Bane NOR og Spordrift blir ett selskap- mer handlekraft og bedre oversikt er målet

En samling av krefter og kunnskap skal bidra til færre forsinkelser og innstillinger, og et mer forutsigbart togtilbud for de reisende. Med sammenslåingen teller Bane NOR cirka 5000 ansatte. Direktør for Spordrift Henning Bråtebæk skal lede arbeidet med den nye divisjonen.

Det er tidligere konstituert konsernsjef i Bane NOR og direktør i Spordrift Henning Bråtebæk som skal lede den nye avdelingen for «drift og vedlikehold». Han satt med roret som konstituert konsernsjef i Bane NOR da uværet Hans raserte store deler av viktig jernbaneinfrastruktur i høst. Hendelser som har gitt den nye divisjonsdirektøren erfaringer det kan være greit å ha med seg inn i den nye jobben.

Slutten på en ny begynnelse. Brukolapsen ved Ringebu og Randklev vil for alltid stå som et symbol på hva som kan skje i fremtiden om ikke infrastrukturen og miljøutfordrinegensees i sammenheng. Foto: Frode Pedersen tog24

Sammenslåingen markerer et taktskifte for jernbanen der krefter og ressurser i de to virksomhetene Spordrift AS og Bane NOR forenes. Hovedmålet er å få til et betydelig forbedret vedlikeholdsarbeid. I tillegg skal sammenslåingen føre til bedre kontroll på infrastrukturens tilstand. Befolkningsvekst, behov for å frakte mer gods utslippsfritt på jernbane og ambisiøse klimamål forsterker behovet for økt mobilitet og flyt i togtrafikken.

–Nå får vi bruke det beste fra begge virksomheter til å levere på forventningene samfunnet har til oss. Togene skal komme og gå når de skal, og ni av ti persontog skal være i rute. Da må vi jobbe effektivt med drift og vedlikehold, og fortsette med alle forbedringer vi kan. Med denne endringen får vi mer handlekraft til å vedlikeholde jernbanenettet, sier Eriksen i en pressemelding fra Bane NOR.

Mange oppgaver – to eksempler

To eksempler på tidligere samarbeid mellom Spordrift og Bane NOR, som nå forenes under samme tak. Utviklingen av stasjonsområdet på Vatnahalsen ved Flåmsbanen og Bergensbanen, og vedlikehold langs Bergensbanens mange veiløse knutepunkter for snørydding.

–Det er en stor dag når vi i dag ønsker alle ansatte i Spordrift AS velkommen. Nå  blir det mer kraft og ressurser til planmessig å drive vedlikehold og fornye jernbanenettet i Norge. Målet er en sikker, pålitelig og tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Dette gir oss bedre forutsetninger for å levere mest mulig utslippsfri person- og godstogtrafikk, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Mer forutsigbart tilbud

De siste årene har punktligheten vært lavere enn målsetningene for både person- og godstog, med unntak av pandemiårene 2020 og 2021.

–Denne trenden har nå snudd noe. I tre av de fem siste ukene har ni av ti tog vært i rute i hele landet. Kontinuerlig forbedring skal være det som kjennetegner nye Bane NOR og være en sentral del av vår kultur. Når vi står sammen, skal det gi et mer forutsigbart tilbud til de reisende og togselskapene, i tillegg til at vi får best mulig premisser til å forme jernbanens fremtid, sier Eriksen.

Mange av de ansatte i Spordrift blir slått sammen med drift- og vedlikeholdsansatte i Bane NOR og organisert i den nyopprettede divisjonen «Drift og vedlikehold» under ledelse av konserndirektør Henning Bråtebæk. Bråtebæk kom fra stillingen som administrerende direktør i Spordrift AS, og har de siste åtte månedene vært konstituert konsernsjef i Bane NOR til Eriksen tok over roret.

Henning Bråtebæk skal lede den divisjonen for «Drift og vedlikehold» i Bane NOR.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Europas vakreste togstrekning fyller 100 i år

I år kan norsk jernbane feire 170 år. Men det jubileet som kanskje blir mest lagt merke til skjer på en av verdens vakreste togstrekninger, Raumabanen. Der skal det pyntes med 100 lys på kaka, og festkomiteen lover en markering som er hundreåringen med mye gull på samvittigheten verdig. Selve dagen er 20. september i […]

Les mer

Rekordhøy miljøscore for jernbaneprosjektet i Drammen

Jernbaneutbyggingen i Drammen, som innbefatter blant annet nytt sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg og ny stasjon i Drammen, har fått den beste miljøpoengsummen noensinne for et anleggsprosjekt i Norge. Det bygges nye dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Når anlegget åpner høsten 2025, går det et sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Oslo. Det legger til […]

Les mer

«Snakkende tog» kan redusere viltpåkjørsler

I de tre siste årene har til sammen 3800 elg, hjort, rådyr og reinsdyr måttet bøte med livet i møte med tog. Dyrepåkjørsler er et økende problem for både lokførerne og Bane NOR. Frem til nå har løsningen vært å rydde skog og sette opp gjerder i områder med mye storvilt. Nå forskes det på […]

Les mer