Dag: 26. mars 2024

Påskekrim light – de som elsker å hate NTP?

Kommentar av Frode Pedersen, ansvarlig redaktør for Tog24 En miks av særinteresser, lokalpolitikere med kjempeforventninger, miljøvernorganisasjoner som roper på «oppsynsmannen», et høyst fragmentert landskap av operatører, reparatører og sandpåstrøere. Så får vi vel nevne samferdselsministeren som bygger dobbeltsporet bauta til hjembyen Fredrikstad, og en villfaren stortingspresident fra Buskerud som garanterte oppstart av Ringeriksbanen hvis hans […]

Les mer