Dag: 15. april 2024

Internasjonal skepsis til innføringen av 5G-nettet til togstyring

Internasjonalt er man skeptiske til innføringen av 5G-nettet som en del av det digitale operasjonssystemet som kan komme til å koordinere all kommunikasjon på og langs skinnene i Europa. I Norge kjører Bane NOR fortsatt på sitt gamle G2 nett, og sier de avventer til en eventuell ny Europeisk standard blir mulig å innpasse i […]

Les mer