Forfatter: Lars 1Gr

Går det alltid et tog?

Et munnhell med modifikasjoner, eller? Togdrift i Norge er både dyrt og komplisert hvis vi sammenligner med mange andre. På det norske jernbanenettverket finnes det totalt nesten 750 tunneler og  2 600 broer. Høydeforskjeller på opptil 1250 meter (Finse på Bergensbanen). Snøskred, isete kabler, steinras, solslyng, ville dyr på linja, tusenvis av sikre og usikre togoverganger. […]

Les mer