Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av.

–Nå har vi et enstemmig storting bak oss, som sier klart og tydelig at det er enighet om å prioritere Rørosbanen så raskt som mulig. Vi tenker på togkundene, vi tenker på SJ som kunde av Norske tog og Jernbanedirektoratet. De har jobbet hardt for å skaffe frem relevant materiell for en togstrekning som i dag kjører med for lengst utdaterte togsett, sier Tor Andrè Johnsen til tog24.

Tor Andrè Johnsen var en av flere fra FrP`s stortingsgruppe som stod bak forslaget som nå ble enstemmig vedatt.

Det er dette sitatet Johnsen reagerer kraftigst på:

«Det vil ikke være mulig å anskaffe tog til Rørosbanen før i 2029/2030 da grunnleveransen skal gå til å erstatte togene på fjerntogstrekningene, som er helt nødvendig.»  

Nå kommer Johnsen til å følge opp uttalelsene fra Erik Lund, avdelingsdirektør for kjøp og avtalestyring i Jernbanedirektoratet, for å finne ut om det virkelig stemmer, -eller om han er feilsitert som Johnsen mener han må være.  

–Stortingets enstemmige vedtak er krystallklart, togene skal kjøpes nå og ikke om syv år. Vi aksepterer ikke en trenering i denne saken. Hadde stortinget hatt en intensjon om at dette skulle leveres først om syv år, så hadde vedtaket sett helt annerledes ut. Nå skal jeg følge opp med samferdselsministeren slik at han får instruere Jernbanedirektoratet i denne saken. Står dette ved lag er det rett og slett en ignorering av et samlet storting og de intensjonene som lå klart i vedtaket. Jeg reagerer også på vegne av togselskapet SJ og hele tog-Norge som nå endelig hadde fått et positivt signal etter mange nederlag denne høsten, sier Tor Andrè Johnsen fr FrP Innlandet.

Tor Andrè Johnsen fra Innlandsbenken til FrP er klar! Intensjonene med stortingsvedtaket var å skaffe tog så raskt som mulig og ikke om syv år. Foto: Frode Pedersen tog24

Her kan du lese mer om selve vedtaket:

Dette svarte Jernbanedirektoratet

Tog24 spurte Erik Lund i Jernbanedirektoratet hvorfor det skal ta syv år fra man fatter et vedtak om prioritet, -til togene kan begynne å gå.

–Det ligger en opsjon om kjøp av i alt 100 tog, dette ble jo gjort ganske nylig, har du bedt norske tog sjekke om det er mulig å komme med en etterbestilling slik at stortingets vedtak kan effektueres raskere enn det du selv sier. Det tar jo ikke syv år å produsere et tog tross alt?–Begge togkontrakter staten har per i dag via Norske tog har leveransedatoer for allerede bestilte tog og også et leveranseprogram for tog som muligens blir kjøpt i fremtiden via opsjonsutøving. Det stemmer at det ikke tar sju år å produsere et tog, men ytterlige tog må følge en leveranserekkefølge i de eksisterende kontraktene, et såkalt leveranseprogram.

–Kan du utdype hvorfor det ikke er mulig å lease eller kjøpe tog som får driftsstart før 2030?

–Norske tog har bestilt 17 fjerntog som skal leveres fra 2027. Dersom vi skal bestille flere fjerntog, vil de bli satt i produksjon med leveranse etter at de allerede bestilte togene er levert. Vi har ikke vurdert leasing som et alternativ.

–Formulering du fremsetter dagen etter vedtaket ble kjent, har direktoratet egentlig sjekket dette?

–Jernbanedirektoratet har oppfølgings- og forvaltningsansvar mot Norske tog for eksisterende anskaffelseskontrakter for nytt togmateriell og sitter derfor med en detaljert og oppdatert oversikt.

–Norske tog har en forespørsel om anskaffelse av tre til åtte passasjerlokomotiver ute på Doffin med frist i begynnelsen av desmeber, er noe av disse tenkt brukt på Rørosbanen?

