Dag: 12. mars 2024

Unikt togsamarbeid skal øke tilliten til Sørtoget

De innrømmer gjerne at de ikke leverer slik de burde. Derfor har Go-Ahead satt i gang det de kaller et pionerprosjekt hvor både togeier, togoperatør og vedlikeholdsverksted samarbeider om å holde togene operative for å gjenvinne tilliten hos togkunden. Selv bruker Go-Ahead uttrykket «et trepartssamarbeid» om det som nå er satt i gang.  Over 25 […]

Les mer