Bane NOR betalte i fjor ut 130 millioner i erstatninger til togselskapene

Bane NOR betalte i 2022 ut 131 millioner i erstatning og kompensasjon for feil med infrastrukturen på jernbanen som har ført til forsinkelser og innstilte togavganger. Dette er en økning på over 50 millioner fra normalåret 2019.

Det er riktig å presisere i denne forbindelse at togselskapene også har en erstatningsplikt overfor Bane NOR når det oppstår feil ved togene eller avganger blir innstilt. Dette utgjorde 45 millioner i utbetalinger til Bane NOR.

–Hva er hovedgrunnene til denne rekordutbetalingen i erstatninger?

–Vi har over flere år opplevd en betydelig økning i togtrafikken. Det fører til økt slitasje og sprengt kapasitet flere linjer og steder. Noen store hendelser, som blant annet jordfeil, i det tungt trafikkerte Oslo-området, ga mange forsinkelser og flere innstillinger i fjoråret. Vi har opplevd flere feil på togene enn før, og det bygges ny infrastruktur flere steder. Det har ført til stopp og forsinkelser, sier kommunikasjonssjef Stine Strachan i Bane NOR.

–Hvor mye betaler Bane NOR ut i årlig erstatning for hendelser som blir omfattet av de forskjellige avtalene som legges til grunn når jernbaneforetakene, det vil si transportørene, vurderes som ikke planlagte hendelser?

–Svaret på spørsmål ser du i grafen jeg har lagt ved. Her er søylene i blått de pengene som har gått fra Bane NOR til togselskapene. Dette er kompensasjon for feil med infrastrukturen på jernbanen som har ført til forsinkelser og innstilte togavganger. I rødt/oransje er summene fra togselskapene til Bane NOR, som kompensasjon når feil ved togene har ført til forsinkelser eller innstilte avganger, forteller Stine Strachan.

–Kan enkeltpersoner/passasjerer/kunder/brukere benytte seg av noen form for kompensasjonsordning rettet direkte mot Bane NOR?

–Nei, togselskapene er Bane NORs kunder. Passasjerene er togselskapenes kunder. Det betyr at de reisende retter sine spørsmål og henvendelser om kompensasjon til dem de har kjøpt billetter av, altså til togselskapene, sier Strachan.

Har økt søkelys på punktlighet

Bane NOR har kontinuerlig fokus på bedre og mer driftssikre løsninger. Ved hjelp av sensor- og overvåkingsdata ønsker de å komme i forkant av problemene.

–En av våre viktigste jobber er å styrke punktligheten på jernbanen. Hvert forsinkede eller innstilte tog påvirker folks avtaler og gjøremål. Derfor har Bane NOR iverksatt flere tiltak som sammen skal styrke jernbanen. Vi tester og måler effekten av disse arbeidene, som sammen skal bidra til høy sikkerhet og bedre punktlighet.

De jobber med å få arbeidsprosesser enklere, og innfører flere standardiserte oppskrifter for problemløsing. Det skal være med å bidra til at de blant annet får gjort mer viktig vedlikeholdsarbeid på kortere tid.

Det ble i fjor betalt ut 130 millioner til togselskapene fra Bane NOR, sier kommunikasjonssjef Stine Strachan.

One thought on “Bane NOR betalte i fjor ut 130 millioner i erstatninger til togselskapene”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Seline – stolt lokfører med mye ansvar

Bli med oss på en togtur med lokfører Seline Andersen i SJ. 27-åringen fra Kongsberg har utsjekk på fem forskjellige lokomotivtyper, og innrømmer at hun har fått skjelven bare en gang, og det var når en kvinne stod mitt i sporet på innkjøringen til Hamar. Det ble en kraftig nødbrems, og en litt tankefull hjemtur […]

Les mer

Bane NOR ønsker 11 ferske milliarder for å opprettholde forventningene

Ny rapport fra Bane NOR avslører enorme økninger i behovet for langsiktig vedlikehold og fornyelse av jernbaneanlegg. Over en femtedel av anleggene trenger fornyelse gjennom de neste 12 årene. Kostnadene er beregnet til cirka 11 milliarder, skriver Bane NOR i pressemelding. –Dette er årsaken til at vi nå ber om mer penger til vedlikehold. Årets […]

Les mer

Når går toget?

Bane NOR tilbyr nå alle å sette opp sin egen informasjonsskjerm hvor du kan få opp togtider og driftsinformasjon i sanntid i det området skjermen står eller brukes. Bakgrunnen for at dette nå er blitt en realitet er at mange bedrifter har spurt om denne type service. Alt du behøver er en skjerm, og kunnskapen […]

Les mer