–Bakgrunnen for Norske togs forespørsel i markedet om muligheter for innleie av diesellokomotiver, var å sjekke muligheter for å kjøre nattog mellom Trondheim og Oslo på Rørosbanen dersom brukollapsen ved Ringebu blir langvarig og det ikke kan kjøres gjennomgående avganger på Dovrebanen. I tillegg var det ønske om å sjekke muligheter for innleie av lokomotiver til dag-/nattog på Nordlandsbanen som erstatning for eksisterende lokomotiver.

–Kan dere forstå stortingsrepresentanter som bruker ordet “trenering» slik kommentaren din til NRK fremstår?

–Vi trenerer ikke. Dagens togmateriell (lok/vogner) på Bergensbanen, Dovrebanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen er opptil 40 år gammelt og har for lengst nådd sin tekniske levetid. Det er stort behov for å fornye togmateriellet på fjerntogstrekningene. Derfor har vi prioritert disse strekningene.

Norske tog fulgte opp med følgende begrunnelse

Det tar tid å designe, produsere og teste tog. Det skal leveres 13 elektriske tog til Bergensbanen, Sørlandsbanen og Dovrebanen. Det skal videre leveres fire bimodale tog til Nordlandsbanen, hvor togene for lengst har nådd sin tekniske levealder. Togene til Rørosbanen vil bli produsert fra 2028 og det er realistisk at togene kan settes i trafikk fra 2029, opplyser Norske tog i en oppfølging til stortingsvedtaket.

–Tar det virkelig syv år fra du bestiller til du kan få levert et tog i dag, eller er det andre årsaker til våre tog tar lenger tid?

Det er en lang prosess å kjøpe og produsere tog. Kontrakten på togene vi nå bestilt ble signert i mars i år, og nå er vi inne i designprosessen av toget  før vi skal starte produksjonen mot slutten av 2024. Så er det en bestemt rekkefølge i produksjonen. Når det gjelder de fire til Rørosbanen så har ikke Norske tog mottatt noen formel bestilling på disse enda, sier Sille Svenkerud Førner, prosjektleder for nye fjerntog i Norske tog.

–Kan en levering av tog til Rørosbanen fremskyndes, og hva skal til for at dette skjer?

–Vi må forholde oss til kontrakten vi har med Stadler på de 17 første, vi har ikke sendt noen bestilling på de eventuelt fire til Rørosbanen, så det er alt for tidlig å si noe om endelig leveransetidspunkt. Håper på forståelse for det. Det er mye som skal på plass før vi avroper dette, sier Svenkerud Førner.

Norske tog inngikk tidligere i år en kontrakt med den sveitsiske togprodusenten Stadler om levering av inntil 100 nye fjerntog. Det skal nå utløses opsjoner i denne kontrakten som vil sikre tog til Rørosbanen. Norske tog antar at det vil bli tilsvarende tog som allerede er bestilt til Nordlandsbanen for å utnytte kontrakten på best mulig måte. Hvordan togene vil bli utformet i detalj vil Norske tog raskt gå i dialog med Jernbanedirektoratet og SJ Norge  for å avklare, skriver de i oppfølgingen av stortingsvedtaket.

Tor André Johnsen fra FrP, og varaordfører Christian Elgaaen (SV) på Røros viser bred politisk enighet om at det nå skal satses på Rørosbanen. Det skal kjøpes nye tog til Røros nå. Det har stortinget bestemt! Foto: Frode Pedersen tog24

