Dag: 19. mars 2024

Kraftig passasjervekst for jernbanen, nesten 12 millioner flere tok toget i 2023 enn året før

Antallet passasjerer som i fjor gikk på toget økte med nesten 12 millioner. Fra 66, 5 millioner passasjerer til 78,2 millioner. Tallet utgjør en kraftig økning, og ble offentligjort i dag tidlig av Statistisk Sentralbyrå.    Årets tall viser dermed en oppgang på nesten 20 prosent, og passasjerantallet nærmer seg nå tallene slik de var […]

Les mer

Jernbaneforum 2024: NATO-lokomotivet tenner håpet om en felles nordisk jernbanesatsing

Tog24 har tidligere skrevet at lokomotivet i den grenseoverskridende utviklingen av jernbanen i Norden blir det «nye NATO», og for infrastruktur som skal tåle et økende behov for å flytte rundt på forsvarsmateriell. Dette ble grundig bekreftet under årets Jernbaneforum. Svaret kom godt planlagt allerede i innledningen fra statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i samferdselsdepartementet. […]

Les mer