Dag: 25. april 2024

Kvinner får egen jernbaneplattform og pris

Ifølge EU-kommisjonen for transport så sier de at kvinner utgjør over 50 prosent av dagens togpassasjerer, mens de samtidig utgjør bare 20 prosent av arbeidsstyrken som jobber innenfor jernbanesektoren. Dette ønsker de å gjøre noe med. Derfor har de skapt en egen plattform som skal jobbe for økt rekruttering, og i den forbindelse skal kvinnene […]

Les mer