Anbefaler to-etasjes tog på Østlandet

I dag leverte Jernbanedirektoratet en utredning til samferdselsdepartementet som anbefaler innkjøp av toetasjes tog på Østlandet. Dette øker passasjerkapasiteten med 40 prosent, og blir langt billigere enn å bygge ut kostbar infrastruktur. Togene kan være i trafikk i 2030.

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en konsekvensutredning for å finne tiltak som kan øke kapasiteten for regiontogene på Østlandet uten kostbare baneutbygginger. Utredningen viser at to-etasjes tog er beste alternativ for økt kapasitet og komfort i togene.

–Etter å ha vurdert flere ulike alternativer, anbefaler vi å gå til innkjøp av to-etasjes tog som kan settes i trafikk i 2030, sier avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet, Jan Frederik Geiner i en pressemelding.

Det er behov for å øke kapasiteten for regiontogene på Østlandet, og planlagte tiltak på infrastruktur og togmateriell vil ikke være tilstrekkelig for å dekke behovet. Nye store investeringer i infrastrukturen som gir økt trafikkapasitet, ligger langt frem i tid og er svært kostbare. I tillegg vil en del av dagens regiontog som kjører i rushtrafikk på Østlandet måtte fornyes rundt 2030. 

Utredningen, som heter KVU Økt kapasitet i regiontog, har tatt for seg ulike muligheter for å øke kapasiteten i regiontogene på Østlandet uten at det må investeres i nye, kostbare infrastrukturtiltak. Disse mulighetene er vurdert opp mot hverandre

40 prosent bedre kapasitet med to etasjer

Jernbanedirektoratet har hatt tett dialog med fylkeskommuner, togselskaper og interesseorganisasjoner i arbeidet med å finne gode løsninger for å øke kapasiteten for regiontog på Østlandet. Norske tog og Bane NOR har deltatt i prosjektgruppen.

–Det er en rekke fordeler knyttet til å kjøpe to etasjes tog, først og fremst vil det øke kapasiteten med to etasjer uten at vi må gjennomføre kostbare og langvarige infrastrukturtiltak. Vi vil få en større robusthet i togtrafikken på Østlandet, slik at vi kan håndtere økt vekst i etterspørselen. Både med tanke på befolkningsvekst og med tanke på å møte klimautfordringer og ta ned utslippene fra transport, sier Geiner. 

Her kan du lese tidligere utredninger om to-etasjers tog fra Norske tog:

https://www.norsketog.no/assets/files/ToetasjersTog-rapport.pdf

8,5 milliarder kroner

Jernbanedirektoratet har beregnet at det vil koste 8,5 milliarder kroner å innføre to-etasjes tog på Østlandet. Beløpet inkluderer togsett og spor for togparkering. Kostnaden for å utbedre infrastruktur er beregnet til rundt 600 millioner, i tillegg til kostnader for flere hensettingsplasser for togene.

–Vi mener at innføring av tog med to etasjer vil gi samfunnet mye for pengene. Med enkle tiltak kan to-etasjes togsett kjøres til Halden, Skien, Gjøvik og Lillehammer, forteller Geiner.

Bombardier leverer to-etasjes tog, som blant annet brukes i Frankrike Illustrasjon: Bombardier
Stadler leverer også mange typer løsninger for to-etasjes tog. Både dag og nattog Illustrasjon: Stadler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

Nytt nettverk skal samle kunnskap om vedlikehold på jernbanen

 I forrige uke ble et nytt innovasjonsnettverk startet i regi av Jernbanedirektoratet. Nettverket skal fokusere på innovativt vedlikehold, og er åpent for personer som kan bidra tverrfaglig med nye tanker og innspill om bedring av tog og infrastruktur. Målet med arbeidet er ganske klart. Å øke innovasjon og teknologiutvikling på jernbanen ved å bygge relasjoner, […]

Les mer

Brygger opp til bråk om nye tog til Rørosbanen

Makan til arroganse mener FrP`s Tor Andre` Johnsen om svaret Jernbanedirektoratet har gitt til NRK etter at et enstemmig storting vedtok at det snarest mulig skulle kjøpes fire nye tog til Rørosbanen. Nå sier altså Jernbanedirektoratet at dette ikke kan skaffes før om syv år. Sånt blir det bråk av. –Nå har vi et enstemmig […]

Les mer

Svenskene med store ambisjoner i ny rapport – Jernbanedirektører følger opp med å si at «Sånn løfter vi jernbanen på under 10 år»

Det foregår en intens debatt i Sverige rundt det store «Jernbaneløftet». Initiativetet «Omtag Svensk Järnväg» la denne uken frem en rapport som blant annet kom med konkrete forslag for hvordan den svenske jernbanen kunne optimaliseres på bare 10 år. Direktørene i henholdsvis SJ AB og Green Cargo følger opp med full støtte til forslagene i […]

Les mer