Bane NOR og Spordrift blir ett selskap- mer handlekraft og bedre oversikt er målet

En samling av krefter og kunnskap skal bidra til færre forsinkelser og innstillinger, og et mer forutsigbart togtilbud for de reisende. Med sammenslåingen teller Bane NOR cirka 5000 ansatte. Direktør for Spordrift Henning Bråtebæk skal lede arbeidet med den nye divisjonen.

Det er tidligere konstituert konsernsjef i Bane NOR og direktør i Spordrift Henning Bråtebæk som skal lede den nye avdelingen for «drift og vedlikehold». Han satt med roret som konstituert konsernsjef i Bane NOR da uværet Hans raserte store deler av viktig jernbaneinfrastruktur i høst. Hendelser som har gitt den nye divisjonsdirektøren erfaringer det kan være greit å ha med seg inn i den nye jobben.

Slutten på en ny begynnelse. Brukolapsen ved Ringebu og Randklev vil for alltid stå som et symbol på hva som kan skje i fremtiden om ikke infrastrukturen og miljøutfordrinegensees i sammenheng. Foto: Frode Pedersen tog24

Sammenslåingen markerer et taktskifte for jernbanen der krefter og ressurser i de to virksomhetene Spordrift AS og Bane NOR forenes. Hovedmålet er å få til et betydelig forbedret vedlikeholdsarbeid. I tillegg skal sammenslåingen føre til bedre kontroll på infrastrukturens tilstand. Befolkningsvekst, behov for å frakte mer gods utslippsfritt på jernbane og ambisiøse klimamål forsterker behovet for økt mobilitet og flyt i togtrafikken.

–Nå får vi bruke det beste fra begge virksomheter til å levere på forventningene samfunnet har til oss. Togene skal komme og gå når de skal, og ni av ti persontog skal være i rute. Da må vi jobbe effektivt med drift og vedlikehold, og fortsette med alle forbedringer vi kan. Med denne endringen får vi mer handlekraft til å vedlikeholde jernbanenettet, sier Eriksen i en pressemelding fra Bane NOR.

Mange oppgaver – to eksempler

To eksempler på tidligere samarbeid mellom Spordrift og Bane NOR, som nå forenes under samme tak. Utviklingen av stasjonsområdet på Vatnahalsen ved Flåmsbanen og Bergensbanen, og vedlikehold langs Bergensbanens mange veiløse knutepunkter for snørydding.

–Det er en stor dag når vi i dag ønsker alle ansatte i Spordrift AS velkommen. Nå  blir det mer kraft og ressurser til planmessig å drive vedlikehold og fornye jernbanenettet i Norge. Målet er en sikker, pålitelig og tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Dette gir oss bedre forutsetninger for å levere mest mulig utslippsfri person- og godstogtrafikk, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Mer forutsigbart tilbud

De siste årene har punktligheten vært lavere enn målsetningene for både person- og godstog, med unntak av pandemiårene 2020 og 2021.

–Denne trenden har nå snudd noe. I tre av de fem siste ukene har ni av ti tog vært i rute i hele landet. Kontinuerlig forbedring skal være det som kjennetegner nye Bane NOR og være en sentral del av vår kultur. Når vi står sammen, skal det gi et mer forutsigbart tilbud til de reisende og togselskapene, i tillegg til at vi får best mulig premisser til å forme jernbanens fremtid, sier Eriksen.

Mange av de ansatte i Spordrift blir slått sammen med drift- og vedlikeholdsansatte i Bane NOR og organisert i den nyopprettede divisjonen «Drift og vedlikehold» under ledelse av konserndirektør Henning Bråtebæk. Bråtebæk kom fra stillingen som administrerende direktør i Spordrift AS, og har de siste åtte månedene vært konstituert konsernsjef i Bane NOR til Eriksen tok over roret.

Henning Bråtebæk skal lede den divisjonen for «Drift og vedlikehold» i Bane NOR.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Seline – stolt lokfører med mye ansvar

Bli med oss på en togtur med lokfører Seline Andersen i SJ. 27-åringen fra Kongsberg har utsjekk på fem forskjellige lokomotivtyper, og innrømmer at hun har fått skjelven bare en gang, og det var når en kvinne stod mitt i sporet på innkjøringen til Hamar. Det ble en kraftig nødbrems, og en litt tankefull hjemtur […]

Les mer

Bane NOR ønsker 11 ferske milliarder for å opprettholde forventningene

Ny rapport fra Bane NOR avslører enorme økninger i behovet for langsiktig vedlikehold og fornyelse av jernbaneanlegg. Over en femtedel av anleggene trenger fornyelse gjennom de neste 12 årene. Kostnadene er beregnet til cirka 11 milliarder, skriver Bane NOR i pressemelding. –Dette er årsaken til at vi nå ber om mer penger til vedlikehold. Årets […]

Les mer

Når går toget?

Bane NOR tilbyr nå alle å sette opp sin egen informasjonsskjerm hvor du kan få opp togtider og driftsinformasjon i sanntid i det området skjermen står eller brukes. Bakgrunnen for at dette nå er blitt en realitet er at mange bedrifter har spurt om denne type service. Alt du behøver er en skjerm, og kunnskapen […]

Les mer