Dag: 6. mai 2024

«Sporspringere» fører til store togforsinkelser

At personer krysser eller oppholder seg i nærheten av jernbanesporene fører til enorme forsinkelser for persontogene. Siden 2019 har Bane NOR loggført til sammen 1464 forsinkelsestimer på grunn av «sporspringere», og tallene øker år for år. I verste fall kan det føre til alvorlige ulykker. Hittil i år har problemet ført til 114,6 forsinkelsestimer for […]

Les mer