4 thoughts on “Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

 1. Dette virker som et «gufs» fra gamle NSB hvor enkelte baner bestandig ble prioritert med nytt materiell. Rørorbanen (og østerdølene) stod med lua i handa og godtok det meste. Istedenfor å kjøpe fjerntogsmateriell til Rørosbanen, er det bestandig blitt motorvognsett med langt dårligere komfort og hastighet. Man måtte jo sørge for at Dovrebanens tog hadde et fortrinn mellom Oslo og Trondheim så ikke kundene ble fristet til å benytte banen.
  Når politikerne nå så entydig har gitt Jernbanedirektoratet beskjed om at nye tog til Rørosbanen skal prioriteres, er det svært utidtig å komme med slike påstander om levering uten at de engang har diskutert dette med togprodusentene. Det er ALLTID mulighet for endring av leveringsrekkefølge ved forhandlinger, eventuelt øke kapasitet hos produsent. Er det politikk bak dette hos Jernbanedirektoratet og «gamle» NSB ansatte som vil forfordele materiell i jernbanesektoren?

 2. Stortingsvedtaket om å anskaffe togsett til Bergensbanen, Dovrebanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen ble gjort for noen år siden. Det tar også for disse banene lang tid å få alle nye togsett på plass. Hvorfor skal disse nedprioriteres fordi Rørosbanen, som har en brøkdel av kundene, nå også skal få tog? Rørosbanen har vært nedprioritert på grunn av få reisende. Så enkelt. Det er flott at Rørosbanen nå får nye tog. Så kan man håpe på at de tørr å legge ned flere småstasjoner (For eksempel betjener Langlete hele 10 husstander) slik at det blir kortere reisetid. Med gjennomgående tog og færre stopp kan Rørosbanen bli et godt alternativ til avgangene Oslo – Røros.

 3. Nå er det ikke bare materiell som skal til. Men det er en god begynnelse. Rørosbanen har en helt unik funksjonsmulighet; nemlig at den kan fungere sidestlillet med Dovrebanen. Dette vil også frigi kapasitet for flere tog – både gods- og persontog Oslo – Trondheim /Nord-Norgebanen! Ut fra en markedsøkonomisk vurdering er neppe etterspørselen LANGS Rørosbanen stor nok til å skulle kunne forsvare en slik investering. MEN: Det som da skal til for Rørosbanen er; >få opp hastigheten >fjerne planoverganger >en moderat kurveutretting, >(mange) flere og lengre krysningsspor, >lengre plattformer og >elektrifisering.

  1. Gert: bra analyse. Men du mangler dette med fjerning av småstasjoner med få passasjerer. Om direktoratet fremmer forslag om nedlegging av stopp, kommer nok de samme røstene med protestetrop.
   Forslag til tilnærming: gjennomgående tog får betydelig færre stopp. Rlrisavganger opprettholder stoppmønster
   Om en slik prosess kan gjøres i samråd med lokale krefter (fylkeskommune regionråd, næringsliv) KAN man komme videre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Seline – stolt lokfører med mye ansvar

Bli med oss på en togtur med lokfører Seline Andersen i SJ. 27-åringen fra Kongsberg har utsjekk på fem forskjellige lokomotivtyper, og innrømmer at hun har fått skjelven bare en gang, og det var når en kvinne stod mitt i sporet på innkjøringen til Hamar. Det ble en kraftig nødbrems, og en litt tankefull hjemtur […]

Les mer

Bane NOR ønsker 11 ferske milliarder for å opprettholde forventningene

Ny rapport fra Bane NOR avslører enorme økninger i behovet for langsiktig vedlikehold og fornyelse av jernbaneanlegg. Over en femtedel av anleggene trenger fornyelse gjennom de neste 12 årene. Kostnadene er beregnet til cirka 11 milliarder, skriver Bane NOR i pressemelding. –Dette er årsaken til at vi nå ber om mer penger til vedlikehold. Årets […]

Les mer

Når går toget?

Bane NOR tilbyr nå alle å sette opp sin egen informasjonsskjerm hvor du kan få opp togtider og driftsinformasjon i sanntid i det området skjermen står eller brukes. Bakgrunnen for at dette nå er blitt en realitet er at mange bedrifter har spurt om denne type service. Alt du behøver er en skjerm, og kunnskapen […]

Les mer