefaler derfor at nye nattog fra Norske togs pågående fjerntogsanskaffelse benyttes, ved å utløse opsjoner i avtalen. En slik tilnærming muliggjør tog skreddersydd for strekningen Oslo-København som ivaretar kundenes behov og markedets forventning til fremtidens nattogsprodukt. Dersom strekningen Oslo-København prioriteres, kan trafikken ha oppstart i 2026/2027, sier Sigurd Bay, kommersiell direktør i Vy tog

–Hva tenker dere om en slik forbindelse. Dere sitter jo på mye erfaring langs den aksen, i hvert fall til Gøteborg? 

–Vi tror at kundegrunnlaget nok er større enn Jernbanedirektoratets markedsundersøkelse tyder på. Det er også bakgrunnen for at vi nå har doblet antall avganger til Gøteborg på kommersiell basis, og selvfølgelig også vurderer muligheter videre fra Gøteborg. Men utfordringen med mangel på togmateriell gjelder også på dagtog, sier Bay.

–Hvilke muligheter og tanker gjør VY rundt forslaget som det nå jobbes med?

–Vi ser hele tiden etter nye muligheter, der vi ser etterspørsel og har tilgang på aktuelt togmateriell. VY er positive til offentlig kjøp for nattog, og ville gjerne deltatt i konkurranse om dette oppdraget.

–Det jobbes jo med alternative private initiativ til et slikt nattogtilbud? Trygve Kolderup i Norther Nights jobber jo med et prosjektet. Hva tenker dere om det?

–Det er positivt med private initiativ som ser på markedsmulighetene, og vi ser på dem som mulige samarbeidspartnere, sier Sigurd Bay.

Trygve Sunde Kolderup har reist rundt i Norden og Europa for å studere hvordan ting bør være eller ikke være. Foto: Trygve Kolderup

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Seline – stolt lokfører med mye ansvar

Bli med oss på en togtur med lokfører Seline Andersen i SJ. 27-åringen fra Kongsberg har utsjekk på fem forskjellige lokomotivtyper, og innrømmer at hun har fått skjelven bare en gang, og det var når en kvinne stod mitt i sporet på innkjøringen til Hamar. Det ble en kraftig nødbrems, og en litt tankefull hjemtur […]

Les mer

Bane NOR ønsker 11 ferske milliarder for å opprettholde forventningene

Ny rapport fra Bane NOR avslører enorme økninger i behovet for langsiktig vedlikehold og fornyelse av jernbaneanlegg. Over en femtedel av anleggene trenger fornyelse gjennom de neste 12 årene. Kostnadene er beregnet til cirka 11 milliarder, skriver Bane NOR i pressemelding. –Dette er årsaken til at vi nå ber om mer penger til vedlikehold. Årets […]

Les mer

Når går toget?

Bane NOR tilbyr nå alle å sette opp sin egen informasjonsskjerm hvor du kan få opp togtider og driftsinformasjon i sanntid i det området skjermen står eller brukes. Bakgrunnen for at dette nå er blitt en realitet er at mange bedrifter har spurt om denne type service. Alt du behøver er en skjerm, og kunnskapen […]

Les mer